Stiven Džonson u svojoj knjizi o prirodnoj istoriji inovacija, prigodno nazvanoj “Odakle dolaze dobre ideje” navodi primere štamparske mašine i drugih ne tako poznatih ali ekstremno interesantnih inovacija kako bi ilustrovao svoje stavove. Dobro je poznato da sreća prati dobro pripremljene umove. Knjiga pokazuje da pripremljen gradi veze. Sposobnost da povezujemo različite poznate tehnologije kako bi iznedrili ideju i odgovorili na potrebe tržišta ili rešili neki problem, jeste najveća snaga inovacije. Češće nego ređe to nije poduhvat jedne osobe već čitavog skupa ljudi koji razvijaju novu tehnologiju. Navodimo Džemsa Vata kao pronalazača parne mašine ili Tomasa Edisona kada je reč o sijalici. Istini za volju, ovo su kolektivni pronalasci, gde ideje dolaze od članova tima jednako kao i od njihovih rivala.

Dobre ideje ne padaju s neba već se grade iz skupa postojećih delova

Džonson pojašnjava intuiciju i njen značaj u inovacijama na veoma lucidan način. Premda intuicija treba da pređe u inovaciju, u suprotnom suđeno je da ostane samo na intuiciji. Ima mnogo primera snova i maštarija koji odevedu do kraja. Interpretacija sna osobe koja povezuje stvari i uporna je da nađe odgovor spaja mogućnosti sa rešenjem. Knjiga ne isključuje mogućnost da pametni vođeni ambicijom nabasaju na briljantne ideje iako se na njih nailazi tek tu i tamo. Tržišta dozvoljavaju erupciju dobrih ideja bilo gde i omogućavaju da inovacije cvetaju.

Džonson veoma inteligentno poredi fenomene evolucije, mutacije, prirodne selekcije i opstanka najotpornijih sa inovativnim tehnološkim razvojem, jer je utvrdio da da je inovacija predmet istorijskih promena. On inovacije sagledava na svakom polju bilo u stilu slikarstva ili pisanja romana. On ne ulazi preterano u detalje motivacije zašto se stvaraju inovacije, iako ima primera finansijskih motivatora i nagrada.

“Odakle dolaze dobre ideje” je jednostavno napisana knjiga o kompleksnoj temi inovacija. Korisno štivo iz opšte kulture, pogotovo za one koji žele da znaju više o toj temi i svakako one koji se bave inovacijama.