Digitalna transformacija je imperativ za sve biznise, od malih pa do korporacija. Takav stav se jasno razaznaje na brojnim govorima, panel diskusijama, člancima ili studijama koje se bave pitanjima kako biznisi mogu održati konkurentnost i relevantnost u svetu koji iz dana u dan postaje sve više digitalan. Ono što mnogim liderima još uvek nije sasvim nedvosmisleno jeste šta zapravo znači “digitalna transformacija”. Da li je to samo zvučan način da se kaže prelazak na klaud? Koji su specifični koraci koje bi trebalo preduzeti? Da li treba da osmislimo nova radna mesta kako bismo kreirali okvir za digitalnu transformaciju ili treba da zatražimo usluge konsultanata? Koji segmenti poslovne strategije treba da se promene? Da li je to vredno truda?

Neki lideri se slažu da se sam termin “digitalna transformacija” koristi u veoma širokom značenju, do te mere da to počinje da odmaže. Možda vam se termin ne dopada. Ali dopadao vam se ili ne, poslovni zadaci koji stoje iza ovog termina su prisutni i treba ih obaviti – ponovo promisliti stare operativne modele, više eksperimentisati, usvojiti agilne metodologije kako bi se brže reagovalo na rivale i aktivnosti korisnika.

Važno je napomenuti da su današnje organizacije u različitim fazama na putu digitalne transformacije. Ako imate osećaj da ste zaglavljeni, niste sami. Jedno od najtežih pitanja digitalne transformacije jeste kako prevazići inicijalne prepreke od vizije do egzekucije. To kreira nezadovoljstvo: mnoge organizacije smatraju da sa transformacijom daleko zaostaju u odnosu na svoje okruženje, pa i kada to uopšte nije slučaj.

Čak se i organizacije koje su prilično odmakle na putu digitalne transformacije suočavaju da teškim zastojima kao što su budžetiranje, neprilike sa talentima i promena kulture.

Najbolji saveti se mogu pronaći u organizacijama koje se već nalaze u različitim fazama na putu promene.

Šta je digitalna transformacija?

Budući da će digitalna transformacija izgledati drugačije za svaku kompaniju, može biti teško pronaći definiciju koja važi za sve. Ipak, uopšteno govoreći, digitalnu transformaciju definišemo kao integraciju digitalne tehnologije u sve aspekte poslovanja koja rezultuje fundamentalnim promenama u načinu kako se poslovanje obavlja i kako obezbeđuje vrednost za korisnike. Pored toga, podrazumeva i promenu kulture koja zahteva da organizacije konstantno preispituju status kvo, često ekperimentišu i naviknu se na mogućnosti neuspeha. To ponekada podrazumeva napuštanje poslovnih procesa koji su dugo bili u upotrebi i na kojima su kompanije izgrađene, te davanje prednosti relativno novim praksama koje se još uvek definišu.

Uz mnoštvo članaka i različitih definicija digitalne transformacije, lako je razumeti zašto postoji konfuzija na ovu temu. Na primer, autor Greg Verdino se fokusira na to koja dostignuća mogu da očekuju kompanije koje prođu kroz digitalnu transformaciju. Po njemu, “Digitalna transformacija premošćuje razliku između onoga što digitalni korisnici već očekuju i onoga što analogne kompanije u realnosti pružaju.”

Definicija koju daje The Agile Elephant naglašava na koje bi sve načine kompanije trebalo da prilagode svoju postojeću praksu: “Digitalna transformacija obuhvata promenu u upravljanju, drugačiji način razmišljanja, podsticanje inovacija i novih poslovnih modela, implementaciju digitalizacije resursa i veću upotrebu tehnologije kako bi se unapredilo iskustvo zaposlenih u organizaciji, korisnika, dobavljača, partnera.”

Definicija po Vikipediji, premda nedovoljno jasna, dotiče se proširenih efekata digitalne transformacije izvan domena poslovanja, na društvo u celini. “Digitalna transformacija su promene vezane za primenu digitalnih tehnologija u svim aspektima ljudskog društva.”

Lideri treba da promisle šta će digitalna transformacija podrazumevati u praksi za njihovu kompaniju i kako će to artikulisati. Digitalno je reč sa mnogo značenja – predstavaljamnog različitih stvari za različite ljude. Kada razgovarate o digitalnoj transformaciji, dobro pojasnite šta to konkretno znači u vašem slučaju.

Digitalnu transformaciju treba pre svega posmatrati kao usredsređenu na korisnika. Stalno se govori o automatizaciji operacija, o ljudstvu i novim poslovnim modelima. Tim temama su obuhvaćene analitika podataka, tehnologije i softver, a to su sve aspekti koji omogućavaju ali ne pokreću drugačiji način rada. U samom središtu svega toga je liderstvo i kultura. Moguće je imati sve te stvari – perspektivu korisnika, proizvode i usluge, podatke i veoma zanimljive tehnologije – ali ako to nije vođeno kulturom i liderima, uspeh će izostati. Od suštinske je važnosti razumeti šta tačno “digitalno” znači za vašu kompaniju – bilo da je to finansijska, poljoprivredna, farmaceutska ili prodajna institucija.