Tokom sledeće decenije, zapošljavanje, kultura, tokovi radne snage i preference korisnika nikada više neće biti isti.

Neki poslovni trendovi su u potpunosti predvidljivi i možemo o njima saznati iz najrazličitijih studija dok se drugi razvijaju u korak sa svetom i oni najčešće zahtevaju kompletni prevrat poslovanja. Autor Džoš Luin koji je proveo proteklih 15 godina pomažući kompanijama da razviju brendove zasnovane na kulturi ističe  10 trendova vrednih pažnje.

1. Zaposleni i korisnici će birati brendove zbog načina na koji posluju jednako kao i zbog karakteristika i pogodnosti

2. Kompanijska kultura će postati odlučujuća kompetitivna prednost

3. Izvršni direktor kulture će postati mnogo češća i istaknutija pozicija

4. Kompanije će zapošljavati talente koji žive sve dalje od urbanih centara

5. Geografski razuđena radna snaga će postati norma

6. Radni centri u stilu hiper-lokalizovanih prostora za saradnju će zameniti tradicionalne poslovne prostore i sedišta firmi

7. Mala i srednja preduzeća će postati mikro-multinacionalne kompanije jer će zapošljavati i redovno raditi sa međunarodnim timovima

8. Borba za zadržavanje zaposlenih će izgubiti ekonomski značaj

9. Kompanije će usvojiti “radne cikluse”, a poslovnu metodologiju fokusirati na izuzetno brz i projektno organizovan rad

10. Većina radnika će morati da izradi svoje standarde poslovanja i preuzme odgovornost za brigu o sopstvenim veštinama i profesionalnom razvoju

Kompanije mogu da primenjuju radne cikluse kako bi podstakle veću angažovanost i produktivnost u kratkom vremenu jer će radnici biti u mogućnosti da brzo vide uticaj koji ostvaruje ono na čemu rade. Ali negativna strana je da će kompanije takođe morati da izlaze na kraj sa činjenicom da im ljudi sa stečenom stručnošću odlaze na redovnoj bazi. Iz ovog razloga kultura postaje tako značajna – ukoliko radnik kod vas ima pozitivno iskustvo, onda je verovatno da će ostati sa vama bar još jedan krug.

Zašto bi radnici morali da na svoja pleća preuzmu sopstveni profesionalni razvoj i sticanje veština u ovom novom okruženju? Jednostavno, to je stvar nemogućnosti kompanija da isprate pojedince kroz njihov ukupni tok karijere.

Ako želite da se prilagodite ovim trendovima, imajte na umu da ima posla oko menjanja stavova koliko i oko promena logistike a greške se mogu dogoditi u bilo kojoj oblasti. Svaka kompanija se suočava sa izazovom i niko neće promene sprovesti savršeno. Ali oni koji isplivaju na vrh biće ti koji koriste sve resurse da se oporave od grešaka brzinom svetlosti i voljni su da uče od drugih kako bi izbegli nove stranputice. Što više slušate i sarađujete u okvirima svog poslovanja kao i van njih, lakše ćete proći nezaobilazne preokrete.