Kada pogledamo ispred sebe, 2020-ta će biti godina za preispitivanje nekih digitalnih inicijativa – a to su dobre vesti! “Tokom 2020-te ćemo svedočiti rapidnom skaliranju digitalnih inicijativa širom različitih industrija” kaže Stiv Hol, partner i predsednik golbalne firme ISG za istraživanje i savetovanje o tehnologijama. “U mnogim domenima, kompanije su pripremille svoju organizaciju za promene ali nisu načinile ceo iskorak ka transformisanju svoje kulture kako bi u potpunosti usvojili promene”.

Trendovi digitalne transformacije za 2020-tu

Kada razmišljaju o 2020-oj, lideri treba da budu spremni ne samo da predvode krupnije zaokrete kulture u kompaniji, već i da se pripreme za preokrete zasnovane na digitalnoj transformaciji u IT sektoru pružanja usluga, steknu realnu sliku o upravljanju podacima, prihvate veštačku inteligenciju i inovaciju predvođenu analitikom, a takođe istraže u potpunosti koje su prednosti usvajanja Klaud tehnologija.

1. Digitalni modeli poslovanja postaju obavezni

Firma ISG predviđa rapidno usvajanje, uključujući tu i integraciju kros-funkcionalnih timova. “Lideri treba da predvode promenu kulture unutar organizacija i kreiraju digitalnu osnovicu i stručnost koja će omogućiti transformaciju” kaže Stiv Hol. “Lideri koji se uzdržani ili se opiru promenama rizikuju da izgube poverenje svojih upravnih odbora i ostvarivanje značajnog uticaja na dugoročno zdravo stanje svojih kompanija.”

2. Više podataka, više problema

Big data će postajati sve veći fenomen. Jeftino skladištenje omogućava masovno prikupljanje podataka, ali to ne znači da je preporučljivo u tolikoj meri. Godinama se govorilo se o značaju upravljanja podacima, ali to sad postaje obavezno. Kompanije koje su investirale u upravljanje podacima i analitiku počinju brzo da prevazilaze svoje konkurente. Izgraditi sistem za analitiku je top prioritet u 2020-oj, jer je to neophodno za opstanak.

Štaviše, novo zakonodavstvo, kao što je GDPR nameće pažljivije upravljanje podacima. Kao rezultat, curenja podataka će biti vrlo nepoželjna. Bez pravilnog planiranja i upravljanja tokovima podataka, može doći do velikog broja problema. Ne samo da je neverovatno kompleksno to izvesti kako treba, već i preterano čuvanje podataka može dovesti do izuzetnih rizika u privatnosti podataka i usklađivanju sa zakonodavastvom.

3. Veštačka inteligencija preuzima centralnu ulogu

Čak i kada su svi podaci najzad ukroćeni, naći smisao u svima njima u velikim razmerama i na upotrebljiv način će zahtevati pomoć od naših prijatelja mašina. U stvari, tvrde digitalni stručnjaci, VI će biti ključ za izvođenje poslovnih ciljeva putem digitalne transformacije. VI je jedna od tehnologija koje će doprineti da se standardizuje tržište digitalne transformacije i da se nejasna upotreba reči “digitalno” prevede u konkretne poslovne rezultate. VI će obuhvatiti sve funkcije, od prodaje i marketinga do službe ljudskih resursa i finansija.

Mašinsko učenje i VI se takođe mogu iskoristiti unutar savremenih paradigmi arhitekture podataka kako bi se automatizovali i prevazišli problemi sa upravljanjem podacima – od agregacije i prečišćavanja pa sve do ekstrakcije u formate koji su spremni za analizu.

4. Spajanja i akvizicije u IT uslugama

Aktivnosti spajanja i akvizicija u IT industriji su se ubrzala utoliko što tradicionalni pružaoci IT usluga kupuju firme inžinjera i digitalnog marketinga kako bi pružili novu vrstu stručnosti svojim klijentima. Tri četvrtine akvizicija načinjenih u prošloj godini činile su analitičke firme, digitalna rešenja, inženjerske firme ili digitalne agencije.

Rekordna brzina akvizicija će nastaviti da menja oblik okruženja za lidere i firme sa kojima ulaze u partnerstvo. Aktivnosti spajanja i akvizicija će biti glavni izvor preokreta za lidere koji treba da prepoznaju potencijalnu sinergiju, a što je još važnije – da integrišu digitalne stručnosti u svoje proizvodne linije.

5. Javljaju se novi saveznici u digitalnoj transformaciji

Oni pružaoci usluga koji ne uspostave ambicioznije svoje digitalne kompetence će osnivati partnerstva da bi u tome uspeli. Nijedan dobavljač neće moći da uradi sve sam, bez obzira na to što se mnogi od njih pozicioniraju kao pružaoci usluga po sistemu ključ u ruke. Tehnološki partneri su već sada integralni deo strategija konsultantskih firmi, a tako će i ostati.

Premda alijanse unutar sektora nisu ništa novo, era digitalne transformacije može dovesti do toga da se dobavljači udružuju u timove na brendiranim platformama koje su tome namenjene i raspolažu habovima za inovaciju i mogućnostima za dizajn.

6. Širi se usvajanje javnih Klaud tehnologija

Tokom prethodnih nekoliko godina, većina fokusa prelaska na Klaud se svodila na usvajanje IaaS, PaaS i SaaS kako su kompanije tražile način da iskoriste efikasnost, obim i fleksibilnost Klaud usluga ne bi li optimizovale svoje troškove i smanjile vreme prizvodnih ciklusa. U 2020-oj, fokus će se više preorijentisati na omogućavanje inovacija.

Pružaoci Klaud usluga su gradili stručnost za inteligentnu automatizaciju i usluge analitike, VI i mašinsko učenje, kao i angažovanost korisnika, da nabrojimo samo neke koje omogućavaju kompanijama da ubrzaju usvajanje ovih mogućnosti i brzo pokrenu poslovne dobitke. Lideri treba da sagledaju kako mogu da iskoriste mogućnosti javnog Klauda da bi ubrzali generisanje vrednosti umesto da investiraju vreme i novac da to izgrade interno.

7. Pojaviće se novi načini merenja digitalne transformacije

U realnosti mnoge digitalne transformacije propadnu jer kompanije ne integrišu od samog početka svoje poslovanje i tehnologiju. Lideri moraju znati kako da kvantifikuju progres sa VI i digitalnim tehnologijama i razumeju kako da efektivno komuniciraju ovu vrednost svojim stejkholderima. Tokom 2020-te, lideri će razviti metodičnije kriterijume za evaulaciju digitalnih projekata, fokusirane na merenje digitalne pismenosti u ovim kjučnim domenima:

  • Brzina: Brzina procesa i koliko se brzo neki posao obavi
  • Inteligencija: Mogućnost analitike da automatizuje i poboljša efektivnost donošenja odluka
  • Iskustvo: Iskustva koja podstiču željene ishode u ponašanju i ekonomske ciljeve

8. Lideri dugoročno gledaju na osnovu digitalnih uvida

Nažalost, mnoge rane digitalne inicijative su zapavo bile reaktivni odgovori na neku trenutnu potrebu. U ovom momentu ipak ima više smisla vratiti se korak nazad na početak nekih projekata kako bi se osiguralo da oni daju maksimalnu moguću vrednost.

Lideri treba da usvoje ono što zovemo “prvo uvid, pa inovacija”. Inovacija zasnovana na uvidima se fokusira ne samo na rešavanje neposredne potrebe, već i na maksimalno iskorišćavanje dugoročnog potencijala podataka organizacije. Svaka digitalna inicijativa predstavlja priliku da se unapredi i demokratizuje poslovna inteligencija u čitavoj organizaciji.