Napraviti ravnotežu između ispunjavanja svakodnevnih zahteva vaše organizacije i doprinosa dugoročnoj strateškoj viziji može biti izuzetno teško.

Od zaposlenih na svim nivoima koji rade u raznolikim industrijama se traži da postignu više sa manje resursa nego ikada a visoka cena toga je vreme, energija i fokus.

Nažalost, ova nova realnost se verovatno neće promeniti u skorije vreme. To znači da sve manji broj zaposlenih drži organizaciju u toku a dugoročna strateška održivost ovih kompanija leži u uspostavljanju balansa.

Organizacije se ne održavaju u životu pukim reagovanjem na kratkoročne potrebe svojih korisnika. Iako pružanje visoko kvalitetnih proizvoda i usluga može pomoći kompanijama da održe svoj trenutni status u industriji, to neće pomoći da poslovanje raste niti da se prilagodi ćudljivim promenama tržišta. Rad unutar poslovnog modela koji je tokom vremena potvrđen ali vrlo verovatno prevaziđen sigurno neće pripremiti poslovanje da usluži nove korisnike u budućnosti.

Rad na strategiji se često odbacuje u kategoriju “uraditi kasnije” jer ne odgovara na trenutnu potrebu. Sa sve manje ljudi koji će izneti gomilu posla, premorenim zaposlenima se daje pomalo kratkoročnih nagrada da obave “ekstra” zadatke. Problem sa ovim načinom razmišljanja je da predodređuje i zaposlene i kompaniju da postanu prevaziđeni u promenljivom svetu. Isti posao je jednostavno nemoguće obaviti na isti način u globalno kompetitivnom poslovnom okruženju. Bar ne zadugo.

Ključ za pronalaženje ravnoteže između ispunjavanja očekivanja današnjice i planiranja za zahteve sutrašnjice leži u pametnim izborima vrste zadatake koje obavljate i načinu na koji to radite. Razmislite o procesima koje se traži da sledite kada obavljate neki zadatak.

Postoji li neki način da ubrzate taj proces bez žrtvovanja kvaliteta krajnjeg proizvoda? Razmislite o klijentima za koje radite i projektima (internim ili eksternim) koje prihvatate. Koje izbore biste mogli napraviti tako da svoje vreme koristite na najefikasniji mogući način i u cilju poboljšanja budućnosti vašeg poslovanja?

Pažljiva analiza različitih komponenti vašeg svakodnenog posla će verovatno otkriti područja u kojima je moguće unaprediti, promeniti, smanjiti, revidirati ili izbeći taktičko zakrčenje što vam oduzima vreme koje biste mogli iskoristiti da više strateški razmišljate.

Čak i ako ne postoji niti jedna jedina stvar koju biste jednostavno mogli prestati da radite, sigurno je da će se naći nešto zadataka kojima se može pristupiti na drugačiji način i onih koji će pomoći da lakše razvijete strateški način razmišljanja.

Kreiranje strateške discipline je uspostavljanje granica i raspoređivanje vremena unutar vašeg prenatrpanog dana koje će biti posvećeno radu na vašim strateškim inicijativama. Ovde je nekoliko ideja kako možete početi sa izgradnjom sopstvene strateške discipline:

• Zakažite “sastanak” sami sa sobom koji se uvek održava u isto vreme i na isti dan svake sedmice. Vreme koje rezervišete za ovaj sastanak treba da iskoristite kako biste se fokusirali na svoje strateške prioritete.

• Postavite znak na vrata svoje kancelarije na kome piše “Kreiranje strategije u toku. Dostupan sam tada i tada” i ohrabrite ostale članove svog tima da urade to isto.

• Odite sami na “radni ručak” i iskoristite to vreme da promislite o svom strateškom planu, strateškim zadacima koje treba završiti i koliko vam je vremena potrebno da ih obavite.

• Odredite “radno vreme” za prekide koji nisu pitanje života i smrti i dajte članovima svog tima ovlašćenja da rešavaju probleme i donose odluke bez vašeg izričitog odobrenja.

• Posvetite jedan sat na početku svog dana ( ili po jedan sat na početku i na kraju, ili dva sata u sredini, šta god vam odgovara) za odgovaranje na elektronsku poštu i druge poruke; isključite dotok poruka u vreme kada ste zauzeti strateškim poslovima tako da možete uz punu koncentraciju da usmerite pažnju na zadatak koji je pred vama.

• Odlučite koje su od vaših dužnosti apsolutno obavezne. Delegirajte taktičke zadatke koji vam odvlače pažnju i oduzimaju mnogo vremena. Ostale zadatke “drugog reda” koji ne pripadaju najvažnijoj kategoriji tretirajte na odgovarajuć način.

• Postavite čvrste rokove za strateške projekte; tretirajte ove rokove s istom pažnjom kao što biste se odnosili prema rokovima ka klijentima ili nadređenima.

• Istražite veze između vaših svakodnevnih aktivnosti, vaše strateške vizije, vizije vašeg odeljenja, dugoročne misije organizacije; kad god je to moguće, prihvatite se posla koji premošćuje razlike u ovim ključnim oblastima.

Neki od ovih predloga će se uklopiti u kulturu vaše organizacije bolje a neki ne sasvim. Neki će vam baš odgovarati a neki neće uopšte. Ove ideje su tek početak. Ako tome posvetite pažnju, osmislićete još mnoštvo briljantnih načina da od sebe zahtevate snažniju stratešku disciplinu i tako još više utičete na budućnost vaše organizacije.