Roboti nas opčinjavaju. Dugo su bili inspiracija filmskih blokbastera i romana naučne fantastike. A u svetu robotike, kako razlika između naučne fantastike i realnosti biva sve manja, mi smo sve više fascinirani onim što roboti mogu da urade za nas – u našim privatnim životima, poslovanju i uopšte u svetu.

Bilo da vas pomisao na robote plaši ili raduje, tu je pregršt znanja o tome šta nas roboti mogu naučiti o tome kako biti human i kako će se naše interakcije sa mašinama razvijati u ne tako dalekoj budućnosti.

Zašto imamo emocionalni odnos ka robotima

Govornica: Kejt Darling

Ako ste ikada videli jedan od onih viralnih videa međunarodnih proizvođača robota koji se prevrću ili šutiraju kako bi se testirala agilnost mašine, verovatno vam je bilo žao robota. To je otud što smo mi biološki predodređeni da projektujemo nameru i životnost na robota, prema Kejt Darling. Mi robotima dajemo imena; osećamo se nesrećno kada se zaglave ispod kreveta, ističe ona. U ovom predavanju, Darling istražuje kako naš emocionalni odnos ka robotima može početi da ispoljava posledice u svetu u kome su roboti sve više integrisani u naše živote.


Veštački mišići koji će pokretati robote u budućnosti

Govornik: Kristof Keplinger

Ovo predavanje započinje videom nespretnog metalnog robota koji pokušava da izađe iz automobila. Neprijatno je spor – a onda nas govornik Kristof Keplinger informiše da je ovaj video zapravo ubrzan. Izuzetno smo napredovali u pogledu “mozgova” robota, ali njihova tela su i dalje primitivna, kaže Keplinger. U ovom predavanju, on govori o ogromnom potencijalu soft robotike. Pokazuje demo kako bi mogli izgledati veštački mišići u budućnosti kao i mogućnosti njihove praktične primene – od unapređivanja kvaliteta života za one koji imaju potrebe za prostetičkim delovima tela do poboljšavanja i ponovnog uspostavljanja pokretljivosti kod populacije koja stari.


Treba da napravimo robote kojima možemo verovati

Govornica: Ejana Hauard

Kada je reč o veštačkoj inteligencij ili mašinskom učenju, znamo da su sistemi sa predrasudama. Videli smo bezbroj primera neželjenog i nenamernog seksizma i rasizma kod VI. Ali i dalje koristimo ove sisteme, ističe Ejana Hauard u ovom predavanju. Zašto? Jer oni unapređuju i poboljšavaju naše živote. U nekim slučajevima, primerice kada se roboti koriste kako bi poboljšali učenje za decu sa posebnim potrebama, imali biste ozbiljnih poteškoća da pronađete nekoga ko bi doveo u pitanje dobrobit robota u našim životima. Ali takođe nam je potrebno da oni budu bolji, a na ovu temu svako ima šta da kaže, tvrdi Hauard.


Možemo li napraviti VI ne gubeći kontrolu nad njom?

Govornik: Sem Heris

Super-inteligentna VI i robotika su na horizontu – a to je nešto čega treba da se pribojavamo na odgovarajuć način, tvrdi Sem Heris. Ideja da nas robot može ubiti je “zabavan” koncept i inspiracija beskrajnog niza filmova i knjiga naučne fantastike, ali mi treba da promenimo svoju emocionalnu reakciju na tu ideju, kaže on. Iako to ne mora izgledati kao u filmovima u kojima se mašine spontano urote protiv nas, verovatno je da će VI i roboti budućnosti biti daleko raznovrsnije inteligentniji od nas, na načine koje ne možemo ni da razumemo, pa je moguće da nas ljude neće tretirati ništa bolje nego što mi tretiramo mrave, kaže on. Prihvatite se svog stuba sigurnosti i pogledajte ovo predavanje zbog ubedljivog apela upućenog svima kako bismo bili sigurni da gradimo budućnost koju možemo da prihvatimo.


Kako je to biti robot

Govornica: Lejla Takajama

Kada je jedna kompanija odlučila da napravi robota kako bi unapredila iskustvo video konferencije za udaljene zaposlene, dogodilo se nešto interesanto. Počeli su više da uče o tome kako bi u budućnosti mogle izgledati interakcije između robota i ljudi, te kako bi te interakcije podjednako mogle preoblikovati naša iskustva sa drugim ljudima. U svom predavanju Lejla Takajama sa nama deli neke od jedinstvenih izazova i iskustava koja bismo svi mogli početi da doživljavamo kako dolazimo u dodir sa sve više robota i robotičkih uređaja u našim svakodnevnim životima.

 

Zvanične informacije Ministarstva zdravlja Republike Srbije