Koliko obraćate pažnju na svoju neverbalnu komunikaciju?

Postoji mnogo definicija pojma komunikacija. Jednostavno, za komuniakciju možemo reći da je to proces prenošenja i primanja poruka. Mi često i nesvesno komuniciramo sa okolinom. To je prirodna aktivnost našeg svakodnevnog života. Svi mi imamo urođenu sposobnost komunikacije i učimo i unapređujemo je tokom celog života. U zavisnosti od načina na koji se prenose poruke, … Continue reading Koliko obraćate pažnju na svoju neverbalnu komunikaciju?