Kada govorimo o razumevanju svih faktora koji doprinose naprednim inovacijama nadolazeće digitalne ere, više je nego korektno reći kako svi težimo da uradimo sve što možemo, svako na svoj način. Za neke to podrazumeva da uče kodiranje. Za druge, to je upisivanje post-diplomskog programa iz veštačke inteligencije ili mašinskog učenja. Šta god bio nečiji individualni doprinos procvatu digitalne ere, koliko god bio veliki ili mali, poenta ostaje ista: svi idemo u susret digitalnoj eri punom brzinom, i svi bi trebalo da uradimo šta je u našoj mogućnosti kako bismo bili sigurni da smo adekvatno pripremljeni.

Nema pogrešnog načina da se pripremamo za ovu realnost koja izvesno nastupa, a činjenice govore u prilog tome da se svaki doprinos računa, te da je svaka digitalna inovacija važna za korak napred. Jedna od najvažnijih inovacija u skorijoj ljudskoj istoriji dogodila se u polju analitike. Naširoko nazivana “okvir budućnosti”, analitika je viđena kao vodeći kamen temeljac ne tako daleke budućnosti. Ali zašto? Po čemu je analitika tako posebna i šta je čini toliko važnom za napredak, kao što svi procenjuju?

Razumevanje okvira budućnosti

Analitika je otkrivanje, istraživanje, interpretacija i komunikacija obrazaca podtaka. Dodatno, analitika se odnosi na proces primenjivanja otkrivenih obrazaca za potrebe efektivnog donošenja odluka. Jednostavno rečeno, analitika je žila kucavica za podatke; analitika je skup svih rezultirajućih informacija koje postaju očigledne nakon temeljne analize statistike, podataka ili drugih važnih informacija.

U središtu svega toga, analitika omogućava sveobuhvatno istraživanje i dublje razumevanje skupova podataka. Laički rečeno, analizira podatke umesto vas i raščlanjuje ih na lako razumljive informacije. Zamislite to kao da umesto automehaničara koji treba da proveri svaki deo svakog automobila potoji softver koji može da detektuje bilo koje kvarove i posloži te informacije u detaljni izveštaj.

Važnost analiziranja podataka

Živimo u modernom dobu koje se konstantno približava digitalizovanoj budućnosti. Podaci su srž digitalizacije i tehnološkog napretka. Budući da je analitika u središtu otkrivanja, istraživanja i razumevanja podataka, naćiće se i u središtu digitalne ere i predvoditi njen dalji napredak. Prikupljanje podataka je postalo tako predominantno u našim svakodnevnim životima – potrošači su često zabrinuti za svoju ličnu sigurnost i mnogi shvataju da se njihovi podaci prodaju korporacijama – ali bez analitike, podaci su doslovno beskorisni. Zlatni rudnik u kome niko ne rudari.

Uticaj na sadržaje i promena pogodnosti za biznise

Razmislite o uticaju koje će analitika imati na poslovanje, na primer. Prožimanje istorijskih podataka i onih u realnom vremenu, kao dodatak analiziranju i spajanju svih pomenutih informacija će u kombinaciji davati biznisima ozbiljniju predost nad konkurencijom. Ovo je samo jedan od primera, ali je jedan od najupečatljivijih koji postoji.

Razumevanje demografskih podataka je jedna od prvih stavki koje bloger i svako ko proizvodi sadržaje preduzima jer je potrbno znati za koju publiku objavljuju. Kome je to interesantan njihov sadržaj i kako mogu ostati relevantni toj određenoj grupi ljudi?

Prikupljanje podataka je duplo važnije kompanijama i biznisima jer moraju znati ko je njihova publika i da li je potrbno da prilagode svoje javne kampanje kako bi uključili one koje žele da targetiraju (u slučaju da njihov trenutni program dometa ne dolazi do one publike kojoj su se nadali).

Ne bi imalo smisla za kompaniju koja prodaje donji veš da pravi kampanju za muškarce u četrdesetim godinama, na primer. Osim ako nisu tako brendirani da podstiču muškarce da kupuju veš svojim ženama, pa u tom slučaju pobeđuju u igri marketiranja svojoj ciljnoj publici.

Analitika ide ruku pod ruku sa digitalnom erom

Ako mislimo da je analitika važna danas, to se ne može porediti sa ulogom koju će analitika igrati što dalje zagazimo u digitalnu eru.

Podaci su oruđe u digitalnoj eri i njenoj dugoročnosti i uspešnosti, a bez analitike ne može postojati potpuno razumevanje svih tih podataka.

Počev od odeće koju nosimo do tehnologije koja je prodrla u našu kulturu i društvo  – bez podataka, ništa od svega toga ne bi bilo isto. Svi bi krerirali proizvode naslepo, nadajući se da će smisliti nešto što će se možda nekom dopasti. Dok danas, uz malo istraživanja tržišta, kompanije znaju tačno šta mi tražimo pa čak i ako to još uvek ne postoji na tržištu, pa će težiiti tome da ispune taj nedostatak.

Treba reći nešto i o moći analitike koja se susreće sa strukturom podataka, te da su obe vredne same po sebi, ali njihovi kolaborativni projekti su vredni kao samo zlato. U skorijoj budućnosti, analitika će biti okvir svake aplikacije, u svakom biznisu, u svim industrijama, na celom svetu.