Efektivna komunikacija je stub oslonca izuzetnih lidera. Ali daleko je nijansiranija i kompleksnija nego da samo naučite kako da održite dobar govor. Ako želite da inspirišete druge svojim rečima, morate naučiti ne samo kako da efektivno govorite, već i da efektivno slušate. Najzad, komunikacija je dvosmeran proces.


1. Kako govoriti tako da ljudi žele da vas slušaju

Govornik: Džulijan Trežr

Jedno za drugim, dva TED predavanja Džulijana Trežra, konsultanta za zvuk, govore o dva najvažnija aspekta komunikacije: govorenje i slušanje. Ovde, Trežr navodi loše navike koje dovode do toga da se vaši slušaoci isključe. Na primer, ako se stalno žalite ili ogovarate, ljudi će biti manje skloni da vas slušaju dok govorite. On daje i praktične alate koji su vam potrebni kako biste poboljšali kvalitet svog glasa dok govorite i zašto su aspekti poput glasnosti i visokih tonova izuzetno značajni.


2. Pet načina da bolje slušate

Govornik: Džulijan Trežr

Slušanje predstavlja pola posla ako želite da postanete bolji komunikator, ali Trežr tvrdi da je naša kolektivna sposobnost da sušamo ugrožena. On iznosi podatak da je uprkos tome što se 60% komunikacije provede u slušanju, samo oko 25% onoga što čujemo upamtimo. Svesno slušanje je jedini način da ostvarimo pravo razumevanje, naglašava Trežr. U ovom predavanju, on daje pet saveta koje možete primeniti kako biste unapredili kvalitet svog slušanja.


3. Slušajte, saznajte…zatim vodite

Govornik: Stenli Mek Krajstal

General nosilac četiri zvezde, Stenli Mek Krajstal otvara svoje predavanje upečatljivom pričom koja naglašava zašto je on tako strastven u poslu kojim se bavi. On predvodi ljude u bitke i pokreće ga njegova odgovornost i posvećenost tome da bude izuzetan lider onima koji služe sa njim. Tokom svoje karijere, morao je da nauči nove načine da komunicira – budući da je elektronska komunikacija zamenila onu licem u lice, na primer. Ali on nikada nije shvatio zdravo za gotovo važnost kreiranja zajedničkog osećaja razumevanja i svrhe u svim starosnim grupama i među ljudima različitih veština. Njegovo predavanje sadrži mnoštvo mudrih saveta za svakoga ko je zadužen za vođenje timova raznovrsnih ljudi i povezivanja istih u zajedničku misiju.


4. Zašto vredi saslušati ljude sa kojima se ne slažete

Govornik: Zakari R. Vud

Lako je slušati ljude koji imaju isto gledište kao i vi jer oni potvrđuju upravo ono u šta i sami verujete. Ali nećete mnogo naučiti na takav način, tvrdi Zakari R. Vud u svom TED predavanju. Učenje se događa kada slušate one sa druge strane, kaže on. Vud vodi obrazovni program koji dovodi kontroverzne govornike među učenike sa ciljem slušanja i upuštanja u ideje koje su suprotne njihovima. On kaže da je to jedini način da se nađe zajednički jezik i izgradi empatija – upravo ono što je svim liderima potrebno ukoliko žele da unaprede svoju emocionalnu inteligenciju.


5. Predrasuda slušanja

Govornik: Toni Salvador

U ovom predavanju, Toni Salvador se priseća vežbe sa tim-bildinga koja uopšte nije dobro prošla. Njegov tim se uputio na veslačku avanturu, ali nisu bili kadri da dovoljno dobro slušaju instruktora kako bi odmakli od pristaništa. Ta vežba mu je ukazala na jednu važnu lekciju o predrasudama slušanja koje svi unosimo, svesno ili ne, u svoje razgovore. Kako bismo se oslobodili sopstvenih predrasuda i počeli razgovor sa svežim pogledom na stvari, on kaže da treba da budemo ranjivi i otvoreni za nove ideje, čak i ako su one potpuno suprotne našim – važan podsetnik za sve lidere.