Mnogi ljudi počinju svoj profesionalni razvoj sa veoma ličnim, gotovo sebičnim motivima. Većina želi da se razvije i tim putem postane uspešna.

Imate ciljeve koje želite da ostvarite i korake koje treba da postignete, ali vam je jasno da je potrebno da se razvijete kako biste stigli dotle. Razvoj je ključan za ostvarivanje ciljeva.

Iskustvo ličnog razvoja je nalik putovanju: tokom vremena, motivacija se menja. Kako napredujemo, tako se uvećava uticaj koji imamo na druge ljude. Ali taj uticaj nije zarad lične koristi – stvara nove mogućnosti da doprinesemo razvoju drugih ljudi. Ovakav razvoj vodi ne samo ka uspehu već i većem značaju. Razvijanje drugih može biti jedna od najvećih nagrada i izvora zadovoljstva u životu.

Ne iznenađuje da ovakav razvoj vodi ka još većem ličnom uspehu. Ali svaki novčić ima dve strane.

Drugi ljudi treba da vam budu na prvom mestu

Kao mladi, lideri često misle da je na prvom mestu njihova vizija. Veruju da im je najvažniji zadatak da ubede sve ostale u svoju tačku gledišta, pravac kojim veruju da treba krenuti, šta to oni tačno rade i šta očekuju. Međutim, sve se promeni onog trenutka kada shvatite da vam ljudi dozvoljavaju da ih vodite jedino kada znaju da su vaši motivi ispravni – da ćete voditi računa najpre o njima a ne o svojim ličnim interesima.

Ljudi žele da znaju da su važni osobi koja ih vodi. Ljudi koji rade sa vama i za vas ne žele da budu sledbenici ili potrošni delovi u nekakvoj mašini koju gradite. Žele da budu partneri, a partneri se trude da po svaku cenu podrže jedan drugog. Ukoliko se lider zauzima za svoje ljude, oni će sa zadovoljstvom uraditi isto zauzvrat. Kada investirate u druge, to se višestruko vraća i potvrđuje da imate uticaj.

Sve je na svetu privremeno, ljudi su ti koji su važni. Vaša karijera, vaš hobi i druga interesovanja će nestati sa vama. Ljudi nastavljaju da žive. Ono što pružate kada pomažete omogućava da drugi isto tako nastavljaju da daju svima ostalima. To je ciklus koji se nastavlja još dugo nakon što vas više ne bude.

Često čujemo u organizacijama da su ljudi najdragocenije što imamo, ali ipak mnogi lideri se ne ponašaju u skladu sa time. Kada ste lider, mera uspeha nije broj ljudi kojima upravljate, već broj ljudi kojima ste vi na usluzi. Stavljati ljude na prvo mesto je jako važno jer vaši postupci utiču na tako mnogo ljudi. Takođe, ako se prema drugima dobro ophodimo, to će nam pomoći da bolje prolazimo u životu i postaviti nas na mesto odakle možemo da učimo od drugih.

Kada su ljudi na prvom mestu u vašem životu, kreiranje vrednosti za njih vam postaje prirodno. To radite kao deo sopstvenog životnog stila. Kreirate vrednost za druge jer ih cenite i verujete da su i sami vredni.

S druge strane…

Ne dozvolite drugima da vas kontrolišu

Uvek je bolje da težite tome da više pružate nego što dobijate u međuljudskim odnosima. Ali nikada to ne “nabijajte na nos” drugima. Kada god ste u mogućnosti, budite onaj koji daje. Naravno, i dalje ćete biti u situacijama da prihavatate kada rugi rade nešto za vas. Ali vodite računa da ne prepustite drugima kontrolu nad svojim životom. Treba biti u mogućnosti da ljude cenite bez obzira na to koliko su vas zadužili. Princip stalnog davanja oslobađa i vas i one kojima ste pomogli.

Za lidera je neophodno da bude siguran da ga niko ne poseduje – a to postižete tako što pružate više nego što uzimate. To možete veoma lako da sagledate: jednostavno napravite listu važnih ljudi u svom životu. Zatim razmislite o svakom odnosu i odredite da li ste većinom onaj koji pruža, da li većinom dobijate, ili je odnos ujednačen.

Ako ste primarno onaj koji dobija, onda je naophodno da nešto promenite. Kako da to uradite? Tako što se potrudite da više pružate ljudima u svom životu, nego oni vama, kao i da ne poredite ko daje više.

Ovo možete da uradite ne samo sa svojom porodicom i prijateljima, već i sa svojim poslodavcem. Potrudite se da odradite više posla nego što ste dobili. Ne samo da će vas ljudi sa kojima radite više ceniti, već ćete i za njih kreirati dodatnu vrednost. Ako budete u prilici da pređete na važnije i veće zadatke, to ćete moći da uradite znajući da ste oduvek davali sve od sebe.