Nema industrije koja ne bi imala koristi od analitike podataka.

Pogledajte samo uspon kompanija kao što su Uber, Amazon, Airbnb, edX, Netflix i TripAdvisor. Svi su oni sagledali stagnaciju u okviru svojih industrija i zaključili da mogu bolje.

80% kompanija predviđa da će njihova industrija biti pod uticajem novih tehnologija tokom naredne tri godine.

Uz klaud tehnologiju, čak i najmanji startap može upariti big data sa naprednom analitikom podataka. Svakoga dana raste moć otkrivanja novih uvida u tržište i operativu kao i ne tako očigledne segmente korisnika i kupaca.

90% kompanija smatra  big data i analitiku strateškim prioritetom, a istraživanja pokazuju da svega 19% kompanija rukuje visoko kvalitetnim konzistentnim podacima!

Većina vaših konkurenata verovatno ne koristi prednosti data tehnologije, ali da li vi to radite? Ukoliko zabušavate, možete se kladiti da postoji startap ili inovativni konkurent koji je bacio oko na vas.

Moć podataka

Big data postaje sve moćniji resurs. Kompanije ne mogu uspeti ukoliko na slepo ciljaju potencijalne kupce. Da biste napredovali, treba da znate tačno u kom pravcu treba da se krećete, zašto baš tako i koliki trud ste spremni da uložite kako biste stigli na cilj.

Big data je vaš vodič

Ipak, neophodno je da imate jasnu viziju, strateški pristup i studije korišćenja kako biste napredovali sa svojim big data otkrićima. Treba da se aktivno uključite u korišćenje analitike kako biste imali holistički pregled svog poslovanja. Da biste to postigli, redefinišite na koji način obrađujete podatke i postavite standarde kako ti podaci treba da se koriste.

5 načina kako možete pokrenuti transformaciju podacima

1. Strateška analitika

Strateška analitika je detaljna analiza zasnovana na podacima koja obuhvata ceo vaš sistem i može vam pomoći da odredite šta pokreće ponašanje kupaca i tržišta.

Ključ za stratešku analizu je da se uradi pravilnim redosledom:

 • Korak 1 — Analiza kompetitivnih prednosti kako bi se identifikovale jake i slabe strane vaših sposobnosti
 • Korak 2 — Analitika poslovanja kako bi se dobila dijagnostika organzacije, poslovnih jedinica i nivoa poslovnih procesa
 • Korak 3 — Analitika Kapitala ljudstva zbog dijagnostike na individualnom nivou

Podaci treba da odgovore na kritična pitanja kao što su:

 • Koje su ključne odluke koje nam donose najveću vrednost?
 • Koji novi podaci su nam dostupni a da ih nismo već istražili?
 • Koje nove analitičke tehnike nisu bile u potpunosti iskorišćene?

2. Platformska analitika

Ovo pomaže da sjedinite analitiku u svoj proces donošenja odluka kako biste unapredili osnovne operacije. To vašoj kompaniji može pomoći da iskoristi moć podataka za identifikovanje novih mogućnosti.

Važna pitanja koja treba postaviti uključuju:

 • Kako možemo da integrišemo analitiku u svakodnevne procese?
 • Koji procesi bi mogli imati koristi od automatske, ponovljive analize u realnom vremenu?
 • Da li bi naši sistemi u pozadini mogli da imaju koristi od big data analitike?

Platformska analitika mora uključivati više od jedne vrste tehnologija. Budući da je dostupna putem mnogih kanala i formata, može se upotrebiti da se proveri puls vaše organizacije.

Pomoćiće vam da uključite analitiku podataka u ključne odluke u svim poslovnim jedinicama i odeljenjima, uključujući prodaju, marketing, lanac nabavke, korisnički servis i druge osnovne poslovne funkcije.

3. Enterprise Information Management (EIM)

Skoro 80% vitalnih poslovnih informacija je pohranjeno u skladištima kojima se ne upravlja. Uz već postavljenu stratešku i platformsku analitiku, EIM pomaže da se iskoriste društvena, te mobilna analitika i klaud tehnologije (SMAC) kako bi se unapredili načini na koje se podacima upravlja i kako se koriste širom kompanije.

Izgradnjom agilnih operacija za upravljanje podacima sa alatima za kreiranje, čuvanje, distribuciju i korišćenje podataka, EIM će vam pomoći da:

 • Usavršite svoje poslovne prakse
 • Poboljšate saradnju
 • Podignete produktivnost zaposlenih

Kada definišete svoju EIM strategiju, identifikujte zahteve poslovanja, ključne probleme i mogućnosti za iniciranje EIM-a. Takođe, identifikujte potencijalne programe i projekte čiji bi stepen uspeha imao koristi od EIM.

4. Transformacija poslovnih modela

Kompanije koje prihvate big data analitiku i paralelno transformišu svoje poslovne modele će uspeti da kreiraju nove mogućnosti za izvore prihoda, korisnike, proizvode i usluge. Od predviđanja potražnje i nabavke materijala do računovodstava, te regrutacije i treniranja osoblja, svaki aspekt vašeg poslovanja se može drugačije osmisliti.

Neophodne promene obuhvataju:

 • Izradu big data strategije i vizije koja identifikuje i kapitalizuje na novim prilikama
 • Podsticanje kulture inovacije i eksperimentisanja sa podacima
 • Razumevanje kako iskoristiti nove veštine i tehnologije i upravljanje uticajem koji imaju na to kako se informacijama pristupa i na koji način se one štite
 • Izgradnja poverenja sa korisnicima koji raspolažu vitalnim podacima
 • Ostvarivanje partnerstava kako unutar tako i izvan vaše matične industrije
 • Pronalaženje načina da se steknu uvidi i brzo implementiraju rezultati

5. Ostvarivanje poslovanja centralizovanog oko podataka

Da li generišete ogromne količine podataka? Da li bi ti podaci mogli da budu korisni drugim organizacijama, kako unutar tako i izvan vaše industrije?

Poslovanje centralizovano oko podataka nije samo prednost, već je i valuta. To je izvor vaše osnovne konkurentnosti i vredi više od zlata.

Tri su glavne kategorije analitike podataka:

 • Uvid: Uključuje ekstrahovanje, prečišćavanje, grupisanje i segmentiranje podataka kako bi se razumeli kupci i njihove mreže, uticaj i uvid u proizvode
 • Optimizacija: Analiziranje poslovnih funkcija, procesa i modela
 • Inovacija: Preispitivanje novih, preokretačkih poslovnih modela kako bi se unapredila evolucija i rast korisničke baze

Etablirani poslovni modeli su ugroženi

Analitika podataka brzo preokreće načine na koje se posluje. Ovih pet transformativnih primena analitike podataka vam mogu pomoći da postanete kompanija koja razmišlja o budućnosti i na tražištu steknete prednost nad konkurencijom.