Angažovanost zaposlenih je aktuelna tema u kompanijama svih industrija

Lideri od upravnih odbora pa do nivoa supervizora razgovaraju o tome. Ističe se po važnosti, budući da nedostatak angažovanja zaposlenih može biti povezan sa većim stepenom menjanja radnika, nižim zadovoljstvom na poslu, smanjenom produktivnošću i čak ugroženom bezbednošću.

Ukoliko potražite ovaj pojam na internetu, odmah ćete nadohvat ruke naići na desetine, ako ne i stotine izvora koji se odnose na ovu temu: članci, knjige, programi elektronskog učenja i radionice koje obećavaju da će vam pomoći da rešite probleme angažovanja u svojoj organizaciji.

Jednostavna opšta formula za angažovanost zaposlenih

Kad bi samo postojala neka tajna formula koju bi sve kompanije mogle da primene ne bi li garantovano ostvarili angažovanje zaposlenih. Na žalost, to nije slučaj. Jednostavna opšta formula ne postoji, jer su ljudi i organizacije u kojima rade svi različiti. Ono što radi u jednoj kompaniji ne mora funkcionisati u drugoj. Zapravo, pristup koji odgovara za određene pojedince možda neće biti prikladan za više rukovodstvo u istoj kompaniji.

Na primer, kompanije Gugl, Adobi i Kostko se rangiraju visoko na listama uspeha sa angažovanjem zaposlenih. Ipak, svaka od ovih kompanija ima potpuno različitu strategiju angažovanja svojih kadrova.

Mnoge organizacije su pokušale da preslikaju strategije unapređivanja angažovanosti od uspešnih kompanija, ali to jednostavno ne daje očekivane rezultate. To se događa jer su kompanije sa visokim stepenom angažovanosti zaposlenih kreirale formulu koja je jedinstvena za datu kompanijsku kulturu i osoblje.

Imajući sve ovo na umu, možda ipak postoji tajna formula: Kako bi podigli nivo angažovanosti zaposlenih u vašoj kompaniji, treba da razvijete program skrojen baš prema vašoj kompanijskoj kulturi, resursima i samim zaposlenima.

Kako pristupiti razvoju programa prilagođenog vašem poslovanju?

Postoje određeni koraci koje možete preduzeti. Oni će podupreti vaša nastojanja i osigurati da vaš plan bude usklađen sa organizacijom.

Prvi korak koji možete preduzeti jeste da naučite sve što možete o svojoj kompanijskoj kulturi i zaposlenima. Korporativna kultura je mnogo više od Misije i Vizije – iako ovi elementi daju veoma važan okvir.

Anonimna anketa može takođe dati uvid u angažovanost zaposlenih. To može biti dobra polazna tačka kada započinjete planiranje. Anketa može doprineti da se bolje upoznate sa time šta vaši radnici i lideri očekuju, a šta doživljavaju.

Pravo otkriće dolazi kroz razgovor sa liderima, menadžerima i osobljem

Istina je da ukoliko ne odvojite vremena da zaista razumete želje i potrebe svojih zaposlenih, biće veoma teško napraviti smislen proces angažovanja. Razumevanje se produbljuje kada posmatrate ljude dok rade, na sastancima i za stolom tokom ručka.

Razvijanje međuljudskih odnosa sa vašim zaposlenima njima pokazuje da vam je stalo i da ste zainteresovani za njihov uspeh.

Evo nekoliko pitanja koje je važno postaviti i naći odgovore, što bi bio deo sastavni prvog koraka:

• Ko su vaši zaposleni? (demografija, veštine, vreme provedeno u kompaniji, obrazovanje, itd.)

• Šta je vašim zaposlenima važno?

• Šta je važno za vas? Kakav ishod je poželjan?

• Šta znači angažovanje u vašoj kompaniji?

• Kako ćete meriti angažovanost?

• Kakva je kompanijska kultura? Da li se vrti isključivo oko posla? Postoji li fokus na zdravlje i blagostanje? Da li se zabava i uzbudljivost omogućavaju ili podstiču?

Pronalaženje prave formule za poboljšavanje angažovanosti zaposlenih može postati prezahtevno, pa čak i zbunjujuće. Može se desiti da efektivna implementacija nosi još više izazova.

Formulisanje i sprovođenje jasne strategije je put do uspeha i ostvarivanja vaše vizije angažovanosti zaposlenih.