Jedan od najboljih koncepata koji su osmislili veterani poslovanja jeste kros-funkcionalni tim. Međutim, u praksi se često ta ideja pokaže kao potpuni promašaj. Pretpostavka da tim treba izgraditi od pojedinaca iz različitih poslovnih jedinica je zaista dobra: cela organizacija je predstavljena u maloj, talentovanoj grupi i svaka osoba doprinosi raznolikim veštinama, sposobnostima i perspektivom. Dobra strana kros-funkcionalnog tima je njegova diversifikovanost. Ujedno, to je i najveći izazov.

Izazovi kros-funkcionalnih timova

Na prvi pogled, izgradnja tima ovog tipa izgleda prilično jednostavno: definišite svoje ciljeve, identifikujte poslovne jedinice ili funkcije koje treba da budu uključene, pobrinite se da pozovete ljude pametne i sposobne u svom domenu stručnosti a zatim ih pustite da rade. Ali to nije tako lako.

Problem je, naravno, da različite funkcije u poslovanju često imaju oprečne prioritete a članovi tih različitih funkcija su najverovatnije lojalni potrebama sopstvenih odeljenja, a ne ciljevima kros-funkcionalnog tima. Čak se i unutar istih odeljenja neke ličnosti ne slažu najbolje, pa kada se svemu tome doda još i konkurencija među odeljenjima, dinamika tima odjednom postaje sve kompleksnija.

Šta je to što kros-funkcionalni tim čini uspešnim?

Vođstvo uz svrhu i podjednak tretman

Za kros-funkcionalni tim je obavezno da ima jasnu i poželjnu svrhu, a takođe mora biti vođen od strane nepristrasnog lidera – nekoga ko je lojalan isključivo ciljevima tima a ne nekom određenom odeljenju ili osobi. Ako je moguće, najbolje je da sponzor ovog tima takođe bude viši rukovodilac. Ako postavite za vođu osobu koja je poštovana i neutralna, niti jedno odeljenje neće dobiti prevagu moći (percipirane ili realne). Tim će takođe imati osobu kojoj će odgovarati direktno i konzistentno, što će olakšati da se pokreće napredak tima i da se prevaziđu prepreke onda kada to bude neophodno.

Timski ciljevi usklađeni sa ciljevima poslovanja

Kada uspostavljate kros-funkcionalni tim, nezaobilazno je da ciljevi tima budu usklađeni sa ciljevima opšteg poslovanja. Svaki član tima treba da bude u mogućnosti da lako uvidi kako njegovi ili njeni doprinosi kao i učešće u kros-funkcionalnom timu koristi ne samo kratkoročnom projektu koji tim treba da izvede, već i višim ciljevima organizacije. Kada je ljudima jasno kako će pravljenje dogovora na nivou odeljenja i aktivna saradnja sa drugim članovima organizacije koristiti ukupnom poslovanju, oni su skloniji da se lično obavežu timskim ciljevima i voljni da se upuste u pregovore.

Imajući to u vidu, ni jedno od odeljenja ne treba da bude pod utiskom kako mora da se svega odriče dok se od nekog drugog odeljenja ne traži da odustane od apsolutno ničeg. To bi kreiralo napetu i rezigniranu atmosferu među članovima tima i ne bi pogodovalo ni na koji način da se ciljevi kros-funkcionalnog tima ostvaruju (može čak i da uništi bilo koj prijateljski duh koji već postoji u timu).

Jasno definisane timske uloge

Takođe je od suštinske važnosti da je uloga svake osobe u timu unapred jasno definisana. Svaki član tima treba da ima sasvim jasno razumevanje zašto je pozvan da učestvuje u timu. Čime doprinosi kolektivu kao celini? Koje talente ima da ponudi koji će koristiti timu i opštem poslovanju? Na koji način će svaki član tima doprineti svrsi i krajnjim ciljevima tima? Kao produžetak pojašnjavanja opšte svrhe tima i razloga za njegovu specifičnu strukturu, tim treba da zacrta i dogovori međusobna očekivanja koja su uslovi za uspešnu saradnju, kao i mehanizme kojima će se članovi tima pozivati na odgovornost kada prekrše timski protokol ili jednostavno odbiju da ga se drže.

Zaključak

Posao koji članovi kros-funkcionalnog tima obave može biti zaista izuzetan, dati nove perspektive, inovativne ideje, kreativno razmišljanje i celovita rešenja za velike poslovne probleme. U malo prethodnog promišljanja, organizaciji će koristiti sve pozitivne strane koje prava kros-funkcionalna timska saradnja može da donese.