Svaka kompanija treba da vodi računa o zlatnim rudnicima podataka u koje je vredno zaviriti. Evo kako da ih najbolje iskoristite.

Još tokom prethodne decenije kompanije su morale da se oslanjaju na intuiciju i informisano pogađanje kako bi vodile računa o svojim troškovima. Ovu situaciju je svojim rečima ovekovečio Džon Uonamejker (John Wanamaker):

Polovina novca koji potrošim na oglašavanje je bačena; Problem je u tome što ne znam koja je to polovina

Danas se podaci nalaze doslovno svugde. Telefoni prate naše lokacije i upotrebu društvenih medija. Fitbit uređaji snimaju naš puls i koliko smo kalorija utrošili. Čak i oglašivači mogu precizno da sagledaju ko je kliknuo na njihove baner oglase i druge oblike sadržaja. Doba pogađanja je prošlo.

U današnje vreme, svaka kompanija je kompanija s podacima. Svako odeljenje u vašoj firmi konstantno proizvodi digitalne zapise. Poslovna inteligencija (BI – Business Intelligence) odnosno podaci koje kompanija generiše jednostavno obavljajući svoj posao, sve se više ističe kao nezaobilazan alat u korporativnom donošenju odluka. Uz efektivnu poslovnu inteligenciju, menadžeri poslovanja mogu izdvojiti zapise po datumu, lokaciji, funkciji, cilju ili bilo kom drugom faktoru koji žele, te na takav način dobiti precizne izveštaje.

Poslovanja svih vrsta i obima mogu pratiti sopstvene podatke i proizvesti korisne izveštaje poslovne inteligencije. Izazov se sastoji u pronalaženju korisnih izvora informacija kojima druge kompanije nisu već pristupile. Ironično, rešenje bi moglo biti dohvatljivije nego što mislite. Može biti prikriveno u jednom od odeljenja vaše sopstvene kompanije.

Evo nekih oblasti izvora vrednih podataka koji su često zanemareni, a ne treba da ih propustite.

1. Upravljanje odnosima sa korisnicima

Vaši korisnici jesu vaše poslovanje, a podaci koji vam pomažu da razumete u kakvoj su vezi sa vašim proizvodom su osnova donošenja dobrih odluka. Morate znati šta dobro funkcioniše – koje karakteristike su od upotrebne vrednosti za vaše korisnike, koliko često ih upotrebljavaju i šta pokušavaju da postignu – sve to da biste prioritizovali ulaganje novca na najefektivniji mogući način.

Ali jednako je važno, ako ne i najvažnije, znati šta utiče na to da vas klijenti napuštaju. Postoje procene da je trošak pronalaženja i razvijanja novih korisnika i do pet puta veći od troška zadržavanja postojećih korisnika. Shodno tome, bilo koji podaci koji vam mogu pomoći da zadržite veći procenat klijenata kod sebe predstavljaju nešto vredno truda.

PI vam može pomoći da otkrijete zašto klijenti napuštaju vašu kompaniju i koje bi strategije mogle dati najviše uspeha u zadržavanju. Poboljšanje koeficijenta zadržavanja i za samo jedan mali deo može da napravi veliku razliku u vašim finansijskim rezultatima.

PI vam ukazuje na razliku između toga na koji način vaš prozivod koriste velike a na koji srednje ili male firme. Možete napraviti segmente po osnovu demografije, toga koliko ste potrošili da biste stekli tog klijenta ili koliko se dugo u proseku klijent zadržava u vašoj kompaniji.

Odgovori su često sakriveni u podacima. Iskoristite prednost svog sistema za upravljanje odnosima sa klijentima/ korisnicima kako biste unapredili koeficijent zadržavanja.

2. Analitika platnog spiska

Služba koja se bavi isplaćivanjem plata se često tretira kao neželjeno usvojeno dete odeljenja Finansija i Ljudskih resursa. Ona obavlja nezahvalan posao obračunavanja plata radnicima svakog meseca i privlači pažnju jedino kada dođe do greške.

Ali ova služba ima potencijal da se pretvori u napajanje podacima poslovne inteligencije zahvaljujući kontinuiranom prelasku sa ručnog na automatizovani proces. Kompanije poput Papaya Global prednjače u ovoj transformaciji i povećavaju vrednost svoje ponude zahvaljujući uključivanju aspekta PI podataka svoj platformi za obračun zarada.

Budući da su zarade najveći trošak svake kompanije, podaci koje proizvodi obračun daju najdublji mogući uvid u oblasti najvećih troškova – vaše radnike. Uz PI, sve što želite da znate o troškovima za radnu snagu dostupno vam je na jedan pogled, što vam omogućava da mnogo lakše evaluirate i planirate troškove.

Dok se Upravljanje odnosima sa korisnicima i Prodaja fokusiraju na rad sa klijentima i rast, poslovna inteligencija platnog obračuna se zasniva na unutrašnjem poslovanju kompanije, vodeći računa o tome da su troškovi usklađeni sa ciljevima kompanije.

Digitalizacija obračuna zarada je još uvek u ranoj fazi razvoja, ali rast bi mogao da se dogodi rapidno kako automatizacija otvara vrata onome što se nije moglo ni zamisliti sa ručnom obradom. U budućnosti je verovatno da će neke kompanije eksperimentisati sa plaćanjima “u realnom vremenu” koje omogućava radnicima da dobiju svoju platu svakoga dana umesto jednom ili dva puta mesečno. To takođe znači da će podaci poslovne inteligencije biti ažurirani u realom vremenu, dajući najkorisnije informacije onda kada su vam najpotrebnije.

3. Marketing

U digitalno doba, najčešće je marketing to odeljenje koje stvara najviše podataka u jednoj kompaniji. Ljudi su već naviknuti da viđaju broj pregleda na video sadržajima na Jutjubu ili broj sviđanja i deljenja ojava na Fejsbuku. Imejlovi klijentima se obično dostavljaju službama koje prate koeficijent pročitanih vesti o novim ili unapređenim proizvodima.

Softverski alati i angažovanje na društvenim medijima mogu pružiti dobar uvid u segmentaciju tržišta – koje grupe reaguju na različite poruke. To vam omogućava bolje targetiranje i bolje kreiranje poruka za odgovarajuće ciljne grupe.

Doslovce svako marketing odeljenje će analizirati te brojke kako bi otkrilo koji objekti rade najbolje u kojim formatima i koje su poruke najbolje primljene kod potencijalnih klijenata. Ali uvidi u marketing zasnovani na podacima ne bi trebalo da budu ograničeni na projekte koji su usmereni van kompanije. Ti podaci takođe mogu uticati na unutrašnje poslovanje kako bi se poruke kompanije kreirale sa fiše fokusa.

Podaci PI se mogu koristiti kako bi se izgradio konceptualni okvir za čitavu kompaniju zasnovan na njenim ciljevima i vrednostima. Kada se te vrednosti pojavljuju u kompanijskim internim komunikacijama, to pomaže svima da se usklade sa opštom porukom, stvarajući konzistentnost koja gradi poverenje i kredibilitet.

4. Prodaja

U mnogim kompanijama PI se najefektivnije koristi za svrhe povećanja prodaje. Ali to ne bi trebalo da podrazumeva zanemarivanje podataka PI koji generiše samo odeljenje prodaje.

Dok se Upravljanje odnosima sa korisnicima bavi zadržavanjem klijenta, Prodaja se bavi rastom. Podaci koje daju oba ova odeljenja su različiti ali podjednako važni za donosioce odluka. Zajedno, oni čine pregled od 360 stepeni vašeg proizvoda na tržištu.

Tako širok pregled može uticati na odluke o proizvodu, dizajnu, korisničkom iskustvu i razvoju. Budući da dolaze direktno iz interakcija sa potencijalnim klijentima, informacije koje generiše Prodaja su među najpoželjnijim koje možete pribaviti. One omogućavaju najcelovitiju sliku onoga što ciljano tržište zaista misli o vašem proizvodu. Da li je cena previše visoka? Koje karakteristike treba odbaciti? Koje elemente treba dodati?

Još bitnije, ove informacije vam daju i uvid u potencijalnog klijenta i to trenutno. To rast čini lakšim i održivijim.

Uspon poslovne inteligencije isključuje pogađanje iz upravljanja kompanijom. Postarajte se da proverite sve skrivene ćoškove vaše kompanije kako biste skupili što je više moguće korisnih podataka. Vaši konkurenti već koriste svoju poslovnu inteligenciju kako bi doneli najbolje moguće odluke, ali vi možete da ih pobedite u njihovoj igri tako što rudarite po sopstvenim zlatnim izvorima podataka.

Zaključak

Ako se bavite uvidom u ove zlatne rudnike podataka , vaše poslovanje može drastično da se transformiše. To je sjajan metod za preticanje konkurencije i zadržavanje prednosti.