Tehnologija iz temelja menja naše radno okruženje – od novih veština koje je potrebno steći da bi se snalazilo sa tehnologijama koje se tek pojavljuju, mogućnosti da sarađujemo sa timovima koji žive u drugim državama, očekivanja da možemo da radimo na daljinu, sve to tokom duge i šarolike karijere. U ovakvoj situaciji je jasno da jednokratna kvalifikacija, bilo da je tečena na univerzitetu ili drugde, više neće biti dovoljna da podrži zaposlenog tokom cele karijere. Danas je neophodno biti otvoren za konstantno učenje u trci da se neka veština unapredi ili promeni.

Ekosistem učenja danas je inovativan i modularan, sa jasnim i dokazanim međunarodnim primerima najbolje prakse. Profesionalna sertifikacija će u budućnosti igrati glavnu ulogu osiguravanja da ljudi imaju veštine koje su im potrebne u modernom radnom okruženju ‘ i da to mogu da dokažu. U svetu zasićenom tehnologijom i timovima koji sarađuju, ovakav stepen standardizacije i osiguravanje najbolje prakse je ključan. Na primer, od suštinske je važnosti biti siguran da svi koji rad ena jednom projektu imaju isto razumevanje tehničkih komponenti, scenarija upotrebe i sigurnosnih rizika.

Kako se radna snaga priprema za digitalnu budućnost, ne samo da će domeni ekspertskih znanja morati da se promene, već će se preokrenuti način na koji se obuka izvodi kako bi se prilagodila poslovnim ljudima koji teže tome da unaprede ili promene svoje veštine. Povratak na univerzitet kako bi se nešto novo naučilo nije izvodljiv pristup za većinu zaposlenih. Mogućost modularnog učenja i dostupnost onlajn tehnologije na daljinu znači da kandidati mogu da polažu svoje ispite odakle god žele, uklapajući to sa svojim poslovnim i privatnim rasporedom, u udobnom, sigurnom okruženju bez stresa.

“Veština” će još dugo biti reč koja se puno pominje – nevezano za specifične opise radnih mesta, poslodavci traže dokaz da timovi imaju sposobnosti koje su im potrebne kako bi se dobro pokazali u svojim ulogama. Uz sve veću posvećenost sopstevnom razvoju kako bi se prilagodili i napredovali u novom radnom svetu, zaposleni su željni prilika za učenje. S tim u vezi, možemo očekivati sve više radnika koji su u porazi za kvalifikacijama koje nije propisao njihov poslodavac. Efektivni trening, zacrtan i skrojen u skladu sa individualnim unikatnim zahtevima jeste jedan od osnova zadovoljstva poslom, morala i motivacije. Sertifikacija ovih novih veština uverava i zaposlenog i poslodavca da su prisutne sposobnosti potrebne za uspešno obavljanje određene uloge.

Nemamo taj luksuz da pauziramo odvijanje promena – da zaposleni srede svoje misli, da vlade revidiraju školske programe i da nova generacija savršeno spremnih talenata stupi u redove radne snage. Čak i kada bismo to mogli, ove nove veštine bi već počinjale da zastarevaju.