Mnogi mediji prenose brojna istraživanja koja pokazuju da je najčešći i ujedno glavni razlog  zašto ljudi napuštaju svoja radna mesta upravo zato što ne osećaju da su cenjeni.

Od izuzetne je važnosti da zaposleni u svakoj organizaciji osećaju kako je njihov rad vrednovan i cenjen. Ljudi koji se osećaju poštovano su daleko pozitivniji kada je reč o njihovim sposobnostima da doprinesu organizaciji. Ovaj stav je u direktnoj vezi sa većom produktivnošću na poslu i smanjenim napuštanjem organizacija.

Premda mnogi supervizori shvataju da je priznanje važno, lako je prepustiti se svakodnevnim zadacima i izgubiti iz vida ljude koji na njima rade. Važno je da sebe podsetite da članovi tima žele ličnu konekciju i da je od međuljudskih odnosa na radnom mestu njima najvažniji onaj koji imaju sa svojim direktno nadređenim.

Prilike u kojima možete odati priznanje

Obratite pažnju na prilike u kojima možete odati priznanje članovima tima za unikatne dobre strane ili znanje koje donose u tim. Na primer, ako neki pojedinac pokazuje da je nadareni vođa ili je pouzdan i dosledan radnik, dajte na znanje da ste primetili njene ili njegove sposobnosti i posvećenost. Vaši zaposleni će biti zahvalni što ste primetili šta je to što oni donose u vaš tim.

Zaposlenima možete odati priznanje i prilikom sledećih događaja:

• Godišnjice i jubileji
• Dosledno prisustvovanje
• Savladavanje nove veštine ili znanja
• Pomaganje kolegama i saradnicima
• Ulaganje izuzetnog truda u neki projekat

Individualna kao i timska dostignuća takođe treba primetiti i odati im priznanje. Na primer, tim koji radi tokom rekordnog broja dana bez ijednog kršenja procedure treba da dobije priznanje za izuzetno dostignuće.

Personalizovano priznanje

Od velike je pomoći ukoliko poznajete ponaosob ličnost svakog od zaposlenih kada želite da im odate priznanje kako biste ih motivisali ili ohrabrili.

Imajte u vidu da iako neki ljudi više vole javnu pohvalu, drugi bi se mogli osećati postiđeno ukoliko to uradite pred svima i radije bi da im uručite priznanje privatno. Ako obratite pažnju na njihove unikatne ličnosti, bićete kadri da osmislite kreativne načine kako da omogućite da se svaki od vaših zaposlenih oseća cenjeno i to na način koji po njima ima najviše smisla.

Priznanje iz perspektive lidera

Ima bezbroj načina na koje lider može odati priznanje nekom pojedincu za njegove ili njene doprinose. U mnogim situacijama, verbalno “Hvala!” je dovoljno. Javne objave, rukom pisane poruke i proslave iznenađenja (kao što je timski ručak) su ne tako skupi načini da se ostvari jak efekat. Razmislite o željama zaposlenih i razmotrite da im pružite jedinstvene mogućnosti za razvoj ili prilike da budu viđeni. Omogućavanje naprednog treninga ili učešća na važnim i interesantnim projektima su dva načina na koje možete pokazati kako cenite članove svog tima.

Kako bi odavanje priznanja bilo efektivan alat za povećavanje ili održavanje radnog učinka, treba ga davati samo onda kada je zasluženo i odnositi se prema tome kao nečem posebnom. To će učiniti da se zaposleni oseća vrednovano i ohrabriti poželjno ponašanje. Pogotovo naglasite šta je osoba uradila dobro i kako je to imalo pozitivan uticaj na tim ili organizaciju. Osim toga, važno je priznanje odati osobi poimence i što je pre moguće, ako ne i odmah, nakon što se uspeh dogodi. Kada ste iskreni, blagovremeni i pravični u odavanju priznanja, to je blagotvorno za čitavu organizaciju.

Ne zaboravite

Držite oči otvorene svakoga dana i obratite pažnju na prilike da odate priznanje svojim zaposlenima. Davanje pohvala drugima je jedna od najjednostavnijih, najbržih i najmanje skupih načina da podignete moral i poboljšate radni učinak.