Organizacije se ne oslanjaju na puke slučajnosti: u njima se kostantno radi na predviđanju budućnosti. Svaka odluka, svaki proces u koji se upuste, je zasnovana na nekom načinu predviđanja koji ih podržava. Kompanije usmeravaju svu energiju na različite načine da se predvide ishodi koji će im zatim pomoći da uspešno postave dugoročne strategije.

Elementi predviđanja poslovanja

Odredite šta je osnova

Pre nego što uopšte počnete sa predviđanjem, morate da razvijete sistem za ispitivanje trenutne ekonomske situacije u kojoj operišete. To uključuje vašu industriju i njenu trenutnu poziciju, kao i njene popularne proizvode kako biste što bolje procenili prodaju i opšte poslovne aktivnosti.

Procenjivanje budućih poslovnih aktivnosti

Sada dolazimo do procenjivanja budućih uslova i okolnosti kao što je tok budućih događaja za koje je verovatno da će se desiti u vašoj industriji. I to se zasniva na prikupljenim podacima kako bi vam pomoglo sa kvantitativnim procenama količine poslovnih aktivnosti u budućnosti.

Regulisanje predviđanja

Kakvo god da je vaše predviđanje, mora se uporediti sa rezultatima koji su se zaista pokazali. Ovo je jedini način da se utvrde odstupanja od norme. Zatim se mora utvrditi koji su razlozi za ta odstupanja, tako da se mogu preduzeti akcije kako bi se ta odstupanja ispravila u budućnosti.

Revidiranje procesa predviđanja

Pregledavanjem odstupanja između predviđenih vrednosti i podacima o ostvarenim rezultatima, radi se na poboljšanjima tokom samog procesa što vam omogućava da rafinirate i poboljšate tačnost informacija.

Izvori podataka za potrebe predviđanja

Pre nego što počnete da prikupljate podatke, dajte odgovore na sledeća pitanja:

  • Zašto prikupljamo podatke?
  • Koje vrste podataka?
  • Kada ih treba prikupiti?
  • Gde se nalaze podaci koji su nam potrebni?
  • Ko će ih prikupiti?
  • Na koji način?

Upravo ova pitanja će odrediti plan za prikupljanje podataka, što je od suštinske vrednosti za poslovno predviđanje. Kada razjasnite koji je plan, podaci se mogu dobiti iz najrazličitijih izvora.

Vaše predviđanje će vredeti onoliko koliko vrede podaci na kojima ste ga zasnovali

Primarni izvori

Primarni izvori sadrže podatke iz zprve ruke, najčešće prikupljene uz pomoć alata za izveštavanje. To su oni koje prikupljate u okviru same organizacije. Ukoliko primarni podaci nisu dostupni onda morate da ih prikupite kroz intervjue, upitnike ili posmatranja.

Sekundarni izvori

Sekundarni izvori sadrže objavljene podatke ili one koje su prikupili drugi entiteti. To uključuje zvanične izveštaje od vladinih tela, publikacije, finansijske izveštaje iz banaka ili drugih finansijskih institucija, godišnje izveštaje kompanija, štampana izdanja i periodiku.

Poslovno planiranje ima svoja ograničenja

Kada bi planiranje poslovanja bilo kao kristalna kugla, onda bi svi ubirali prinose svojih pronicljivih predviđanja. Dok je predviđanje poslovanja alat za sticanje boljeg uvida u to šta bi se moglo desiti u budućnosti, ima i onih koji smatraju da je to bespotrebno gubljenje vremena i resursa sa nedovoljnim koristima na kraju.

Istini za volju, možete pratiti sve korake, koristiti raznolike metodologije pa i pored svega toga pogrešiti. Na kraju krajeva, reč je o budućnosti. Ne postoji način da držite pod kontrolom sve varijable koje mogu imati uticaja na događaje u budućnosti. Ima i grešaka u obračunima i ugrađenih predrasuda kod ljudi koji upravljaju tim procesom, a sve to zajedno doprinosi nepredvidljivosti rezultata.

Tako je, nećete imati jasnu, nezamagljenu viziju budućnosti zahvaljujući tome što se bavite predviđanjem poslovanja, ali bilo koji uvid u verovatne buduće trendove će vama i vašoj organizaciji dati nemerljivu prednost. Čak i najmanji korak može značiti veliki skok unapred u izuzetno konkurentnom poslovnom okruženju. Kombinacijom statističkih i ekonometrijskih modela sa iskustvom, veštinama i objektivnošću, predviđanje poslovanja je neizostavan alat za svaku organzaciju koja teži ostvarivanju kompetitivne prednosti.