Nekoliko godina unazad reč “inovacija” se često pominje u najrazličitijim kontekstima. Kada se osoba, tim ili organizacija nalazi u situaciji da resursi koji su im na raspolaganju nisu dovoljni da obave zadatak na očekivanom nivou, javlja se stres.

Stres se može opisati kao reakcija na raskorak između zahteva i mogućnosti. Premda je ovo dobro poznata činjenica u poslovanju, organizacije često ne uspevaju da diskutuju kako inovacija i zahtevi za konstantim progresom mogu da dovedu do takvog stresa.

Iznositi zahteve bez postavljanja jasnih ciljeva ili obezbeđivanja neophodnog vremena i resursa jeste garantovani izvor stresa. Ovo pogotovo važi kad je reč o inovacijama jer je to dosta neopipljiv koncept koji je teško izmeriti a ima neograničen potencijal. To je obećavajuće ali takođe znači da bez obzira koliko je neka ideja inovativna, mogla bi biti još bolja. Tako poziv na inovaciju može da izgleda beskrajno zahtevan.

Mudri rukovodioci obraćaju pažnju na stres od inovacija, pogotovo jer to iscrpljuje organizaciju i predstavlja rizik po zdravlje zaposlenih. Štaviše, stres od inovacija negativno utiče na kapacitet kompanije ukoliko sa time nevešto izlaze na kraj.

U nastavku je navedeno nekoliko načina na koje bi se moglo pristupiti ovom problemu:

Postavite jasna očekivanja

Tipičan slučaj stresa od inovacija se javi kada rukovodilac insistira da organizacija iznedri pionirske ideje a da nije ponudio jasna uputstva u pogledu očekivanog rezultata ili neophodnih resursa. Da li želite novi proizvod koji će zameniti staru ponudu? Recite tako. Želite veće margine, bilo da to dolazi od novog modela poslovanja ili inovacije procesa? Jasno to dajte na znanje.

Ljudi postaju izuzetno uplašeni i odbojno im je da se upuštaju u inovacije ukoliko moraju da pogađaju koja se vrsta inovativnog razmišljanja očekuje od njih. To ne treba da znači da prestanete s postavljanjem ambicioznih ciljeva, već da jasno komunicirate timu šta se od njih očekuje.

Korisitite jednostavne primere

Navoditi kao primer Teslu ili Google se čini inspirativnim kada se priča o radikalnim inovacijama, ali jednako tako ljudi u organizaciji to mogu doživeti kao nedostižan cilj od samog starta. Umesto da podstičete zaposlene da se ugledaju na tako jedinstvene i neverovatne primere, potražite neke slučajeve sa kojima se ljudi mogu identifikovati.

Ne zazirite ni od pohvale uspeha koji je daleko od izuzetnog. Navodjenjem slučajeva gde je dodatna inovacija donela skromne dobitke ne samo da dajete organizaciji cilj koji je jednostavnije dostići, već i dajete sliku nečega što zaposleni mogu da nadvise. Uspeh obično vodi u sledeći uspeh, stoga slavite male pobede i očekujte da će se doći i velike.

Sarađujte u oba smera

Kako biste došli do novih inovativnih ponuda, morate da dodelite resurse za razvoj. Previše se često dešava da kompanije to smatraju samo kao pitanje novca ili veruju da će se inovacija sigurno dogoditi ako ima budžeta i postavljenih mera koje definišu uspeh.

Stvar je u tome da je za inovaciju neophodno mnogo podrške, uključujući i vreme da se razigra sa novim idejama, isprobaju alternative i razvije nešto funkcionalno. Postarajte se da ne iznosite zahteve ako niste spremni da pružite nešto zauzvrat.

Pohvalite i neuspehe

Ključni razlog iz koga ljudi postaju anksiozni je kada se od njih traži da razviju nove ideje u strahu od neuspeha. Inovacija je po samoj svojoj prirodi polje visokog rizika, podbacivanja su nezaobilazna i neophodno je da to prihvatite.

Ako se postavite tako da je podbacivanje normalno i očekivano na putu do cilja pa čak i hvalite ambiciozne eksperimente iako su se neslavno završili, možete na taj način ukloniti dramu i anksioznost vezanu za inovacije. Koristi od budućih inovacija upareni sa povećanjem dobrog raspoloženja među zaposlenima će definitivno nadoknaditi sve gubitke na koje budete nailazili.

Dajte inovaciji smisao

Najzad, važno je da se pobrinete da inovacija bude koncept koji ima smisla. Ako to postane izlizani termin za kojim posežete da opišete sve i svašta, to će sasvim sigurno izazvati porast stresa i konfuzije. Budite sigurni da kompanija ima izraženu ambiciju i ilustrujte da je rad na ovoj ambiciji više od otkačinjanja jedne stavke na listi zadataka.

Dajte prednost pomacima nad novotarijama, unikatnosti nad slepim praćenjem trendova i budite svedok umanjivanja stresa u vašoj organizaciji. Dajući inovaciji smisao možete čak i najstresniji posao da učinite manje iscrpljujućim.