Ljudi koji su posvećeni postužu bolje rezultate. Bilo da vodite tim finansijskih stručnjaka, odeljenje prodavaca osiguranja ili grupu advokata parničara, uvek vam je u interesu da nađete načina kako da ljude činite posvećenim.

Zašto je posvećenost toliko važna?

Kada su ljudi posvećeni, oni prevazilaze trenutnu situaciju i fokusiraju se na najviše vrednosti kao što su poštovanje, integritet i saosećanje.

Ljude okupljate oko ključnih vrednosti tako što sa njima konstantno razgovarate o tome i usvojite jezik koji naglašava određenu vrednost u ulozi koju neka osoba obavlja. Tako zaposleni formiraju stav prema svojoj ulozi i prema onima sa kojima su u interakciji.

Visok stepen posvećenosti ne može se postići samo promenom titule. Takav razgovor treba početi od samog starta i negovati ga vremenom. Zaposleni treba da čuju priču o vrednostima firme od trenutka kada stupe u kompaniju, kroz proces uvođenja u posao i sve vreme tokom karijere. Svaki zaposleni treba da zna istoriju skromnih početaka firme, izazova sa kojima su se nekadašnje kolege suočavale i na koji način su prepreke prevaziđene. Svaka organizacija kroz svoj razvoj prolazi mukotrpne faze i pritiske koji zahtevaju nove ideje i pristupe kako bi se nastavilo sa ostvarivanjem kompanijeske misije. Organizacije se adaptiraju i razvijaju kako bi mogle da budu na usluzi zajednici u kojoj su.

Kako inspirišemo ljude da se posvete vrednostima?

Dokazujemo svojim ljudima da smo i sami posvećeni tome da vodimo brigu o njima. Za kompanije je važno da sprovedu programe treninga i ojačavanja timova na kojima se razgovara o empatiji, saosećanju, saradnji. Timovi to retko doživljavaju kao suvu obuku već kao momenat gde brinemo jedni o drugima, mesto za uzajamnju razmenu i usavršavanje.

Razgovarajte o tome kako da uključite svoju misiju i brigu u sve što radite. Svako poslovanje može dovesti do preopterećenosti i premora. Razgovor o tome kako među našim osobljem možemo da brinemo i  pomognemo da se ti problemi otklone pomaže da se premor spreči. Diskusije i praksa pomažu timovima da daju najbolje od sebe. Osećaju se značajnijim i pozvanim da ispune neku višu svrhu.

Način na koji se obraćamo postavlja čitav pravac

Jednostavan jezik koji se fokusira na način na koji utičemo na druge i kako se prema njima odnosimo treba da bude izražen iz perspektive osobe koja se nalazi ispred nas u bilo kom trenutku.

Uloga lidera formira se godinama. Lideri treba da svoj poziv zasnivaju na osećaju svrhe i da žive po vrednostima. Ljudi uvek posmatraju svoje lidere i slede njihov primer kako živeti po vrednostima organizacije. Oni takvo ponašanje prate kao senka.

Takođe preuzimamo rizike za naše ljude. Proslavljamo i učimo iz naših grešaka. Podstičemo i ohrabrujemo veću kretivnost tako što otvoreno priznajemo greške.

Liderstvo je doživljaj čitavog bića, nije samo pitanje glave. Obuhvata um, telo i dušu. Istaknutiji lideri su u potpunosti posvećeni kreiranju okruženja u kome pomažemo ljudima da uvide svoj puni potencijal koji ne bi bili u mogućnosti da sagledaju sami od sebe. To takođe rezultira izgradnjom osoblja u kome su zastupljeni najrazličitiji ljudi, sposobnosti i veštine.

Liderstvo je samo po sebi misija

Posvećenost nečemu što je veće od nas samih je izuzetno bitan faktor kada birate sa kim i gde radite. Zaposleni menjaju čitave industrije jer ih privlači ta posebna dimenzija misije. Liderstvo zahteva svest o važnosti svake individue, ne iz pozicije straha već sa najboljim namerama.

Da bi lideri kreirali posvećenost među svojim ljudima, potrebno je kontinuirano naglašavati misiju, davati ljudima prostora da istraže sopstveni razvoj u okviru te misije, posvetiti ozbiljno pažnju razvoju lidera na toj liniji i najzad, obraćati se na način koji spaja sve to zajedno. To su principi za sve lidere poslovanja.