“Šta treba da uradim da stignem do unapređenja?” – pitanje koje svojim pretpostavljenima postavljaju čak i najbolji zaposleni. Odgovori koji daju mnogi rukovodioci potpuno je očekivan: Obavite određeni zadatak, steknite određeno iskustvo ili veštinu, ili jednostavno budite uvek pri ruci. Osim onoga što dobijete kao prioritet od svog pretpostavljenog, dobro je imati na umu šta preporučuju današnji svetski poslovni ljudi i rukovodioci samog vrha uspešnih kompanija.

U vremenu u kome su promene konstantne stečeno obrazovanje više nije dugoročna garancija uspeha a potrebno iskustvo i veštine se razlikuju od jednog do drugog zadatka.

Kako lideri prepoznaju najbolje zaposlene?

Sve se više posmatra Vaš stav!

Vaš stav je ono što najbolje pokazuje kako ćete pristupiti nekoj situaciji, kako ćete se poneti sa drugim ljudima, uopšteno govoreći – ukazuje na vaša ponašanja. Stav je pokretačka snaga koja stoji iza svakog ostvarenja, postignuća i uspeha.

1. Budite na usluzi drugima umesto da oni služe vas

Ljudi retko postignu nešto vredno potpuno sami. Zato se timski igrači trude da se oko njih svi osećaju dobro. Najbolji lideri se pobrinu da obezbede alate, obuke i kulturu međusobnog ophođenja koja će biti od pomoći njihovim zaposlenima da svoj posao urade što bolje i da ostavre sopstvene ciljeve.

Najbolje kompanije najpre vode brigu o svojim korisnicima i potrošačima jer znaju da će najboljiim odgovorom na njihove potrebe zapravo ostvariti ciljeve svog poslovanja.

Zaposleni koji se ponaša sam za sebe će jednog dana i ostati usamljen. Onaj ko je tu zbog drugih možda neće pokupiti sve lovorike i uživati status zvezde, ali oni koji posmartaju će zasigurno primetiti kakav je timski duh neke osobe.

2. Budite skromni a ne arogantni

Arogantni ljudi uvek misle da sve znaju najbolje dok skromni stalno uče. Skromni ljudi postavljaju pitanja. Skromni ljudi se obraćaju za pomoć.

Skromni ljudi spontano dele zasluge sa drugima jer instinktivno znaju da svaki uloženi trud, koliko se god činio kao da dolazi od pojedinca, zapravo predstavlja timski rad.

Skromni ljudi su spremni da se prihvate bilo kog zadatka, koliko god se činio trivijalan, jer ne smatraju da je to ispod njihovog nivoa — na taj način pokazuju da ni iznad njihovog nivoa nema posla koji ne bi mogli da obave.

Najčešće uspeh nije definisan time koliko visoko možete da dobacite, već radije time koliko ste spremni da se prilagodite.

3. Nastupajte optimistično, nikako pesimistično

Optimisti podižu nivo energije; pesimisti iscrpljuju sve  oko sebe. Optimisti pokušavaju različitim metodama i češće su spremni na preuzimanje promišljenih rizika samo zato što su fokusirani na ono što bi moglo krenuti kako treba i ispasti dobro.

Pesimisti nikad ništa ne započinju jer su previše obuzeti razmišljanjem o tome šta bi sve moglo poći po zlu.

Optimisti nemaju osećaj da treba nešto da čekaju – da neko otkrije njihove talente, prihavati njihova mišljenja ili im dodeli odgovornost — oni jednostavno smatraju da ukoliko vredno rade mogu da postignu gotovo bilo šta. Najbolje od svega – optimizam je zarazan!

4. Najbitnije je da stvari sprovodite u delo

Planiranje je jako važno, ali previše je ideja, planova i strategija koje nikada nisu ugledale svetlo dana.

Najbolji zaposleni razviju ideju, kreiraju strategiju, postave osnovni plan izvođenja, a zatim rade na tome, prilagođavaju, dopunjavaju i menjaju, ponovo rade na tome, revidiraju i usavršavaju uspevajući tim putem da ostvare čak i ono što na prvi pogled izgleda nemoguće – zahvaljujući uvidu šta radi u praksi a ne samo kao teorija i mrtvo slovo na papiru.

Uspeh zaista počinje od strategije ali se dovršava sprovođenjem u delo. Zaposleni koji napreduju su dobri u planiranju ali  je više nego sigurno da su izuzetni u izvođenju.

5. Razmišljajte dugoročno

Prave liderske osobine nisu stvar trenutka. Pravi lideri su kadri da iz dana u dan inspirišu, motivišu i čine da se drugi oko njih osećaju bolje nego kada su sami. Pravi lideri su ljudi koji pratite ne zato što morate već zato što tako želite.

Pravog lidera drugi ljudi će uvek i svuda pratiti u stopu. I to zato što nemaju osećaj da su pratioci – u svakom trenutku to će više izgledati kao da se krećete zajedno u istom pravcu.

Kreiranje takvog nivo poverenja, poštovanja i međusobne povezanosti  zahteva vreme. Izuzetni poslovnji ljudi o tome razmišljaju ne samo kratkoročno već i na duže staze, pa u skladu sa time oblikuju i svoje ponašanje.

Vremenom, zaposleni koji su se izuzetno pokazali budu postavljeni na pozicije sa kojih zaista mogu da utiču na uspeh svoje kompanije.

6. Dignite prvi ruku, ne čekajte da vas odaberu

Najbolji zaposleni su po svojoj prirodi volonteri. Oni se dobrovoljno javljau da preuzmu više posla. Traže dodatne odgovornosti pre nego što im neko delegira. Uvek rado obučavaju i pomažu nove kolegame. Ponude se da pomognu onima kojiima je pomoć potrebna – pa čak i onima kojima nije.

Zašto je to važno? Volontiranje je pokazivanje liderskog stava u praksi. Leaderi su proaktivni što znači da ne čekaju da im se kaže šta treba da rade. Oni to već uveliko rade.

Uspešni zaposleni zasluže unapređenje tako što rade više, isto kao što uspešne firme ostvaruju veće prihode zahvaljujući pružanju veće vredosti korisnicima ili uspešni preduzetnici dostižu veće profite naporno radeći pre nego što se uopšte nazire bilo kakva mogućnost zarade.

Ne čekajte da vas pitaju. Ne tražite nagradu pre nego što uopšte razmotrite da li ćete uraditi više nego što morate.

Volonteri jednostavno delaju – i tokom vremena njihove karijere cvetaju.

7. Budite samosvesni a ne sebični

Samosvesni ljudi razumeju sebe i to im pomaže da razumeju druge ljude. Više su empatični i prihvataju i slabosti drugih ljudi jer znaju kakav je osećaj kada doživite poraz.

Mogu da budu vođe uz saosećajnost i ljubaznost jer im je poznato kako se osećaš kada si tretiran bez poštovanja i obzira. Rade sve što je u njihovoj moći da pomognu drugima da ostvare sopstvene ciljeve jer znaju kakav je osećaj kada podbaciš.

Samosvesni ljudi nalaze rešenja za timove, organizacije kao i za potrošače i korisnike – ne samo za sebe.

Svakoj organizaciji su neophodni samosvesni ljudi na ključnim pozicijama. A svaka uloga je u svom domenu ključna, samim tim i prilika da se pokažete.

8. Budite prilagodljivi a ne rigidni

U kompanijama koje brzo rastu, stvari se konstantno menjaju. Ljudi koji nisu fleksibilni ne osećaju se dobro ako je previš promena pa svesno ili nesvesno pokušavaju da usporavaju sve oko sebe.

Važno je slediti uspešne primere. Metodologija je takođe važna. Usmerenja, procedure, pravila – sve to može da pomogne da se posao obavlja neometano.

Međutim, svako može da prati usmerenja i procedure. Izuzetni zaposleni su voljni da se uhvate u koštac s promenama. Oni reaguju na novonastale okolnosti i izazove s uzbuđenjem umesto oklevanja. Zaposleni koji su spremni da se adaptiraju uglavnom napreduju brže jer je to karakteristika koja je potrebna svakoj kompaniji, pogotovo onoj koja ostvaruje brz rast.

U suprotnom, rast postaje stvar prošlosti a ne budućnosti.

9. Podučavajte, ne preslišavajte

Najbolji ljudi vole da podučavaju. Oni ne gomilaju sebično znanja već šire i dele sve što su naučili. Zadatak učitelja je da se pobrine da ljudi nauče ono što je potrebno.

Ljudi koji su skloni preslišavanju takođe imaju običaj da udeljuju “savete”. Uradi ovako. Nemoj da radiš tako. Idi ovamo. Nemoj da ideš tamo.

Učitelj daje znanje. Učitelj pomaže ljudima da steknu iskustvo, mudrost i nove uvide i shvatanja. Učitelj rado i sa zadovoljstvom daje drugima alate koji će im koristiti.

Na ovaj način učitelj izgrađuje timove.

Najzad, učitelj napreduje, jer su oni koji grade timove retke i dragocene zverke.