Za timove koj žele da primenjuju više agilne metodologije projektnog menadžmenta tokom izvođenja svojih projekata, u nastavku navodimo nekolicinu termina koje je neophodno poznavati, onako kako ih je definisao upravo suosnivač metodologije Ben Uold.

Behavior-driven development (BDD)

Agile tehnika razvoja softvera koja podstiče saradnju među ljudima koji rade na razvoju, kontroli kvaliteta, kao i učesnika projekta koji nisu tehnička lica, ili su uključeni sa strane poslovanja u okviru tima softverskog projekta. Smisao BDD je da omogući jasno razumevanje zahtevanog ponašanja softvera putem diskusije između ljudi uključenih u razvoj. Nastavlja se pisanjem dokumenata testnih slučajeva u prirodnomjeziku koji mogu da prate i članovi tima koji nisu programeri po struci.

Burndown chart

Vizuelni alat za merenje i prikazivanje napretka projekta. To je jednostavan linijski prikaz koji predstavlja preostale zadatke na vremenskoj osi. Često se koriste da bi se izmerio progres agilnog projekta i na nivou projekta kao i na nivou iteracija.

Daily standup/Scrum

Sastanak celog tima koji se događa u isto vreme svakoga dana i obično traje 15 minuta ili kraće. Sastanak je tako osmišljen da omogući svim članovima tima da se međusobno sinhronizuju i da razumeju koji ih izazovi očekuju tokom procesa razvoja. Svaki član tima treba da predstavi sledeće informacije: Šta sam uradio juče, šta planiram da uradim danas i sa kojim poteškoćama se trenutno suočavam?

Feature creep

Kada softver postane komplkovan i težak za korišćenje usled previše detalja.

Kanban

Metod za razvijanje proizvoda sa naglaskom na pravovremenu isporuku i optimizaciju toka posla u timu. Naglašava to da ljudi koji rade na razvoju softvera preuzimaju posao onim redom kojim dolazi, a proces – od definicije zadatka do njegove isporuke kupcu – biva prikazan svim učesnicima kako bi mogli da prate.

Product backlog

Služi kao “skladište” za zahteve koji su u nekom trenutku planirani za objavljivanje. Ovo su obično zahtevi na opštem nivou sa približnim procenama koje su dali stejkholderi proizvoda. Zahtevi su izlistani po prioritetima i njima se bavi Product Owner.

Retrospective

Timski sastanak koji se organizuje na kraju svake iteracije razvoja kako bi se revidirali zaključci proizašli iz te faze i diskutovalo o tome kako tim u budućnosti može da bude produktivniji. Zasnovan je na principima primene zaključaka iz prethodnog sprinta na sledeći.

Scrum Master

Ovo nije uloga lidera tima, već posredovanje između tima i bilo kojih uticaja nevezanih za projekat. Scrum Master treba da se pobrine da se koristi Scrum proces onako kao što je to zamišljeno. To je uloga koja služi kako bi se pravila ispoštovala. Ključni aspekt je da zaštiti tim i drži njihov fokus na zadacima koji su pred njima.

Test-driven development (TDD)

Proces razvoja softvera koji se zasniva na ponavljanju veoma kratkih razvojnih ciklusa: Najpre se piše neuspešni automatizovani testni slučaj koji definiše željeno unapređenje za novu funkciju a zatim se pravi kod koji prolazi takav test, da bi se najzad novi kod prilagodio prihvatljivim standardima.

Timeboxing

Tehnika planiranja uobičajena u fazi planiranja projekata (tipično za razvoj softvera), gde je raspored podeljen na određeni broj odvojenih vremenskih intervala, obično dve do šest sedmica, gde svaki pojedini deo ima svoje rokove, budžet i zadatke koje je potrebno isporučiti.