Da li ste se ikada zapitali koje je značenje snova? Ričard Kouts je 2008. uveo Teoriju snova emocionalnom selekcijom, sugerišući da snove koristimo kako bismo se pripremili za budućnost. Prema njegovoj teoriji, mi modifikujemo svoje mentalne obrasce tokom snevanja. Obrasci su oni struktuirani skupovi predodređenih ideja koje nosimo u sebi. Dok spavamo, mi sklapamo višestruke promenljive, sa specifičnim parametrima i testiramo svoje reakcije unutar sna. Naš mozak je u potrazi za pozitivnim emocionalnim reakcijama na scenarije koje stvara. To nam omogućava da se pripremimo za budućnost kako bismo emocionalno izašli na kraj sa sličnim događajima u realnom svetu.

Sanjajte za uspeh

Premisa Teorije snova emocionalne selekcije se takođe može primeniti na poslovni svet. Buduće okruženje u kome danas operišete će verovatno biti različito sutra. Formulisanje i testiranje zamišljenih scenarija je dobar način da se pripremite za budućnost povodom realnih događaja koji bi mogli da utiču na vašu poslovnu strategiju. Razmotrite i pozitivne i negativne scenarije i na duge i na kratke staze. Razmislite o ključnim elementima, problemima i trendovima koji bi mogli da kombinovanjem kreiraju različite scenarije. Poboljšajte svoju stratešku agilnost osmišljavanjem i testiranjem višestrukih scenarija oko vaše strategije. Budućnost će biti manje iznenađujuća ako ste već uzeli u obzir neke od mogućih ishoda.

Kratkoročni scenario

Proces odobravanja budžeta za neki projekat je primer kratkoročnog scenarija. Testirajte ovaj scenario razmišljajući koji bi bili vaši sledeći koraci ukoliko bi budžet bio odobren. Mentalno organizujte i prioritizujte određene aktivnosi koje biste preduzeli. Testirajte sve mogućnosti oko ovog scenarija. Negativni kratkoročni scenario bio bi ukoliko bi odobravanje bilo odloženo ili odbijeno. U kom pravcu vas ovo vodi? Potražite bilo koje dodatne mogućnosti ili moguće pretnje koje bi scenario mogao da ima. Izvagajte moguće posledice aktivnosti koje biste preduzeli. Kako bi ovi scenariji dopunili ili promenili vašu trenutnu strategiju?

Dugoročni scenario

Pozitivno ili negativno stanje ekonomije u narednih pet godina je jedan od primera dugoročnog scenarija. Šta ako, nekoliko godina od danas, vaš biznis toliko naraste da treba da povećate broj zaposlenih? Kako bi to uticalo na vaš trenutni strateški cilj? Da li biste mogli biti u poziciji da upravljate ovom vrstom promene? Ako bi vas ekonomija potopila tako da morate da smanjite svoje osoblje, kako bi se promenili strateški ciljevi? Razmišljajući o ovim scenarijima i vizuelizujući aktivnosti i korake koje biste preduzeli, kreiraćete fleksibilnu strategiju koja je bolje pripremljena da iznese promene.

Poboljšajte stratešku agilnost

Vaša efektivnost kao strateškog mislioca je umnogome zavisna od vaše sposobnosti da predvidite kako će se odvijati budući događaji. Isto kao što vaš mozak prirodno koristi snove kako bi testirao moguće scenarije u realnom svetu, morate posvetiti vremena promišljanju mogućih scenarija sa kojima biste se mogli sresti u poslovnom svetu. Ako imate fleksibilnu strategiju to vam omogućava da se lako adaptirate ili promenite pravac kada naiđete na scenario o kome ste već promislili. Možete biti proaktivni umesto reaktivni u ovim situacijama, što vam daje stratešku prednost. Bićete pripremljeni da u budućnosti odreagujete na pozitivne scenarije ili zacrtate drugačiju putanju kada se susretnete sa negativnim scenarijima. Izbegavanje budućih pretnji i kapitalizovanje na budućim prilikama bi moglo napraviti razliku između dobre i loše strategije.