Šta je sinergija?

Reč “sinergija” možda zvuči kao izvikana poštapalica poslovnog sveta, ali ona zapravo ima klasično poreklo. Ima grčke korene – od reči “sun” (što znači zajedno) i “ergon” (znači rad). Prenela se među Rimljane koji su je upotrebljavali sa značenjem “saradnja” a zatim se dalje širila u Engleski i mnoge druge jezike sredinom 19 veka. Najpre su je koristili filozofi i društveni teoretičari a vremenom je ušla u upotrebu u poslovnom svetu, jer su mnoge organizacije težile postizanju rezultata kroz saradnju, kombinujući talentovane i sposobne radnike.

Danas se ova reč jako često upotrebljava (a možda i zloupotrebljava), ali njeno osnovno značenje još uvek ima smisla. U našem profesionalnom životu, težimo da ostvarimo efektivan timski rad – želimo da celina bude veća nego zbir njenih delova. Koliko god zvučalo kao kliše, većina nas teži sinergiji timskog rada kao ozbiljnom cilju. Razvijamo svoje veštine timskih igrača kako bismo se okupili u jedan sjajan tim.

Za one koje to zanima, evo nekih smernica koje vam mogu pomoći da to i ostvarite.

Budite jasni

Da bi tim sarađivao kako treba, svima mora da bude poznato šta je cilj, a ne manje važno – cilj svakog člana treba da bude isti. Različiti članovi tima će svakako obavljati različite funkcije u ostvarivanju tog cilja, ali ako su im ciljevi različiti, to stvara konflikt i haos. Isto važi i za ciljeve koji nisu jasni. Ciljevi moraju biti jasno definisani kako bi svaka osoba razumela šta se smatra uspehom i na koji način se očekuje da ona doprinese ostvarivanju.

Drugim rečima, tim u kome svako cilja u različitu metu je tim koji neće osvojiti mnogo pobeda.

Komunicirajte

Jednom kada je razjašnjeno šta je cilj, tim treba da komunicira tako da svaki član zna šta je kolegama potrebno od njega. Po prirodi stvari, većina komunikacije se odvija u fazi planiranja, bilo da je reč o sportskom ili poslovnom timu. Kada dođe vreme izvršavanja, svi su spremni na zadatke kojima ispunjavaju svoju ulogu, ali uvek će biti prepreka i zastoja kada strategija mora da se menja u letu.

Ključ je u pronalaženju ravnoteže između direktnog i učtivog pristupa. Jasno predstavite svoje potrebe i instrukcije (jer su najbolji jasni ciljevi). Imajte u vidu da kod ostalih izazivate stres i opterećenje i uradite sve što je u vašoj moći da odgovornosti koje se razvijaju budu takve da ih je moguće postići.

Osnažujte

Osnaživanje se često opisuje kao mera do koje neko pruža ohrabrivanje, alate i predstavlja autoritet za druge, omogućavajući im tako da efektivno koriste sopstvene moći, talente i veštine.

Po analogiji sa sportom, dobar trener vredno obučava svoj tim a zatim u svakog igrača usadi uverenje da je u potpunosti sposoban da obavi zadatak koji je pred njim. Zatim se trener povuče i pusti tim u igru.

Isto tako, dobri timski igrači ne pokušavaju da otimaju jedni drugima loptu ( ili preuzimaju zasluge ). Oni znaju da je uspeh tima mnogo važniji nego uspeh bilo kog pojedinog igrača, pa tako pomažu jedni druge i veruju da će se njihovi saigrači isto tako poneti.

Pokazati timu da imate vere u njihove sposobnosti i da ste ubeđeni kako će dobro obaviti svoj posao jeste najvažniji zadatak svakog vođe tima. A tim koji nema vere nema mnogo šansi za uspeh.

Obavežite se

Najzad, biti član tima zahteva lično obavezivanje i posvećenost opštem uspehu tima. Ovo je u uskoj vezi sa osnaživanjem jer tim ne može da funkcioniše kako treba ukoliko niko ne veruje da će im ostali članovi tima čuvati leđa. Svaki igrač mora da ima poverenja u svoje kolege i vođu koji su se obavezali da će ga podržati i da ga neće ostaviti na cedilu.

Uspeh zahteva posvećenost a posvećenost je zasnovana na obavezivanju.

Članovi se stalno pridružuju ili odlaze iz vašeg tima. Različiti temperamenti, sposobnosti i interesovanja predstavljaju rizik da se stvori konflikt i neslaganje unutar tima, što može oslabiti ciljeve i zamagliti komunikaciju. Izgradnja sinergije u timu nije laka ali ako ste posvećeni timskom radu, ostali će vrlo brzo početi da vas slede.