Dobrih ideja ima koliko god hoćete. Tek kada ih sprovedete u delo, izdvajate ih od  proseka

Bez obzira na to u kojoj industriji poslujete, dobra strategija je ključ uspeha. Ali kada radite za firmu koja je u usponu, vrlo je verovatno da ćete se sresti sa sledećim fenomenom:

Na kreativnoj radionici predložite novu strategiju koja nailazi na izuzetno pozitivne reakcije. Vaš tim s uzbuđenjem diskutuje ideje, razmišlja sinergijski i rešava probleme kako se koji pojavi. Nakon jednočasovnog premišljanja o novom pravcu, plan deluje neoborivo pa se svi vraćaju u svoje kancelarije pod utiskom inspiracije i motivisani za izvođenje.

Mesec dana kasnije, ceo plan se raspada. A to je očajna situacija.

Kada radite za biznis u razvoju, onda vam je već jasno da je predstavljanje predloga dobre strategije jedno, a sprovođenje u delo nešto sasvim drugo. Ako ste nalik većini rukovodilaca, verovatno smatrate implementaciju strategije važnijom od 80% drugih kompanijskih pitanja, uključujući tu i inovaciju, sigurnost i osnovni rast – ako je suditi po istraživanju poslovnog časopisa Harvard Business Review. Ako je vaša kompanija iole nalik na tri četvrtine onih obuhvaćenih navedenom studijom, vaš tim ima problema ili uopšte ne  uspeva da sprovede kompanijske planove. Zbog čega dolazi do toga?

  • Nisu svakom članu tima dati jasni ciljevi i pojašnjenje kako će biti meren njihov individualni uspeh.
  • Nije svakom predstavljena najšira slika i jedinstveni cilj, ili pak nemaju sve informacije koje su im potrebne.
  • Tim nema organizovan način komunikacije, razmene informacija i saradnje na projektnom planu u realnom vremenu.

Sledeći put kada budete imali neku dobru ideju probajte sa ovim savetima:

Uključite svoj tim aktivno

Uz toliko promena, čak i najjednostavnije pitanje odgovornosti može da se ispostavi kao izuzetno zamršeno. Ako su svi odgovorni, onda niko nije. Ali put do odgovornosti počinje uključivanjem. Pružite svojim ljudima transparentan uvid u plan, jasno definisane individualne inicijative i načine na koje mogu da se efikasno dogovaraju, obavljaju zadatke i uzajamno se obaveštavaju i videćete da to dovodi do angažovanja koje je bolje nego da samo imate plan koji treba slediti.

Svaki tim ima svoju dinamiku. Pronađite način digitalne komunikacije koji najviše odgovara vašem timu i neprestano razmenjujte informacije i nova otkrića. Ako svi imaju na raspolaganju sve informacije onda su u mogućnosti ne samo da obave svoje individualne zadatke već da budu bolje informisani o tome kako da kreativno rešavaju probleme.

Obratite pažnju prilikom planiranja na ono što ne treba da uradite

Kada složite svoj plan u digitalnom obliku, postaje jasno koje resurse bi trebalo uključiti i kako će izgledati prioriteti.

Postavljanje jasnih strateških principa u svim aspektima je od suštinske važnosti. Ali da biste valjano rasporedili članove tima na bilo koju novu stratešku inicijativu, često ćete morati da povučete odlučan potez stavljanja drugih projekata na led. Budite jasni i odlučni po pitanju toga šta se žrtvuje jer uspešno implementiran projektni plan često počiva na osnovama onoga što niste uradili a ne isključivo onoga što jeste.

Ova taktika čini svima cilj kristalno jasnim i pošteđuje vas mnogih pitanja koja bi mogla da se pojave ukoliko su ljudi prepušteni da rade po svome.

Podstičite konstantnu kreativnost

Posvećeni, produktivni ljudi ne isključe svoj način razmišljanja na kraju radnog dana. A ako imate partnere, predstavništva i dobavljače u raznim vremenskim zonama, treba da se pobrinete da svi i u svakom trenutku maju na raspolaganju alate koji su im potrebni, po mogućstvu na tabletima ili drugim mobilnim uređajima.

Na ovaj način, kada se nekom “upali sijalica” dok se tušira u 10 uveče, imaće sve informacije koje su mu potrebne da konkretizuje svoju ideju u tren oka!

Naviknite se na kompleksnost kako biste je preokrenuli u prednost

Organizaciona složenost se stalno uvećava i može da podrije i najbolje strateške planove, a nivo kompleksnosti jedino može da se poveća ako konstantno zatičete sebe kako igrate trodimenzionalnu partiju šaha širom različitih geografija i poslovnih ogranaka.

Umesto što instinktivno pokušavate da urpošćavate, digitalizacijom vaše strategije možete da obuhvatite sve aspekte plana uz veću vidljivost i komunikaciju u svim odeljenjima, nivoima rukovodstva i važnim partnerima što daje bolju koordinaciju, dopunjavanje i razrešavanje konflikata ukoliko do njih dođe. Transparentni sistem za planiranje pre obuhvata nego što podriva važne međuzavisnoti u aktivnostima.

Sledeći put kada krenete sa novom strategijom, ne zaboravite da je transparentnost ključna stvar

Na vama je da odlučite na koji način ostvarujete transparentnost u svojoj organizaciji. Obavezno se postarajte da postavite svoj tim tako da ima dobru saradnju i da svaki član tima zna koja je njegova uloga u široj perspektivi.