Kompanije svih veličina i oblika organizacije prikupljaju i čuvaju podatke o svojim kupcima. Podaci su postali moćan alat za osmišljavanje digitalnih inovacija kao i poboljšavanje postojećih usluga i proizvoda. Uz sve što se priča o novim GDPR pravilima, mnogi su počeli da uviđaju vrednost i potencijalni uticaj koncepta zvanog Big Data.

Još 2015-te, Forbs magazin je procenio da će do 2020-te svake sekunde biti zabeleženo 1.7 megabajta podataka o svakom ljudskom biću na planeti. Postoje mnoge nedoumice vezano za to na šta se zapravo odnosi Big Data i zašto je to važno za kompanije.

U ovom članku navodimo šta je zapravo Big Data, zašto je to važno, kako utiče na vaše poslovanje i najzad, kako i vi možete da počnete da koristite Big Data.

Šta je  Big Data?

Big Data se odnosi na velike količine podataka koje kompanija mora da obrađuje, ili tehničkim terminima rečeno, velike količine struktuiranih i nestruktuiranih podataka kojima se kompanija bavi na dnevnoj bazi. Bilo da prikupljate imena uz adrese elektronske pošte, brojeve platnih kartica ili odgovore na ankete – zapravo prikupljate podatke.

Vrednost Big Data se sastoji u prikupljanju, čuvanju i analiziranju podataka koje vaša kompanija dobija. Možete otkriti šablone, trendove ili druge (ne)pravilnosti u ponašanju vaših kupaca što vam sve može pomoći da steknete uvid u različite pojave ili bi mogli biti od značaja za neku drugu zainteresovanu stranu.

Kako se koristi?

Nije reč o količini podataka koje prikupljate. Bitnije je kako koristite ove podatke i uvide do koji dolazite. Analizirajući podatke stičete mnoga saznanja o samom vašem poslovanju koja mogu ukazati kako da unapredite određeni proces. Primera radi, kako da smanjite troškove, razvijete nove proizvode i najzad – donesete mudre odluke.

Primerice – podaci koje prikupljate mogu biti od pomoći da odredite najbolji trenutak u korisničkoj putanji u kome treba da udvostručite marketinške aktivnosti i posledično tome povećate prodaju. Kao druga mogućnost – Big Data vam dozvoljava da u momentu uočite nepravilnosti u svom poslovanju – bilo da je to neki problem koji treba popraviti ili se na vašoj platformi dešava neka aktivnost prevare. Takođe ima primenu kada sagledavate kako stojite u pogledu zadovoljstva korisnika i da bolje razumete svoju konkurenciju.

Zašto je to važno?

U današnjem okruženju, podaci su sve. Mogu vam biti od koristi da saznate više o svojim kupcima a takođe vam se naći pri ruci kada donosite strateške odluke za svoje poslovanje na taj način vas pripremajući za veći rast. Analiza Big Data treba da bude integrisana u vaše poslovanje kako biste osigurali da zaključci budu vredni i pravovremeno ažurirani. Dobar uvid u podatke je takođe važan kako biste bili sigurni da ste u toku sa zakonskom regulativom o podacima kao što je GDPR i lokalno državno zakonodavstvo.

Često se događaju krađe identiteta ukoliko kompanije ne procesiraju podatke pažljivo ili ih ne štite dovoljno. Postarajte se da vaš proces prikupljanja podataka bude siguran i uskladite ga sa regulativom jer ne želite da izlažete svoje kupce riziku krađe podataka.

Procenjeno je da će u narednih pet godina na svetu biti 50 milijardi povezanih pametnih uređaja i svi će oni generisati podatke koji se mogu analizirati i koristiti za poboljšanje poslovanja u svakom domenu. Neizostavno krenite da se već sada informišete  jer će se ovakav trend nastaviti sa tehnološkim napretkom čiji ćemo biti svedoci u godinama koje dolaze.