Big data tehnologija je transformisala mnoge industrije, pa ni e-trgovina nije izuzetak. Mnoge kompanije su već počele da koriste Big Data za analitiku u realnom vremenu kako bi povećale prodaju i profite pružajući korisnicima podršku u trenutku.

Šta je to tačno Big Data i na koji način vrši uticaj na e-trgovinsku industriju? Big Data analitika je način ispitivanja velikog obima podataka kako bi se utvrdile ne tako lako uočljive pravilnosti, korelacije, trendovi na tržištu, preference potrošača i drugi zaključci koji mogu poslovanjima biti od pomoći da se prilagode s tim u skladu. Iako ovaj koncept nije ništa novo jer su poslovanja ranije ručno analizirala svoje podatke, uz Big Data postoje višestruke dobre strane kao što su ušteda vremena i troškova, efikasnost, pametniji poslovni potezi, efikasnije operacije, veći profiti i zadovoljniji kupci. E-trgovina je uspešan i preferentni sektor u industriji koji je promenio način kupovine proizvoda i usluga.

Sa eksponencijalnim rastom e-trgovinske industrije, masivne količine podataka se akumuliraju svake sekunde. Tada je Big Data kao dar sa neba. Koristeći analitiku, e-trgovinske industrije mogu imati uvid u svoje prethodne trendove, učinak i rast kako bi unapredile zadovoljstvo korisnika, povećale prihode, stekle nove kupce i uskladile operacije.

1. Poboljšano iskustvo tokom kupovine

Big Data analitika pomaže u razumevanju kupca vrlo detaljno. Kupac verovatno nije ni svestan da se svaki klik pomno posmatra. Sve od ulaska pa do izlaska, sve što kupac pretražuje je zabeleženo. Na osnovu toga prodavac uvidom u njegova interesovanja tokom pretrage i istorije kupovine stiče saznanje o njegovom obrascu kupovine u smislu šta je u potražnji i kada kupuje najviše. Uz Big data, prodavci u e-trgovinama su takođe imali koristi i u pogledu upravljanja zalihama. Sada su u mogućnosti da organizuju kupce po osnovu njihovih navika kupovine, demografskim detaljima i vremenskom periodu, te se na taj način oslobode viška zaliha. Tokom večernjih sati ili kada je praznična sezona, dolazi do najvećih kupovina, stoga neki vlasnici onlajn prodavnica menjaju cene svojih proizvoda i usluga tokom tog vremenskog perioda i čak se oglašavaju na društvenim medijima kako bi privukli kupce. Najzad, Big Data omogućava da se jednostavno re-targetiraju kupci. Preporučujući artikle koji su im interesantni, nakon analiziranja obrasca kupovine, e-trgovina pruža veći stepen zadovoljstva i optimalno korisničko iskustvo.

2. Povećanje prodaje uz prilagođene ponude i preporuke

Još jedna od pogodnosti Big Data za e-trgovinsko poslovanje je da prodavnice ostvaruju sve veću prodaju. Uspomoć analize ponašanja kupaca, e-trgovine sada mogu da prilagode svoje ponude i preporuke, omogućavajući interaktivnije i bogatije iskustvo za kupce. Izvođenjem kampanja, davanjem kupona i popusta zasnovanih na zapisima o prethodnom trošenju, oni sada privlače ogroman saobraćaj i to im se isplati. Štaviše, Big Data analitika je takođe pomogla e-trgovinama da preporučuju proizvode i podsećaju kupce da dovrše transakcije koje su sačuvali u korpi. Na primer, preporučiti košulju koja ide uz par farmerki povećava prodaju a i samo zadovoljstvo kupca.

3. Bolja usluga korisnika

Tajna ultimativnog uspeha leži u tome kako se kupac oseća. Loša usluga može da odbije kupca zauvek. Korišćenjem Big Data analitike, e-trgovine konstantno nadgledaju iskustvo kupovine kako bi obezbedile bolji odgovor na potrebe. Od odgovaranja na pitanja do informacija o novim ponudama i praćenju artikala, Big Data pomaže vlasnicima onlajn prodavnica da održe jače i dugotrajnije odnose sa kupcima. Što su kupci zadovoljniji, više će se upuštati u kupovinu ponuđenih proizvoda i usluga.

4. Upravljanje zalihama

Jedna od najboljih strana Big Data je to da su sada e-trgovine sposobne da prate svoje stanje zaliha i popune ih blagovremeno kako bi ispunile zahteve kupaca. Za dobavljače koji rade sa e-trgovinama je od ekstremno velike koristi da znaju potražnju za određenim proizvodima i iskoriste to saznanje kako bi organizovali snabdevanje proizvodima koje kupci traže ali trenutno nisu dostupni na sajtu.

5. Planiranje za budućnost

Analiziranjem ponašanja kupaca, e-trgovic su danas u mogućnosti da veoma dobro izrade svoje buduće planove poslovanja. Poznajući potražnju kupaca, sada mogu da u skladu sa time planiraju svoje zalihe i nabave dovoljne količine kako bi zadovoljili zahteve u vreme najveće potražnje.