Znamo da određivanje nečije ličnosti jeste jedno od sredstava koja mogu da nam pomognu da se međusobno bolje razumemo, kako na poslu, tako u porodici. Motivacija, menadžment, komunikacija, međuljudski odnosi – bilo Vaša ili drugih osoba – daleko su uspešniji kada bolje shvatate sami sebe i ljude koje želite da motivišete ili da njima rukovodite, razvijate ih ili da im pomognete.

Ono što je govor nisu reči same, nego ton, jačina, modulacija, tempo kojim se reči izgovaraju – ukratko, muzika iza reči, strast iza te muzike, osoba iza te strasti. Dakle, sve što se ne može napisati.

Fridrih Niče

Razumevanjem tipova ličnosti, učimo da cenimo drugačija ponašanja i mišljenja, druge vrednosti, prednosti i kvalitete i da svakog pojedinca tretiramo sa dužnom brigom i poštovanjem. Da li ste ikada razmišljali zašto neki ljudi umeju tako uspešno da ostvare razumevanje i imaju tako glatke odnose u poslovnom, ali i privatnom životu? Za neke možemo reći da imaju poseban dar, međutim učenje komunikacionih veština je podjednako dobar način da uspostavite balans u opštenju i dobijete odobravanje od strane sagovornika. Upravo zbog toga se sve više pažnje u svetu posvećuje unapređenju „soft skills“ kvalifikacija zaposlenih. Jedan od načina poboljšanja komunikacije u okruženju, gde se pretpostavlja da zaposleni nemaju izražene predispozicije za uspešnu međuljudsku komunikaciju su: IT kompanije, građevinske i arhitektonske firme i drugi naučno-tehnološki poslovni ambijenti.

Veoma je popularna osnovna podela na 4 boje tipova ličnosti, (koja je savremena pshihologija podelila u dalje podgrupe, međutim ova osnova i dalje stoji kao relevantna), i zasnovana je na Jungovom nasleđu. Ovi tipovi ličnosti se nazivaju po bojama: CRVENA, ŽUTA, ZELENA i PLAVA. Svi smo mi napravljeni od sve četiri boje ali jedna do dve imaju tendenciju da dominiraju.
Misaone boje, koje primat daju raciju u odnosu na emocije, su Plava i Crvena, dok su osećajne bolje: Zelena i Žuta. Ekstrovertne boje su Crvena i Žuta, dok su introvertne Plava i Zelena. Najbolje je za nas same ako su naše boje u skladu, odnosno da nisu najdominantnije dve dijametralno suprotne, kao na primer Crvena i Zelena (jedna ekstrovertna, druga introvertna, jedna misaona a druga osećajna). Evo i osnovnih osobina svake od boja:

Uradimo to sada

CRVENA: Misaona i Ekstrovertna. Odvažna, uspešna i osoba čvrste volje. Crveni su vizionari koji menjaju svet. Oni uvek gledaju u budućnost, često su vođe, autoritativni i uponi. Žele brza i razumna rešenja. Takmičarski su nastrojeni, ne veruju svojim emocijama i skloni su da potiskuju ličnu nesigurnost. Sposobnost zbližavanja sa drugima im je slaba tačka, često su agresivni, netrpeljivi i žele sve da imaju pod kontrolom. Njihov moto je: ’Uradimo to sada’.

Uradimo to zajedno

ŽUTA: Osećajna i Ekstrovertna. Ovi ljudi su puni života, srdačni su i okrenuti duhovnim vrednostima, zbog čega ih drugi vide kao uvek srećne, nasmejane i rasterećene. Društeni su i sa dobrom emocionalnom inteligencijom. Vole da su u centru dešavanja, animatori zabave. Ubedljivi su i demokratični. Međutim, kada im je dosadno ili kada im posao preraste u rutinu, postaju nepouzdani i egocentrični… Njihov moto je: ’Uradimo to zajedno’.

Uradimo to harmonično

ZELENA: Osećajna i Introvertna. Vrednuju duboke i kvalitetne odnose sa drugima. Saosećajni su, odani i odgovorni i vole da pomažu drugima. Vrednuju bliske odnose i kreativna dostignuća, a ne materijalna dobra. U okruženje unose mir. Ali duboka emotivnost im je i najveći neprijatelj, te su često pasivni i snishodljivi. Moto im je: ’Uradimo to harmonično’.

Uradimo pravu stvar

PLAVA: Misaona i Introvertna. Plave ljude krasi samodisciplina, analitičnost i rad na sebi. Prilično su nepristupačni i često osobenjaci. Vole pisanu komunikaciju i uvek su jako precizni. Oni su definitivno glas razuma među svim bojama. Ali s druge strane, mogu biti emotivno najnepristupačniji jer svoja prava osećanja kriju duboko u sebi. To je obično posledica osujećenih ličnih potreba ili stalnih dilema. Zato im se prebacuje uštogljenost, sumnjičavost i ’hladna glava’. Moto im je: ’Uradimo pravu stvar’.

Da li ste spremni da investirate u sebe i ponesete sve svoje boje u zavojevanju svojih ciljeva?

Sa svakom od boja, odnosno ljudima koji imaju dominantnu neku od boja treba uvežbati način razgovaranja, pregovaranja, sarađivanja ili suživota. Prilagođavanje okolini i asertivnost je znak nečije inteligencije, ali i znak dobrih komunikacionih veština.

Svakome od nas je jedna do dve boje najzastupljenija u ličnosti, ali nemojte se iznenaditi činjenicom da smo svi mi miks svih boja. Pa ipak, ne postoji najidealnija boja, jer svaka boja kao i svaki čovek ima dobru i lošu stranu, pa tako pogledajte u tabeli gore kako se ponašaju ljudi sa dominantnim bojama u dobru i u zlu