U Kini su u toku eksperimenti velikih razmera na polju obrazovanja putem veštačke inteligencije koji bi u potpunosti mogli da preoblikuju način na koji ljudi uče.

Proteklih nekoliko godina, Kina užurbano radi na “inteligentnom obrazovanju”. Danas njihove kompanije iz sektora tehnološkog obrazovanja vredne milijarde dolara planiraju da svoje poduhvate počnu da izvoze u svet.

Eksperti se slažu da će veštačka inteligencija biti važna u obrazovanju 21-og veka – ali na koji način? Dok se u akademskim krugovima vode diskusije o najboljem pristupu, u Kini se nije čekalo. Tokom proteklih par godina, investicije ove zemlje u predavanje i učenje koje omogućava VI je doživelo bum. Tehnološki giganti, startapi i licencirani obrazovni radnici su se svi priključili. Desetine miliona studenata sada koriste neku formu VI u svom učenju – bilo da su to tutorski programi koji dopunjavaju školski program (Squirrel), digitalne platforme za učenje (17ZuoYe), ili pak u učionicama standardnih obrazovnih institucija. To je najveći eksperiment obrazovanja putem VI na svetu, i niko ne može da predvidi šta će iz njega izaći.

Silikon Veli takođe pokazuje izuzetno interesovanje. Prema martovskom izveštaju, Inicijativa Čen-Zakerberg kao i Fondacija Bil i Melinda Gejts identifikuju veštačku inteligenciju kao alat za obrazovanje vredan investicija. U svojoj knjizi objavljenoj 2018-te “Rewiring education”, Džon Kouč, podpredsednik obrazovanja u kompaniji Apple skreće pažnju na Squirrel AI. (Kinesku verziju knjige kao ko-autor potpisuje i osnivač iste kompanije, Derek Li). Squirrel je ove godine osnovao udruženu istraživačku laboratoriju sa Univerzitetom Karnegi Melon gde će izučavati personalizovano učenje a zatim ga izvoziti globalno.

Ali eksperti brinu kojim pravcem vodi ova žurba u VI obrazovanju. U najboljem slučaju VI može pomoći obrazovnim radnicima da podrže interesovanja i jake strane svojih učenika. U najgorem, mogao bi da još više “zacementira” globalni trend ka standardizaciji učenja i testiranja, ostavljajući nadolazeće generacije slabo pripremljene da se prilagođavaju u poslovnom okruženju koje se rapidno menja.

Squirrel, jedna od najvećih VI obrazovnih kompanija u Kini, naglašava ovu tenziju. A kao jedna od najizglednijih da se proširi u svetu, pruža uvid u to kako bi kineski eksperimenti mogli da preoblikuju ostatak sveta.

Kineski VI obrazovni procvat su omogućila tri faktora

Prvi su poreske olakšice i drugi podsticaji za VI preduzeća koja unapređuju bilo šta od studentskog učenja preko obučavanja predavača pa do upravljanja školama. Za investitore to znači da su sve kompanije dobra opklada. Prema nekim procenama, Kina vodi u globalnim investicijama u VI obrazovanje sa više od milijardu dolara uloženih tokom prošle godine.

Drugo – akademska konkurencija u Kini je napeta. Deset miliona učenika godišnje polaže prijemni ispit za koledž – gaokao. Rezultat ispita određuje da li je i gde moguće studirati i steći diplomu, pa se smatra najznačajnijom odrednicom daljeg uspeha u životu. Roditelji rado plaćaju za podučavanje i bilo šta drugo što će pomoći njihovoj deci da napreduju.

Najzad – kineski preduzetnici raspolažu masama podataka kojima mogu da rafiniraju svoje algoritme. Populacija je brojna, ljudi se prema privatnosti podataka odnose mnogo opuštenije nego na Zapadu (naročito ako mogu imati nešto od toga zauzvrat, kao što je akademsko napredovanje) i roditelji su duboko uvereni u potencijal tehnologije, budući da su svedoci koliko je ona transformisala državu tokom samo par decenija.

Squirrel se fokusira na pomoć studentima da dobiju bolje rezultate na godišnjim standardizovanim testovima, što se oslanja direktno na nacionalnu opterećenost gaokao ispitom. Više od 80% studenata im se vraća iz godine u godinu. Oni su svoj sistem dizajnirali tako da od samog početka beleže izuzetnu količinu podataka, što je dalje omogućilo eksperimentisanje sa najraznovrsnijim mogućnostima personalizacije i predviđanja. Svoje tehničke sposobnosti intenzivno prikazuju u akademskim publikacijama, međunarodnim saradnjama i nagradama, što ih je učinilo miljenicima lokalne vlade Šangaja.

squirrelai.com
squirrelai.com

Ova strategija je podstakla vrtoglavi rast. Tokom pet godina od osnivanja, kompanija je otvorila 2 hiljade centara u 200 gradova i upisala preko milion studenata. Planiraju da se prošire na još 2 hiljade centara tokom godinu dana. Do danas, kompanija je takođe prikupila preko 180 miliona dolara za fundiranje. Krajem prošle godine, stekla je status “jednoroga” prevazilazeći milijardu dolara procenjene vrednosti.

Squirrel nije prva kompanija koja se prihvatila razvijanja koncepta VI predavača. Najraniji pokušaji da se “replikuje” učitelj datiraju još iz sedamdesetih godina ovog veka, kada su kompjuteri po prvi put počeli da se koriste u obrazovanju. Zatim, od 1982. do 1984. nekoliko studija u SAD je pokazalo da učenici koji rade jedan na jedan sa tutorima pokazuju bolje daleko rezultate. To podstiče novi talasa pokušaja da se re-kreira taj oblik individualne pažnje uz pomoć mašine. Rezultat su bili sistemi adaptivnog učenja koji su danas široko primenjeni od vrtića do trening centara za profesionalce.

Da bismo razumeli kako bi veštačka inteligencija mogla da unapredi podučavanje i učenje, neophodno je da prvo razmislimo o tome na koji način menja budućnost samog rada.

Kako mašine postaju sve bolje u repetitivnim zadacima, ljudi će se fokusirati na veštine koje su za njih jedinstvene: kreativnost, saradnja, komunikacije i rešavanje problema. Takođe će  biti potrbno da se brzo prilagođavaju budući da sve više i više veština podleže automatizaciji. To znači da bi učionica 21-og veka trebalo da podstakne jake strane i interesovanja svakog pojedinca, pre nego da nameće kanonizovani skup znanja koja više odgovaraju industrijskom dobu. Veštačka inteligencija bi, bar u teoriji, mogla to da olakša. Preuzimanjem dela repetitivnih zadataka u učionici, oslobađa se prostor za učitelje da obrate više pažnje na svakog učenika. Možda će VI podučavati jedne vrste znanja a ljudi neke druge.  Možda će biti od pomoći učiteljima da prate kako učenici napreduju ili davati učenicima više kontrole nad načinom kako uče. U svakom slučaju, ultimativni cilj je visoko personalizovano podučavanje.

Squirrel već sada izvozi svoju tehnologiju u inostranstvo. Međunarodnu reputaciju su izgradili pojavljivanjem na nekim od najvećih VI konferencija širom sveta i dovodeći ugledne saradnike povezane sa univerzitetima MIT, Harvard i drugim prestižnim istraživačkim institucijama. Li je takođe angažovao nekoliko Amerikanaca da rade u njegovom izvršnom timu, sa namerom da se u naredne dve godine proširi u SAD i Evropu.

Kina je u najboljoj poziciji da iznova osmisli okruženje za učenje koje je jednostavnije za učitelje i fokusirano na učenike. Manje je zagrižena za zastarele modele obrazovanja nego Zapad i mnogo spremnija da isproba nove ideje.

Pan Pengkai, ekspert za dečije obrazovanje, izvodi nešto drugačije eksperimente. Pan sada vodi Alo7, kompaniju sa istom misijom u domenu podučavanja Engleskog jezika. Za razliku od mnogih drugih firmi, oni teže da izbegnu učenje orijentisano na testove i umesto toga podstiču kreativnost, liderstvo i druge društvene veštine. Kompanija nudi proizvode i usluge za digitalne i fizičke učionice. Raspolaže onlajn platformom za učenje, uparenom sa kolekcijom udžbenika koji pomažu učenicima da steknu i vežbaju svoje jezičke veštine. Takođe imaju i uslugu koja putem videa povezuje do tri učenika sa predavačima Engleskog jezika u inostranstvu u redovne grupne časove. Do danas su uslužili nekih 15 miliona učenika i predavača i ostvarili partnerstava sa oko 1.500 institucija u svojoj zemlji.

alo7.com
alo7.com

Za razliku od Squirrel-a, Alo7 Onlajn platforma za učenje je zamišljena tako da se nadovezuje i dopunjava tradicionalnu učionicu. Znanje koje se može vežbati metodom adaptivnog učenja, kao što je vokabular, se obnavlja kod kuće putem aplikacije. Isto važi i za veštine kao što je izgovor, koji se može poboljšavati uz pomoć algoritama za prepoznavanje govora. Ali bilo šta što zahteva kreativnost, kao što je pisanje ili konverzacija, uči se u učionici. Doprinos učitelja je vitalan.

Ultimativna vizija kompanije Alo7 za VI u obrazovanju je da se oslobode standardizovanih testova u potpunosti. Oni smatraju da će VI jednoga dana ostvariti fleksibilna okruženja za učenje koja su jednako dobra za senzitivne i kreativne učenike kao i za one koji su više analitični i precizni. Obrazovanje više neće biti nalik nadmetanju.

Prošle godine Alo7 je počeo da eksperimentiše još više. Dodali su analizu lica i glasa svojim video časovima kako bi dobili sumarne izveštaje nakon svakog časa. Algoritmi mere koliko vremena su učenici govorili na engleskom tokom časa, tačnost izgovaranja i osnovne pokazatelje njihovog zadovoljstva i učestvovanja, kao što je koliko puta su otvorili usta da govore ili se nasmeju. Ranije ove godine, kompanija je kreirala nekoliko fizičkih učionica opremljenih kamerama i mikrofonima kako bi izveli slične analize.

Alo7 ne planira širenje izvan kine. Domaće tržište je već dovoljan izazov kada prodajete filozofiju obrazovanja koja je suprotna mejnstrimu. Ali uočljiv je preokret u nacionalnom stavu. Kako su vladini zvaničnici u potrazi za novim načinima da stimulišu inovacije, ideja “obrazovanja orijentisanog ka kvalitetu” – koje naglašava kreativnost i liberalne veštine – sve više hvata maha.

U februaru prošle godine Ministarstvo obrazovanja Kine je donelo niz reformi, uključujući strože licenciranje za predavače koje ima za cilj da umanji opsednutost testiranjem. Vlada je takođe objavila niz smernica za veći fokus na fizičko, moralno i umetničko obrazovanje umesto na ispite. Iako kritičari ističu da sve to i dalje nije eliminisalo gaokao, brojni su optimisti koji veruju u promene. Kompanija Alo7 je takođe spremna da pomogne svojoj državi u iznalaženju novih puteva u budućnosti.

Aktuelni kineski masovni eksperiment sa obrazovanjem uz veštačku inteligenciju bi takođe mogao da promeni obrazovanje u čitavom svetu.