Sve je više biznisa koji eksperimentišu sa veštačkom inteligencijom, ali najpre treba razumeti šta tehnologija može a šta ne može.

Dakle, vi ste rukovodilac i čuli ste da će veštačka inteligencija promeniti svet. Šta sad vi treba da radite povodom toga? Ukratko – treba da počnete sa učenjem i to brzo.

Veštačka inteligencija će uticati na svaku industriju te je neophodno napraviti vezu između onih koji rade na VI tehnologiji i rukovodilaca koji znaju šta je potrebno njihovim kompanijama. Rukovodioci ne moraju da nauče sve tehničke detalje ali je potrebno da razumeju implikacije koje ta tehnologija ima na njihov biznis.

VI je omogućila ogromne napretke za vozila sa samoupravljanjem, robotiku, prepoznavanje slika, medicinsku dijagnostiku i analizu velikih količina podataka. Ali svaka industrija ima svoje specifične potrebe a obično su rukovodioci koji nisu tehnička lica oni koji treba da određuju strateški pravac kompanija.

#1 – VI nije samo za “TEH” firme

Ono što su i personalni računari bili osamdesetih godina, veštačka inteligencija je alat  koji može da transfromiše industrije starog kova. Maloprodaje garderobe, na primer, može da koristi prepoznavanje obrazaca kako bi bolje targetirala određene grupe mušterija. Prevozna kompanija može da VI koristi kako bi efikasno isplanirala isporuke, optimizovala rute, predvidela probleme sa servisiranjem i prepoznala kojim vozačima je potrebno više obuke.

#2 – VI nije čarobni štapić

Priča je jedno a realnost je drugo. Većina ljudi, pa i rukovodilaca, sve što zna o veštačkoj inteligenciji nauči iz medija. To je vruća tema o kojoj se priča, ali neophodno je razumeti bazične i ključne činjenice. Proći će godine i godine pre nego što budemo viđali robote kao, na primer, stjuardese.

#3 – VI neće transformisati tržište rada

Veštačka inteligencija će uticati na svaku industriju, bilo da je to tekstilna ili distribucija. Potrebno je da se pronađe uzajamna veza između onih koji se bave VI tehnologijom i rukovodilaca koji razumeju šta unapređuje njihovo poslovanje.

Malo je verovatno da će VI i roboti uzrokovati masovnu nezaposlenost, kao što se to nije desilo ni sa dolaskom mehanizacije i masovne proizvodnje u prošlom veku. Roboti bi mogli biti korisni u zemljama sa starijom populacijom i nedostatkom ljudi koji su u dobu kada mogu da rade. Međutim, vrlo je verovatno da će VI preokrenuti mnoge aktuelne kategorije poslova. Autonomna vozila će ozbiljno uticati na poslove koji su zasnovani na vožnji. U sektoru skladištenja koji ozbiljno raste poslednjih godina , roboti će verovatno zameniti mnoge ljude koji rade na pakovanju i sortiranju.

Poslovi koji zahtevaju manje kvalifikacija su uglavnom jednostavniji za automatizaciju, pa je stoga vrlo verovatno da će razlika u platama za radnike sa visokim i niskim kvalifikacijama nastaviti da se produbljuje. Ozbiljna i teška situacija sa kojom će se mnogi ljudi suočiti biće prelazak na drugu vrstu posla onog trenutka kada automatizacija ukine njihova stara zanimanja.

#4 – VI donosi ozbiljne probleme u pogledu sigurnosti

Autonomna vozila su izuzetno napredovala u pogledu vožnje u normalnim uslovima ali ni približno nisu uspela da eliminišu rizike, pogotovo nepredvidljivost kako će ljudi ili druge mašine reagovati na neku odluku u situacijama koje su komplikovane.

Postoji mnogo graničnih slučajeva, situacija sa malom verovatnoćom koje ipak imaju ozbiljne posledice – od medicinske dijagnoze do odluke koji kurs bi avion trebalo da sledi. Greške mogu biti fatalne. Kako možemo biti sigurni da su VI sistemi zaista sigurni i da se u njih možemo pouzdati?

#5 – VI sistemi mogu biti podložni predrasudama jednako kao i ljudi

Amazon je neslavno pokušao da koristi ekspertski sistem za nemene pregledanja i rangiranja prijava za posao. Kompanija je otkrila da je sistem imao predrasude u odnosu na žene i ubrzo su ugasili sitem bez mnogo pompe. Zašto se to dogodilo? Zato što su većina ljudi koji su prethodno zpošljavani u teh industriji  bili muškarci. Dobro je poznata istorija “bratske” predrasude u teh industriji i upravo je ona neprimetno zarazila VI sisteme koji su “učili” od istorijskih obrazaca angažovanja zaposlenih.

Sistemi se modeluju po ugledu na ljudska ponašanja. Kako bi se izgradili dobri sistemi, neophodno je uzeti u obzir i “ljudski faktor” kojim se poslovično objašnjavaju mnoge nedoslednosti.