Ukoliko je jedan od vaših ciljeva da napredujete u svojoj organizaciji, bićete u prilici da sarađujete sa mnogim ljudima koji najverovatnije imaju različite ideje, poglede na svet i stilove rada. Sposobnost da sarađuje sa širokim i raznolikim skupom ljudi jeste najvažnija karakteristika efektivnog lidera. Srećom, moguće je kultivisati je uz praksu.

1. Poštujte činjenicu da je pogled na svet drugih ljudi zasnovan na njihovom iskustvu

Tuđ pogled na svet nije manje validan nego vaš. Nemojte ismevati niti uskratiti poštovanje nečije perspektive pa će i drugi biti manje skloni da vama ukazuju nepoštovanje. Ali ako to ipak rade, pogledajte savet broj 5.

2. Vodite računa o sopstvenom egu

Nemojte upasti u zamku da pomislite kako bi sve bilo drugačije samo kada bi vas drugi poštovali. Budite bolja osoba i dajte primer tako što ćete početi prvi. Ne dozvolite da se vaš ego ispreči na tom putu.

3. Isključite diskusije koje nisu vezane za posao

Znajte da na poslu, vašim mišljenjima (ili tuđim) nije nužno mesto u svakodnevnim diskusijama. Usredsredite se na posao.

4. Posmatrajte svaku interakciju kao novi događaj

Pokušajte da da svaku situaciju ponaosob sagledate objektivno i fokusirajte se na ono što je relevanto u datom trenutku.

5. Više ignorišite

Ukoliko neko kaže nešto što smatrate uvredljivim ili neukusnim, dajte sve od sebe da to jednostavno ignorišete. Setite se pribranosti: Ono što se dešava u spoljnoj sredini ne mora da utiče na to što se dešava u vama.

6. Imajte na umu širu sliku

Vaši ciljevi na poslu treba da budu pozitivno fokusirani. Setite se međusobnih odnosa koji vas raduju, ispunjavanja zadataka, pa možda čak i napredovanja. Da li je interpersonalna razlika sa nekim ko vam se ne dopada zaista toliko važna?

Ako ste na liderskoj poziciji, evo još nekoliko dodatnih saveta:

7. Kada god je to moguće, budite fleksibilni oko toga kako će se posao obavljati

Sve dok se posao obavlja u skladu sa zahtevanim standardima i vremenskim rokovima, dajte ljudima što je više moguće slobodnog prostora da rade na način koji im najviše odgovara.

8. Tretirajte sve u svom timu sa istim nivoom brige

Bliska prijateljstva između lidera i pojedinih članova tima mogu doprineti nezadovoljstvu kod ostalih.

9. Ne namećite timu sopstvena mišljenja o temama koje nisu vezane za posao

Kada ste lider, tim prenaglašava vaše mišljenje: Razlike između vaših pogleda i pogleda članova tima mogu biti razlog podela. To čak može voditi ka razdoru u timu po osnovu ovih perspektiva ili tačaka gledišta.