Uticaj VI na poslovanje je već sada izuzetno primetan i sve se više povećava. Veštačka inteligencija transformiše svaki industrijski sektor.

Veštačka inteligencija nije više samo u domenu naučne fantastike već prelazi u naš svakodnevni život. Automatizacija, koju delom podržavaju VI i mačinsko učenje, je predodređena da transformiše zapošljavanje. Uticaj VI će biti značajan u raznim poslovnim domenima, sa ogromnim potencijalom za uštedu troškova, i efikasnost u industrijama od kupovine, preko brze hrane pa do finansijskog trgovanja.

Uticaj VI će se proširiti u skoro sve ekonomske sektore, ali dva su područja u kojima će uticaj potencijalno biti najvećih razmera, ako je suditi po navodima McKinsey izveštaja: U marketingu i prodaji, potencijalna vrednost koju bi omogućila primena VI iznosi do 2.6 triliona dolara, dok je u prozvodnji i lancu nabavke potencijalna vrednost procenjena na 2.0 triliona dolara.

Prema navodima Martovskog  NASDAQ izveštaja, primarne industrije na koje ciljaju VI kompanije su: Poluprovodnici, Softver, Internet & Kompjuterske usluge, Industrijska mašinerija, Specijalizovane potrošačke usluge, Trgovina robom široke potrošnje, Telekomunikacije, Odbrana i Automoto industrija.

Između ovih industrija je širok dijapazon u pogledu nivoa investicija i usvajanja veštačke inteligencije, kako pokazuje McKinsey istraživanje. Ne iznenađuje da su lideri u usvajanju visoko tehnološke kompanije i komunikacije, ali tu su i energija i resursi, a zatim i automoto i konstruisanje. Sektori kao profesionalne usluge, putovanja i turizam još uvek kaskaju.

U nekim industrijama planiraju se veća ulaganja za potrebe održavanjavodeće pozicije na tržištu, ili pak pokušaja da se sustignu lideri. Finansijske usluge, visoko tehnološki i sektor komunikacija će potrošiti barem 10% više na VI tokom sledeće tri godine, dok će profesionalne usluge i zdravstvo povećati namenske budžete u narednom periodu oko 7%.

Ali za ove poslovne poduhvate nije dovoljno samo odvojiti novac. To zahteva znanje o tome kako VI može da pomogne vašem sektoru i koje bi mogle biti potencijalne prednosti i mane investiranja.

Predviđanje grešaka

Upotreba veštačke inteligencije mogla bi da olakša predviđanje grešaka kod potrošačke pakovane robe, navodi McKinsey. To bi omogućilo da se intervencije planiraju efektivnije, smanjujući vreme izvršenja i troškove operacija, poboljšavajući doprinos proizvodnje. Ovakve primene VI mogle bi potencijalno da imaju uticaj u oblastima predviđanja održavanja i optimizacije produktivnosti. Kako Deloitte ističe, postoji istraživannje još iz 1950-ih koje pokazuje da se čak i najjednostavniji modeli predviđanja pokazuju bolje nego ljudi eksperti. U budućnosti neće sva predviđanja grešaka izvoditi ljudi niti će to raditi samo mašine. Tehnologija i ljudi će se nadopunjavati i predviđati moguće buduće ishode.

Predviđanje popravki i održavanja

U mnogim industrijama koriste se pokretne komponente i to takve vrste koje zahtevaju redovno održavanje. Veštačka inteligencija može ovim industrijama omogućiti način da predvide kada je najbolje da obave ta održavanja ili popravke. Ovaj model ima potencijal da poboljša operativne troškove, produktivnost i, iznad svega, sigurnost radnika. Prošle godine je Capgemini objavio izveštaj  u kome se navodi da pametne fabrike koje koriste prediktivno održavanje, zajedno sa drugim novim tehnologijama, mogu da doprinesu 500 milijardi dolara globalnoj ekonomiji tokom narednih pet godina.

Personalizovane promocije

Trgovinske kompanije koriste podatke o kupcima i artiklima kako bi personalizovale promocije koje dobijaju njihovi korisnici na fizičkim maloprodajnim lokacijama. Takav potez mogao bi da ima uticaj čak do 500 milijardi dolara u sektorima koji obuhvataju privlačenje i sticanje kupaca, određivanje cena i promocija kao i upravljanje korisničkim servisom. VI već sada utiče na određivanje cena, prema SAP.iO, i to na osnovu podataka o kupcima i proizvodima.

Zakazivanje isporuka

Transportna industrija koristi veštačku inteligenciju, zajedno sa mašinskim učenjem i automatizacijom, kako bi poboljšala tok procesa što posledično utiče na sve – od toga kada su brodovi sa kontejnerima u mogućnosti da pristanu u krcate luke pa do momenta u kome Amazon paket stiže na kućnu adresu. Ovaj pristup takođe može koristiti i biznisima koji su knjihovi korisnici, omogućavajući da se automatizacijom porudžbina kontrolišu troškovi i da se osiguraju zalihe najvažnijih proizvoda. Sve industrije se u većoj ili manjoj meri oslanjaju na transport, tako da je potencijalni uticaj mnogo širi.

Unapređeno Bankarstvo

U bankarskom sektoru, primena VI na modele osiguranja može da poboljša detekciju prevara i ima uticaj na nivou industrije od 300 milijardi dolara, od toga 200 milijardi u marketingu i prodaji a 100 milijardi u analizi rizika. Veštačka inteligencija omogućava da brojevi budu analizirani mnogo brže nego kada to rade ljudi, ili čak današnji standardni računari, što dalje znači da detekcija prevara može da se obavi brže nego ikada ranije, te da obrasci korisnika mogu biti sagledani na nove načine.

Efikasnost u industriji brze hrane

Postojanje industrije brze hrane svodi se na planiranje i zakazivanje. Prodajna mesta moraju da se pobrinu da je odgovarajuć broj i tip radnika na raspolaganju za potrebe različitih uloga – u pravom trenutku tokom dana i noći. Neke kompanije ovog sektora uvode veštačku inteligenciju kako bi izbegle probleme sa raspoređivanjem kadrova a istovremeno vodile računa da plate – glavna stavka na listi izdataka objekata brze hrane – budu optimizovane u skladu sa odgovarajućim potrebama za osobljem i zasnovane na informacijama o istorijskim podacima o kupcima i neophodnoj radnoj snazi koja ih opslužuje.