Iznova slušamo o vrednosti marketinga čiji je pravac određen svrhom, pa kako se onda brendovi razlikuju među sobom ako se vode svrhom koja ih ni na koji način ne izdvaja od konkurenata?

Sve promišljenija i društveno svesnija publika ne želi da se oseti prevarenom, pa je jako važno izbegavati “ispiranje mozga”. Potrošači će postajati sve više istančani u odvajanju žita od kukolja. U doba savesnog načina života, biznisi su izloženi sve većem pritisku od strane potrošača da adresiraju šira društvena pitanja. Od kompanija se očekuje da imaju jasno formirane stavove.

Vredi razmisliti o jeziku i tonu koji se koristi prilikom kampanja u medijima. Na primer, sa klimatskim promenama, naglasak je često na tome šta prosečni potrošač može da uradi i bude od pomoći.

Tokom proteklih par godina svedočimo konstantnom menjanju očekivanja i motivacije kod potrošača. Do pre pet godina, sertifikati o zaštiti životne sredine nisu bili previše bitan faktor prilikom biranja nekog proizvoda, a danas je to na samom vrhu liste.

Kompanije koje nemaju ustanovljenu reputaciju kao savesne ili nisu osetljive na društvenu nepravdu će najverovatnije prolaziti kroz pokušaje i pogreške. Jedno od istaknutih pitanja danas je društveni odnos među polovima i ekonomski balans između muškaraca i žena.

Da li će se potrošači umoriti od takmičenja među kompanijama ko će pokazati više osvešćenih vrednosti? Prezasićenost ne bi trebalo da postane problem jer se kod demonstriranja svrhe ne radi samo o tome šta govorite. Za razliku od oglašavanja, svrha služi kako biste poboljšavali živote ljudi na konkretan i opipljiv način, te tako uticali na zajednice i najzad samo društvo. Što potrošači imaju više izbora prilikom odgovornog biranja u kupovini, to će biti bolje.

Pročitaj više: Brendovi pokreću inicijative održivosti

Postoji bojazan da će današnje najnaprednije osvešćene kampanje sutra postati nešto što se podrazumeva. Biće teško razlikovati se. Karlsberg je napravio veliki pomak i skrenuo pažnju na sebe kao prva pivara sa inovacijama na polju održivosti kada je odbacio plastične držače za multipakovanja konzervi. Iako je to sada unikatno, samo je pitanje vremena kada će i ostali igrači na tržištu slediti isti primer.

I kako se dalje razvija marketing vođen svrhom? Treba biti iskren i otvoren sa potrošačima na temu oblasti u kojima želite da budete bolji.

Potrošači su u mogućnosti da dobiju sve više informacija o tome kako brendovi rade, danas više nego ikada ranije. Maloprodajno i etrgovinsko okruženje stavlja sve više kontrole u ruke korisnika, pa su transparentnost i poverenje od suštinskog značaja. Brendovi moraju jasno stavljati do znanja podjednako svoje uspehe i neuspehe.