Svima nam je cilj da podignemo sopstvenu produktivnost, a to za lidersku poziciju znači korak dalje. Strateški lideri znaju kako da usmeravaju zaposlene da donose odluke koje su dobre za poslovanje, kao i da te odluke donose samostalno. Ovi lideri su takođe fleksibilni ali čvrsti kada situacija to zahteva, odlučni u neizvesnosti, kadri da reaguju kreativno kada se pojave problemi i voljni da preispituju svoje pretpostavke.

Strateško liderstvo dovodi do većeg zadovoljstva na radnom mestu i većeg angažovanja zaposlenih. Srećniji zaposleni po prirodi stvari žele da posao obave dobro pa se tako povećava i produktivnost.

Istraživanje škole Vorton je otkrilo šest veština koje odlikuju strateške lidere. Kada ih posmatramo pojedinačno, ove veštine nisu ništa novo; ključ je u njihovom kombinovanju a pravi strateški lideri su uspeli da savladaju svih šest.

1. Preispitujte pogled na stvari

Strateški lideri uvek preispituju status quo. Da li postoji efikasniji način da se obavi određeni zadatak? Šta bismo mogli da promenimo kako bismo ojačali jedinstvo i međusobno poverenje u timu? Oni su otvoreni i rado se se suočavaju sa suprotstavljenim tačkama gledišta, čak i ako je mišljenje koje se preispituje upravo njihovo.

Ako želite da razvijete svoj kapacitet da preispitujete unapred formirane pretpostavke, probajte da se fokusirate na uzroke nekog problema umesto na simptome ili posledice. Napravite listu ustanovljenih pretpostavki u vašoj kompaniji i razmislite o njima kritički. Možda razlog što vaši klijenti ostaju sa vama nije to što ste najjeftiniji. Ako obavite razgovore sa grupom ljudi gde niko nema šta da izgubi, to vam može otkriti neke probleme jer u takvim situacijama ljudi mogu biti objektivni. Ne ustežite se da pitate zašto. Redovno održavajte ovakve sastanke u “sigurnoj” zoni u vašem radnom okruženju. Na ovim sastancima ohrabrujte debatu i različita mišljenja i postarajte se da ljudi unapred znaju da se to od njih očekuje.

2. Tumačite nejasne podatke

Kako bi efektivno preispitivao status quo, lider mora biti kadar da povezuje komplikovane informacije. To podrazumeva čitanje između redova suprotstavljenih mišljenja, prepoznavanje obrazaca, traženje novih odgovora i istrajnost uprkos nejasnoćama.

Da biste postali bolji u ovoj veštini, vežbajte sagledavanje šire slike kao i sitnih detalja. Tragajte za informacijama koje će dokazati da grešite. Kada imate posla sa nedovoljno jasnim ili oprečnim informacijama, pokušajte da navedete barem tri razloga za svaki komadić slagalice. Sagledajte oprečne perspektive razgovarajući sa ljudima koji se sa vama ne slažu. Isto kao i savladavanje veštine preispitivanja podrazumevanih istina, tako i tumačenje nejasnih podataka zahteva da um držite otvorenim. Ako je neophodno, izađite napolje, uzmite pauzu, odite u šetnju ili se upustite u neku drugu aktivnost koja nema veze sa problemom na kome radite. Ako se malo distancirate od problema, možete ostati objektivni i kreativni.

3. Predvidite izazove

Lideri moraju biti spremni na izazove pre nego što do njih dođe. Tragajte za šansama ili opasnostima na ivici vašeg poslovanja. Ukratko, naučite da budete proaktivni umesto reaktivni.

Da biste ovo uradili, jednostavno morate razgovarati sa svojim kupcima i slušati ih. Obavestite se o svojim konkurentima izvođenjem marketinških istraživanja ili pronađite izuzetno uspešnog suparnika i proučite u čemu se razlikujete. Sagledajte klijente koje ste nedavno izbubili i probajte da odredite koji su tome bili razlozi.

4. Budite spremni da učite

Strateško liderstvo podstiče ispitivačku kulturu na radnom mestu. Lideri tragaju za lekcijama u uspesima podjednako kao i u neuspesima. Ne zaziru od preispitivanja uverenja i praksi koje su ih dugo služile. Sposobnost da se bude samokritičan je esencijalna u razvoju strateškog liderstva.

Kako biste u tome postali bolji, pregledajte sve krupne odluke i zabeležite da li su bile uspešne ili ne. Budite transparentni sa svojim otkrićima. Pohvalite zaposlene kada hrabro pokušaju nešto novo, čak iako se to ispostavi kao ne baš uspešno. Redovno sprovodite ova revidiranja i proveravanja kako biste uvideli koja odeljenja ne daju rezultate kako bi trebalo i potražite uzroke.

5. Budite odlučni

Kao lider, često ćete biti pozvani da donosite teške odluke u vrlo malo vremena i sa nedovoljno informacija. Strateški mislioci moraju biti kadri da prate efektivan proces koji balansira između brzine i preciznosti i omogućava im da samopouzdano donose odluke.

Kako biste postali bolji u donošenju odluka, krenite od pitanja da li postoje neka siva područja u odlukama koje su prethodno bile definisane tako da su jedine opcije da ili ne. Rastavite odluke na sastavne delove i potrudite se da ih razumete od posebnog ka opštem.

6. Usaglasite raznolika mišljenja

Strateški lideri moraju biti sposobni da prave kompromise i da ujedine članove tima i stejkholdere. To zahteva jake komunikacione veštine, mnogo poverenja i redovne kontakte.

Kako biste unapredili ovu veštinu, ključ je da se sa ljudima povezujete rano i često. To će vam pomoći da predupredite uobičajene žalbe i nesporazume. Održavajte otvorene razgovore sa negativnima kako biste razumeli zašto se oni ne slažu i da biste odgovorili na brige ili nesporazume koji ih možda tište. Hvalite zaposlene koji doprinose cilju ujedinjavanja.

Biti pravi strateški lider podrazumeva doslednu primenu navedene veština, identifikovanje slabosti onda kada se pojave i rad na njihovom korigovanju. Kada kontinuirano praktikujete ove veštine, kreiraćete ujedinjeniji, pouzdaniji tim sa više poverenja – što će ultimativno voditi većoj produktivnosti i širenju uspeha za celo poslovanje.