Biti strateg znači napraviti plan koji stvara uslove za prednost u budućnosti, a samim tim i nove strateške prilike. Anticipiranje budućih scenarija je ono što vam omogućava da iskoristite svoje snage i minimizujete slabosti.

Rizik je često deo ove priče, ali imati strategiju podrazumeva planiranje i pripremanje da se dostigne cilj. Pronalaženje cilja za vašu strategiju vam se čini teško? Gde počinjete sa traženjem strateških prilika?

U nastavku je lista sedam oblasti koje bi mogle podstaći ideje za vaše buduće nove strateške prilike i ciljeve. Ujedno će vam pomoći da postanete bolji strateški lider.

Korisnici

Zadovoljstvo korisnika je spojnica koja drži sve na okupu i može udahnuti novi život u proizvod ili poslovanje ukoliko se o tome ispravno vodi briga. Koliko su zadovoljni vaši korisnici? Da li postoji mogućnost da pružite veću vrednost internim i eksternim klijentima koji koriste proizvode ili usluge koje nudite?

Kontakti

Kontakti i veze koje imate vam mogu pružiti poslovne prilike, iskrena mišljenja i više od toga. To su prijatelji, saradnici, članovi tima, mentori ili, drugim rečima, ljudi koji imaju svoju ulogu u vašem budućem uspehu. Možete li da iskoristite svoju mrežu kontakata kako biste pronašli novi strateški cilj?

Proizvodi i usluge

Mogu li konkretne ili virtuelne usluge, roba ili proizvodi biti unapređeni? Ima li novih proizvoda ili usluga koje možete razviti, pronaći i ponuditi?

Resursi

Resursi su stavke koje koristite da biste kreirali proizvode i usluge koje pružate. Oni obuhvataju materijale, vreme, novac, tehnologiju, imovinu i znanje. Možete li da sagledate strateške prilike da poboljšate neku od ovih stavki?

Procedure

Ovo su načini na koje izvršavate svakodnevne zadatke, aktivnosti i rutine. Razislite o količini vremena, energije i truda koji svaka od njih zahteva. Da li među njima ima nekih procesa koji resurse konvertuju u učinak, a da ih je potrebno unaprediti ili rafinirati? Koje procese treba eliminisati? Koje nove metode bi trebalo razmotriti?

Vi sami

Ako se zagledate u sebe, to vam može dati uvid dok identifikujete svoje strateške prilike. Koje ciljeve imate? Šta je vaša vizija? Da li postoje oblasti na kojima možete da poradite? To bi moglo biti znanje, veštine, zdravlje, stav, motivacija, fokus, ponašanje, itd.

Stejkholderi

To su grupe koje su vam poverile svoje investicije. Postarajte se da budete uvek informisani o njihovim očekivanjima za kompaniju. Razmislite šta možete da uradite kako biste ispunili i prevazišli njihova očekivanja. Uvek tražite nove strateške prilike da razvijete vaše poslovanje i povećate prihode.

Zaključak

Kada tragate za prilikama za strateške promene, potražite oblasti koje će odigrati ključne uloge u vašem uspehu u budućnosti. Koristite ovih sedam oblasti da biste pronašli priliku koja će doneti najveću korist uz najmanju moguću energiju i vreme koje direktno ulažete. Postavite se više strateški tako što konstantno revidirate ovu listu iz šire perspektive. Pronađite strateški cilj, napravite plan i krenite da radite na sebi i svojoj organizaciji u pravcu dugoročne prednosti.