Direktori se često iznenade kada shvate da njihov stateški plan uopšte nije strateški niti je dobro osmišljen. Kako da izbegnete da se nađete u toj situaciji? Kako da otkrijete stvarne probleme sa kojima se suočava vaša kompanija?

Nemojte se ustezati da već s početka osigurate dobro postavljen proces

Pre svega, tim koji treba da učestvuje mora da bude sastavljen iz redova vrhovnog rukovodstva, onih koji odgovaraju generalnom direktoru i koji zastupaju sva područja poslovanja jedne kompanije. Mnogi timovi prosto objave dvodnevni izlet posvećen strateškom planiranju. Početak bez ikakvih priprema uskraćuje članovima tima mogućnost da razmisle o temama pre nego što se pojave na sastanku. A evo i rešenja: Pošaljite im preliminarnu anketu sa nekim pitanjima nad kojima će se dobro zamisliti.

 • Šta je to u čemu smo snažni?
 • Šta je oblast u kojoj smo najslabiji?
 • Sa kojim problemima se suočava naša kompanija?
 • Koje su nove prilike koje bi kompanija mogla da iskoristi?
 • Sa kojim izazovima ćemo se sresti u narednih pet godina?

Premda neka od ovih pitanja zvuče “jednostavno”, anketa koja se pošalje unapred daje šansu timu da unapred razmisli o mogućim odgovorima. Prvo razmatraju teme dok odgovaraju na upitnik a onda još jednom pred sam sastanak, budući da su imali vremena da razmisle o tim istim pitanjima nakon što su već poslali odgovore. Ako imate blagovremenu anketu to utire put boljoj diskusiji tokom održavanja sastanka.

Pobrinite se da se vaš proces donošenja odluka zasniva na informacijama a ne na ličnim mišljenjima

Kako biste prikupili kvalitetne informacije za donošenje odluka, preporučuje se proces od tri koraka:

Analiza trenutne situacije

Omogućava timu da proceni kako trenutno stojimo i razmotri teme vredne istraživanja pre sledećeg sastanka na kome će se strategija razvijati

 • Teme za istraživanje obično obuhvataju:
  • Pregled marketinga
  • Nacrt predviđenog poslovanja
  • Procenu konkurencije
  • Druge spoljne faktore: tehnologiju, dobavljače, ekonomiju i regulativu
  • Nove prilike i mogućnosti

Ovakvo istraživanje daje članovima tima šansu da razviju informacije zasnovane na podacima koje su prikupili pre nego na ličnim sudovima ili ishitrenim mišljenjima

Razvoj strategije

U ovom koraku pregledate rezultate istraživanja koje je pripremljeno i donosite strateške odluke o tome na šta konkretno tim treba da fokusira svoje vreme i trud

Pregled istraživanja čini da svi u timu imaju podjednako poznavanje okolnosti kao polaznu osnovu. Zatim, ovakvo poznavanje vrlo često otkriva u kojim domenima ima novih prilika i sa kojim problemima se treba uhvatiti u koštac. Uspomoć istraživanja ljudi mogu da odrede šta je zaista važno a šta je popularna tema koja se tiče samo ovog trenutka.

Implementacija

Uspešna implementacija je od suštinske važnosti za strateško planiranje

Svrha odvajanja implementacije od razvoja strategije je da se fokus izmesti sa strateškog na taktički pristup. Na sastanku razvoja strategije ste doneli odluke šta želite da radite u narednih 3-5 godina. osim toga, odlučili ste i koji su ključni projekti koje treba pokrenuti (obično ih bude 6 do 8).

Vreme između drugog i trećeg sastanka se koristi kako bi bili sastavljeni detaljni akcioni planovi. Kada su dovršeni, akcioni planovi treba da čine jasnu putanju sa opisanim načinima koji vode ka postizanju ciljeva. Ovaj plan obuhvata aktivnosti  razložene na delove, definiše ko je odgovoran za koji korak, i koliko vremena i novca svaki od njih zahteva.

Da li je vaše strateško planiranje dovoljno pažljivo pripremljeno  da bi vaš plan bio dobro pripremljen?

U većini slučajeva, odgovor direktora na ovo pitanje glasi “NE”. Ako samo odlazite sa timom na dvodnevni izlet a zatim ste razočarani rezultatima, vreme je da pokušate malo struktuiraniji pristup. Pravilno pripremite svoj tim za razvijanje strateškog plana.