Robert Sapolski je primatolog, endokirnolog i antropolog, profesor na univerzitetu Stenford. Kroz svoja detaljna i egzaktna proučavanja primata, on nam ukazuje na biološke osnove ljudskog ponašanja: ono po čemu smo slični svojim srodnicima, ono po čemu nismo i šta sve od toga možemo iskoristiti u stvaranju boljih životnih uslova za nas same.

U ovom intervjuu on govori kako stres prouzrokovan striktnom hijerarhijom utiče na biološke mehanizme, kakvi su međuuticaji društvene organizacije i kvaliteta života jedinke, kao i kako negativne efekte možemo prevazići.

Njegovi zaključci se, uz kreativan pristup, mogu primeniti na različita društvena okruženja, uključujući tu i organizacionu kulturu i način rukovođenjama grupama unutar organizacija.