Spremnost na promene je pravilo igre za kompanije koje se danas takmiče u digitalnoj eri. “Nekada su stabilnost i dugoročno planiranje bili pokazatelj dobre strategije, dok je danas glavna kompetitivna prednost – agilnost” piše Anand Čopra-Mekgouan u članku za Harvard Poslovnu Reviju.

Kompanije koje imaju poteškoća da drže korak mogu doći u iskušenje da se izgovaraju nedostatkom talenata ili tehnologije. Zapravo, stvar može biti u dobro oprobanim tehnikama upravljanja projektima koje su dobro poslužile vašoj kompaniji tokom proteklih godina. Kada one prestanu da daju rezultate, prelazak na agilno upravljanje projektima može doneti prilagodljivost organizacijama koje moraju da brzo i efikasno generišu poslovnu vrednost.

Kod tradicionalnog upravljanja projektima ima mnoštvo obrazaca  koji koče brzinu poslovanja, počev od samog termina ‘projekat’ koji implicira postojanje početka i kraja

 

Po rečima Tima Bitija iz Red Hat Open Innovation Labs – “Agilno je mnogo više usmereno na kreiranje proizvoda i dugoročne timove koji kontinuirano generišu vrednost umesto kratkoročnih projektnih faza – to je zapravo promena u načinu razmišljanja prilikom upravljanja projektima”

 

 

Šta je agilno upravljanje projektima?

Dakle šta je to i kako se može uporediti sa tradicionalnijim pristupom? Ukoliko predlažete značajnu promenu načina rada koji je u vašoj organizaciji bio prisutan godinama, morate biti kadri da jasno i precizno komunicirate šta je to agilno upravljanje projektima i to jednostavnim izražavanjem. Evo pet veoma jasnih definicija.

“Agilno upravljanje projektima razlaže velike projekte u manje koji se izvršavaju u radnim sesijama koje se odvijaju od faze dizajna do testiranja i najzad kontrole kvaliteta. Ovakav način rada omogućava da se rapidno dobijaju povratne informacije, kontinuiranu adaptaciju i najbolju primenu uspešne prakse kontrole kvaliteta.” – Ben Vold, Very

Kod agilnog upravljanja projektima radi se u manjim multidisciplinarnim timovima

“Jednostavno rečeno, kod agilnog upravljanja projektima radi se u manjim timovima kako bi se brže postigli kompanijski ciljevi. Agilni razvoj omogućava da projekti napreduju brže kako bi kompanije mogle da reaguju spremnije na nove potrebe korisnika ili druge promene na tržištu.” – Namit Džein, Qubole

 

“Agilno upravljanje projektima je iterativni i inkrementalni pristup za vođenje projekata koji su fokusirani na kontinuirane rezultate, gde se u svakoj iteraciji inkorporira pravac koji diktira korisnik. Agilno upravljanje projektima je za organizacije koje teže stvaranju softvera koji radi i daje veći kvalitet, veće zadovoljstvo korisnika, smanjuje rizik i brže realizuje povraćaj ulaganja.” – Fil Lojd, Sparkhound

 

“Suština agilnog je saradnja – saradnja između poslovnih ljudi, između ekipe iz tehnike, kao i saradnja između ljudi iz posla i iz tehnike. Dakle, agilno upravljanje projektima se snažno fokusira na omogućavanje i negovanje takve saradnje kao i kreiranje prostora, okruženja i veza koje tome pogoduju.” – Tim Biti, Red Hat Open Innovation Labs

 

“Agilno upravljanje projektima je sve češće uobičajen pristup ispunjavanju određenog zahteva ili proizvodnji željenih rezultata putem niza ustanovljenih procesa, alata i tehnika. Tradicionalni pristupi upravljanju projektima naglašavaju ugovorene ciljeve, projektne faze i ostvarivanje vrednosti tek na kraju projekta. Agilno upravljanje projektima se umesto toga fokusira na inkrementalne iteracije, učenje i kontinuirano ostvarivanje vrednosti tokom celog projekta.” – Met Popsel, The Predictive Index

Kada treba da korisite agilno upravljanje projektima?

Agilno upravljanje projektima ne mora uvek da bude pravi pristup za svaki tim i svaki projekat. U mnogim organizacijama ima dovoljno situacija u kojima naporedo mogu biti u upotrebi i tradicionalni i agilni pristup, sugeriše Robert Volden, Epsilon. “Nema ničeg pogrešnog u bilo kom procesu ukoliko on uspeva da vas efektivno dovede do vašeg cilja.”

Ali za velike, kompleksnije probleme, kao što su oni koje donosi digitalna transformacija, agilno upravljanje projektima može biti od pomoći organizacijama da brže prevaziđu prepreke i realizuju poslovnu vrednost.

Agilno omogućava da se projekat adaptira kako stičete više znanja o potrebama korisnika

“Agilno upravljanje projektima se pogotovo dobro pokazalo na projektima digitalne transformacije, koji često propadaju jer previše dugo traju i preambiciozni su, a takođe se previše oslanjaju na tehnologije koje su se promenile pre nego što se projekat uopšte završio” kaže Džim Berisford, Step5.

“Agilno omogućava konstantno preispitivanje i poboljšavanje, dajući mogućnosti da projekat digitalne transformacije bolje odgovori na rapidno promenljive tehnologije i potrebe tržišta.”

Agilno upravljanje projektima takođe može biti održivo u situacijama “kada zahtevi ne mogu biti u potpunosti poznati ili dokumentovani unapred, kada je izuzetno poželjan čest kontakt sa klijentom ili korisnikom, ili kada se često menjaju uslovi u okruženju,” dodaje Popsel.

Jednostavno rečeno, tvrdi Vold, agilna metoda je bolji izbor “kada projekat nije ni mali ni jednostavan. U ovim slučajevima, agilno je primerenije jer omogućava da se projekat adaptira kako saznajete više o potrebama korisnika.”