Kompanije se upuštaju u digitalnu transformaciju iz nekoliko razloga. Daleko najzastupljeniji razlog je da jednostavno moraju. Za mnoge je to pitanje opstanka.

Hauard King navodi sledeće u članku za Gardijan: “Biznisi se ne transformišu po sopstvenom izboru, jer je to skup i rizičan proces. Biznisi ulaze u transformaciju nakon što nisu uspeli da se razviju.”

Džon Markante, Vengard, takođe ukazuje na ovo: “Pogledajte samo S&P 500. Tokom 1958-me, korporacije u SAD su ostale na istom indeksu tokom 61 godine u proseku. Do 2011-te, to se smanjilo na 18 godina. Danas se kompanije izmenjuju na S&P otprilike svake dve nedelje. Tehnologija je prouzrokovala ovaj preokret i kompanije koje žele da budu uspešne  moraju razumeti kako da spoje tehnologiju sa strategijom.”

Lideri korporacija su u najvećoj meri shvatili poruku i shodno tome postavljaju prioritete. IDC predviđa da će međunarodni troškovi za tehnologiju i prateće usluge koje omogućavaju digitalnu transformaciju dostići 1.97 triliona dolara do 2022-ge, kao što se navodi u izveštaju (IDC) Worldwide Semiannual Digital Transformation Spending Guide. IDC predviđa da će ulaganja u digitalnu transformaciju rasti stabilno, dostižući tokom pet godina stopu rasta od 16,7% između 2017-te i 2022-ge.

“IDC predviđa da će do 2020-ge, gotovo trećina G2000 kompanija imati alocirani kapitalni budžet jednak nivou od barem 10% prihoda za potrebe digitalnih strategija,” navodi Šon Ficdžerald, direktor istraživanja u Worldwide Digital Transformation Strategies. “Ovo okretanje ka kapitalnom fundiranju je jako značajno budući da rukovodioci poslovanja počinju da shvataju kako je digitalna transformacija zapravo dugoročna investicija. Ova rešenost da se investira u digitalnu ransformaciju će nastaviti da pokreće ulaganja i tokom većeg dela naredne decenije.”

Počev od 2018-te, napredna analitika je investicija broj jedan – gde kompanije planiraju da povećaju odgovarajuće implementacije za 75% tokom narednih 12 do 18 meseci, kako se navodi u istraživanju The Hackett Group. To se odnosi i na veliki naglasak na alatima za vizuelizacijiju podataka i mašinko učenje.

Organizacije su u različitim fazama na putu digitalne transformacije, naravno. Ali brzina je postala poslovni imperativ za sve. Lideri IT sektora se suočavaju sa pritiscima da prikažu kako digitalne inicijative nastavljaju da se prenose u povećanu brzinu poslovanja čitave organizacije.

Dion Hinčklif, vodeći analitičar u Constellation Research, piše: “Vodeći IT rukovodioci u današnjim organizacijama koje se rapidno razvijaju moraju pratiti brzinu promene, zaostati ili predvoditi sve ostale. To je egzistencijalno pitanje u današnja digitalnim-prožeta vremena, gde odvažna akcija mora biti aktivno podržana neobičnim eksperimentisanjem i pronalaženjem puta. To se mora izvesti naporedo sa upravljanjem svakodnevnim operativnim zadacima nezaustavljivog ritma, kao i nepredvidljivim situacijama koje konstantno odvlače pažnju, primerice napadi hakera ili curenje informacija. IT rukovodioci ove godine moraju biti s jedne strane izuzetno vešti sa balansiranjem prioiteta, a s druge strane efektivni digitalni lideri na čelu organizacije.”

Poboljšanje korisničkog iskustva je postalo suštinski cilj – a time i suštinski deo digitalne transformacije. Hinčklif naziva besprekorno korisničko iskustvo “najvažnijim odlučujućim faktorom kako će se neko poslovanje pokazati.”