Novi Zakon o trgovini i izmene Zakona o elektronskoj trgovini, koji su danas usvojeni u Skupštini Srbije, omogućiće značajno unapređivanje tih oblasti, posebno u pravcu razvoja internet kupoprodaje, ocenila je državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Ona je u saopštenju navela da će nova regulativa dodatno obezbediti povoljniju klimu na domaćem tržištu u pogledu postizanja evropskih standarda i suzbijanja sive ekonomije, a na dobrobit i građana i privrede.

Izmene Zakona o elektronskoj trgovini deo procesa pravne harmonizacije sa evropskim zakonodavstvom, odnosno sa Direktivom o elektronskoj trgovini, dok novi Zakon o trgovini definiše pojmove elektronske prodavnice i elektronske platforme, kao i najčešće korišćene oblike elektronske trgovine, poput “vebšopa” i “dropšipinga”.

Slanje komercijalne poruke elektronskim putem, dozvoljeno je samo uz prethodni pristanak lica kome je takva vrsta poruke namenjena. Pružalac usluge dužan je da redovno proverava i prihvata zahtev za odjavu koje upućuje lice koje ne želi da prima takve komerijalne poruke.

Slanje komercijalnih poruka mimo saglasnosti osobe kojoj je upućena, izmenom zakona je takođe prekršajno sankcionisana fiksnom kaznom od 100.000,00 dinara za pravno lice, odnosno 20.000,00 dinara za preduzetnika.

Najavljeno je da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija radi na Akcionom planu za razvoj e-trgovine, u okviru projekta “Jačanje elektronske trgovine u Republici Srbiji” u saradnji sa USAID.

Izmene i dopune zakona o elektronskoj trgovini dostupne su ovde.

Izmene i dopune zakona o trgovini dostupne su ovde.

Zvanične informacije Ministarstva zdravlja Republike Srbije