Šta čini strategiju pokretačkom snagom poslovanja? Od jedne do druge organizacije, strategije se razlikuju po tome što rade ili što na njima treba raditi. Treba znati kako identifikovati i implementirati strategiju tako da ona radi na svim nivoima poslovanja. Kada podučavate veštine strateškog mišljenja brojne članove timova, lidere, poslovne jedinice i organizacije, treba da imate na umu dve važne lekcije koje se odnose na strateški uspeh.

Prva lekcija: Neko negde želi da nešto bude bolje nego što je danas

To bi mogao biti direktor, potpredsednik, investitor ili neko drugi ko ima ozbiljnog interesa u tome što smatra “boljim”. Bilo da je to u domenu tehnologije, brzine, učinka, efikasnosti, znanja, itd… U nekom trenutku od svakoga od nas se traži da doprinese “boljem”, kako god to “bolje” bilo definisano. U mnogim slučajevima glavni fokus na bolje odnosi se na ekonomski aspekt.

U nekom trenutku od svakoga od nas se traži da doprinese “boljem”, kako god to “bolje” bilo definisano

Mogli biste postaviti pitanje: Koji je to cilj broj jedan u svakom poslovanju? Odgovor je najjednostavnije rečeno – Napraviti profit. Ako obratite pažnju na svoje poslovanje, neizbežno će se naći neko ko tvrdi da treba da napravite veći profit, povećate povrat na uložene investicije, postanete broj jedan na tržištu ili zaradite više za akcionare. Verujte, neko želi da stvari budu bolje nego što su sada.

Pa, kakve to ima veze sa strategijom? Razmišljajte o potrebi da postignete nešto bolje na sledeći način: Vaša firma danas ima sveobuhvatnu poslovnu strategiju, a da bi se ostvarila poslovna strategija – mora postojati strateški plan. Strateški plan po svoj prilici uključuje inicijative ili ciljeve koje treba postići tokom određenog vremenskog perioda. Ciljevi vezani za operacije, taktike, prodaju ili “način na koji poslujete” verovatno čine veliki deo strateškog plana.

Sledeće pitanje bi bilo – da bismo bili “bolji”, šta treba da se dogodi? Znamo da se poboljšanje neće dogoditi sve dok iznova radimo jednu te istu stvar. Upravo ovde strateško razmišljanje, ponašanje i disciplina postaju toliko važni elementi u identifikovanju ciljanih poslovnih strategija i postizanju uspeha. Strateško mišljenje nam omogućava da jasno shvatimo kako nas ono što nas je dovelo dovde neće odvesti dalje. To shvatanje može značiti implementiranje promene širokih razmera u načinu na koji obavljamo posao ili nam može ukazati na sitna poboljšanja kako bi postigli to “bolje”.

Strategija nam omogućava da se suočimo sa uobičajenim idejama i praksama našeg poslovanja. Daje nam za pravo da menjamo i prilagođavamo kako bismo ostvarili bolje reuzultate. Kada ljudi osete tu potrebu da nešto urade drugačije, može se desiti da ne znaju baš tačno kako dalje da se postave. Veštine i prakse strateškog mišljenja značajno poboljšavaju njihove sposobnosti da otkriju put ka nepoznatom razmatrajući višestruke scenarije, šta bi bilo kad bi bilo, te moguća poboljšanja ne bi li stigli do budućih rezultata.

Druga lekcija: Biti bolji ne leži u efektivnosti operacija

Većina ogranizacija sebe smatra za veoma uspešne. One angažuju, zadržavaju, obučavaju i podstiču svoje ljude da imaju visok radni učinak svakoga dana. Ovi ljudi su prirodno talentovani za dobro obavljanje svojih poslova, rešavanje problema i efektivno obavljanje zadataka koji im se dodeljuju. U pogledu operacija, ozbiljno sumnjam da tu ima mesta poboljšavanju, ali u domenu strategje većina ovih lidera ima izuzetnu priliku da bude više strateški orijentisani nego što je danas, tako mogu da preokrenu igru i pobede.

Strateško mišljenje nam omogućava da jasno shvatimo kako nas ono što nas je dovelo dovde neće odvesti dalje

Malo je verovatno da su ljudi dospeli tu gde jesu tako što su se poneli prosečno. Poseduju veštine, znanja, iskustvo i stručnost koja ih čini vrednim adutima za organizacije. Ali, da bi bili “bolji”, njihova najveća prilika za unapređenje jeste trud fokusiran na strateško mišljenje. Strateško mišljenje povećava kreativnost, generisanje ideja i razvoj ambicioznih ciljeva. U kombinaciji, ove stvari daju nacrt za nove prilike da se bude “bolji”.

Lideri, timovi i pojedinci koji učestvuju će možda morati da sebe, takoreći, reprograimraju zarad promene koja je potrebna da bi se postigao uspeh u ovoj novoj igri. Pitanja koja lideri, timovi i pojedinci treba da se zapitaju su:

  • Možemo li se prilagoditi novom okruženju brzo i precizno?
  • Možemo li da iscrtamo našu putanju kako da ostvarimo sveobuhvatnu poslovnu strategiju?
  • Šta treba da uradimo drugačije?
  • Kojih navika i ponašanja treba da se ostavimo?
  • Koje navike i ponašanja sada treba da usvojimo?

Tokom odvijanja promena i strategije, ključ za uspeh je neprestana evaluacija i fleksibilnost. Jednostavno rečeno – da bismo ostvarili “bolje” i razvili jaku strategiju, promena je ta, i to tačno ona promena zasnovana na praktikovanju strateškog mišljenja, koja će odvesti do uspeha.