Nije teško razumeti da je čitava svrha liderstva u korišćenju snage talenata i postizanju rezultata kroz angažovanje drugih ljudi.

Kao takvi, lideri imaju naročitu odgovornost kada je potrebno kreirati stratešku kulturu, postaviti pravac i osigurati dugoročan uspeh svog tima ili odseka.

Lideri koji imaju viziju, fundamentalne strateške veštine i solidan strateški plan imaju zlatnu priliku da poseju nove ideje, iskoriste razmišljanja i kreativnost članova svog tima i implementiraju rešenja za dugoročne probleme.

Ipak, da bi sve ovo funkcionisalo, lideri moraju biti spremni da uspostave jasan pravac, motivišu i podučavaju druge kako da unaprede strateško razmišljanje, a jednako tako koriste svoje osnovne liderske sposobnosti kako bi vodili tim kroz proces strateškog upravljanja promenom.

To će kao rezultat imati organizaciju koja je manje reaktivna i bolje pripremljena da iskoristi prilike, predupredi potencijalne katastrofe i postigne bolje rezultate trenutno kao i u budućnosti. Lideri moraju biti disciplinovani i voljni da investiraju neophodno vreme kako bi transformisali način na koji se ljudi ponašaju i razmišljaju tako da trenutne potrebe i dalje mogu da budu zadovoljene, ali ne na uštrb budućnosti.

Sposobni lideri razumeju da sprovođenje promene pravca – čak i one najmanje – zahteva da i oni sami preokrenu svoj način mišljenja, očekivanja i uverenja, što isto važi i za članove njihovog tima.

Međutim, to nije lako poput okretanja prekidača; biti pozvan da se pomogne u oblikovanju budućnosti je nešto što većina ljudi nikada nije iskusila, tako da ih stupanje u stratešku, preduzetničku ili proaktivnu ulogu može inicijalno staviti u situaciju u kojoj se ne osećaju prijatno. Osim toga, izgradnja strateške kulture može biti prava dilema za lidere usled intenzivnog pritiska koji osećaju jer je potrebno da rezultate pokažu odmah.

Previše je lidera bilo podučavano da se bave isključivo onim što je neposredno pred njima: zadaci koji su hitni i zahtevaju momentalnu pažnju.

Naučili su kako da “pritegnu” organizaciju na operativan način. Izuzetni su u smanjivanju troškova, eliminisanju grešaka i kratkoročnom unapređivanju usluga, te mnogi lideri prenose iste te prioritete i pritiske na svoje zaposlene.

Nažalost, ovakvim liderima može nedostajati razumevanje, disciplina, energija ili interesovanje koje je neophodno ne bi li se postigla strateška strana njihovog posla. Nisu skloni da kod drugih odneguju izdanke budućih inovacija, novih ideja i dugoročnih planova jer ni njih same nisu ohrabrivali da razmišljaju na takav način.

Stvar je u tome da će upravo ovi principi osigurati da tim dugoročno održi svoju važnost. Jasno je da je izgradnja strateške kulture mnogo značajnija nego što se to čini na prvi pogled.

Kako bi započeli izgradnju strateške kulture koja je tako esencijalna za dugoročni uspeh, lideri treba da u svoj karakter i način rada integrišu pet principa strateškog liderstva:

1. Postavite očekivanja.

Strateški lideri moraju redovno i jasno postavljati očekivanje da su strateško razmišljanje i doprinos strategiji tima i organizacije sastavni deo posla svakoga ponaosob. Kada se takvo očekivanje uspostavi, lideri treba da ljude drže odgovornima za datu postavku i obezbede im koučing i fidbek koji to podupiru. Treba imati da umu da izražavanje očekivanja jedan put neće biti dovoljno. Razgovarajte o tome češće nego što mislite da je neophodno.

2. Izmenite uverenja.

Strategija je stanje uma a ne samo dokumentovani plan, a streteški lider mora biti kadar da podstakne takav stav u drugima. Ukoliko želite da vidite vaš tim ili odeljenje kako funkcioniše više strateški i ako se ozbiljno zalažete za streteške promene, ponašajte se u skladu sa time. Počnite da postavljate nova očekivanja vašim članovima tima; vodite razgovore koji uspostavljaju nove mentalne okvire; fokusirajte pažnju ljudi na to da je strategija odgovornost svakog od njih kao i kritička priroda promišljanja i sagledavanja budućnosti. Zapamtite da ste u ulozi lidera vi ti koji treba da oblikujete ovaj novi skup uverenja za ostale.

3. Imajte strpljenja tokom razvoja.

Kreiranje strategije i strateški fokusirane kulture zahteva vreme i trud. Strateški lideri treba da strpljivo pristupaju tokom odvijanja promena i pokažu podršku dok njihovi timovi transformišu svoja uverenja i savladavaju formulisanje i izvršavanje novih strateških inicijativa. Ljudima će biti veliki izazov da nađu balans između hitnih i budućih potreba. Setite se da pokažete strpljenje dok vaši članovi tima eksperimentišu sa kontrolisanjem svakodnevnih obaveza kako bi posvetili više vremena i aktivnosti strateškom pristupu.

4. Upravljajte opiranjem.

Neki ljudi prevazilaze sva očekivanja kada im se pruži prilika da učestvuju u strateškim zadacima. Drugi će se pomučiti da prođu kroz promenu i morate biti spremni da se suočite i pozabavite njihovim opiranjem. Pomozite im da vide barijere koje su napravili i vrednosti i dobre strane novog strateškog pravca. Imajte na umu da ako im ponudite podršku dok prevazilaze svoj otpor promeni i vaša očekivanja im postaju sve prihvatljivija, moguće je da će vremenom čak oni biti najstrastveniji navijači vaše strateške vizije i postati vaši najbolji saveznici.

5. Istrajte u disciplini.

Strateški lideri moraju imati neverovatnu snagu volje i discipline kako bi uspeli. Kada otkriju da njihov deo poslovanja treba da razmišlja i deluje više strateški, moraju se fokusirati na cilj i biti uporni sve dok ne budu u mogućnosti da iznesu strategiju i promenu strateške kulture. Zapamtite kako je lako upasti u zamku preduzimanja kratkoročnih akcija i predupredite ovu tendenciju traženjem procesa i sistema koji će strategiju načiniti svakodnevnim delom i stilom života za vas i vaš tim.

Strateški plan i kultura mogu izvući najbolje iz vas i vašeg tima. Budite spremni da investirate u budućnost vašeg tima i poslovanja tako što ćete izgraditi strateški fokusiranu organizaciju gde je to svakom članu zaista sastavni deo posla. Vreme koje unapred budete posvetili tome će se sigurno pokazati kao velika vrednost.