Vrhunski liderski timovi optimizuju saradnju. Jednostavno rečeno, oni znaju kada je neophodno da tim sarađuje i, možda još važnije, znaju kada nije nužno da neki posao obavljaju zajedno. Vremenom vrhunski liderski timovi po prirodi stvari optimizuju saradnju bez preteranog promišljanja. Ipka, kako bi ove veštine unapredili, najbolji posvete vremena diskusiji kako bi definisali svrhu tima, razjasnili uloge i aspekte u kojima će sarađivanje biti od najvećeg uticaja, te primenili neophodne principe saradnje.

Komunikacija

Jedan od najvažnijih principa na kome počiva dobra saradnja jeste komunikacija. Kako bi efektivno sarađivali, članovi tima treba da se autentično izražavaju, što podrazumeva da budu direktni i jasni, uključujući tu i ton obraćanja kao i telesnu komunikaciju koja podržava poruku koju žele da prenesu.

Slušanje

Nema većeg znaka poštovanja u našim interakcijama sa kolegama u timu nego što je pažljivo slušanje. Kada slušamo svoje kolege, šaljemo brojne pozitivne signale koji zatim podstiču saradnju.

Fidbek

Sposobnost da se daje i prihvata Fidbek je jedan od faktora koji omogućavaju da se ide napred sa prioritetima. Kada dajemo konstruktivno mišljenje kolegama u timu na način koji im može biti od pomoći u stilu “sa moje tačke gledišta” umesto “ja sam sigurno u pravu” – tada im dajemo priliku da se aktivno uključe. Kada zainteresovano saslušamo viđenje svojih kolega umesto da se od njega branima, dijalog postaje mnogo produktivniji.

Kompromis

Kako bi se sa važnim prioritetima napredovalo produktivno, članovi tima jednostavno moraju da budu u stanju da prave međusobne kompromise. Kada pojedinci naporno rade i teže tome da razumeju stvari i iz perspektive svojih kolega, rešenja su inovativnija i produktivnija a međuljudski odnosi u timu bolji.

Pouzdanost

Efektivna saradnja zahteva poverenje a ključna komponenta poverenja je pouzdanost. Svako ponaosob mora da uradi sve sto je u njegovoj moći kako bi ostao dosledan obećanjima koja je da svojim članovima tima. Liderski timovi koji u svojim redovima imaju pouzdane kolege koje mogu da računaju jedne na druge u praksi uspevaju da postignu očekivane rezultate.