Svetski dan mikro, malih i srednjih preduzeća 2019 je posvećen podizanju svesti o potrebi za većim investicijama u mala i srednja preduzeća u zemljama u razvoju. Istovremeno, na ovaj dan se odaje priznanje za gigantski doprinos koji manje firme daju globalnoj ekonomiji igrajući ključnu ulogu u stimulaciji ekonomskog rasta i osiguravajući radna mesta za grupe kao što su žene, mladi preduzetnici i siromašne zajednice, što najčešće biva nedovoljno zapaženo.

Mikro, mala i srednja preduzeća čine više od 90% svih kompanija i zapošljavaju oko 70% kadrova širom sveta

Manja preduzeća mogu biti mnogo brža u reagovanju na svet okarakterisan promenama ali ih njihova veličina istovremeno čini osetljivima. Pristup finansiranju je primarna prepreka. Identifikovanje prilika na međunarodnom tržištu i snalaženje u trgovinskim procedurama može biti teže za male firme nego za krupnije konkurente.

Ujedinjene Nacije podržavaju internacionalizaciju mikro, malih i srednjih preduzeća, pa tako Međunarodni trgovinski centar sarađuje sa brojnim partnerima na organizaciji niza događaja kojima se ovaj Dan obeležava širom sveta.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je pr prvi put Svetski dan mikro, malih i srednjih preduzeća 27. Juna 2017-te. Usvajanjem rezolucije 71/279. prepoznat je njihov značaj u promovisanju inovacije, kreativnosti i zadovoljavajućeg rada za sve, šti značajno doprinost postizanju Ciljeva održivog razvoja na Agendi za 2030. godinu.

https://twitter.com/IntTradeCouncil/status/1144178423612563456