Big Data i Poslovna Inteligencija unapređuju poslovanje i kao rezultat mogu vašu kompaniju načiniti inovativnijom i uspešnijom.

Kako kompanije mogu koristiti poslovnu inteligenciju i big data kao kompetitivnu prednost

Kompanije prikupljaju neverovatnu količinu podataka o svojim korisnicima, prodaji i proizvodima. U većini scenarija, ovi nizovi informacija se kreću veoma brzo, preveliki su, ili prevazilaze kapacitete obrađivanja koje ima postojeća tehnologija u organizaciji. Ali uz Big Data i poslovnu inteligenciju, kompanije mogu unaprediti svoje operacije, profitne margine i usto brže donositi kvalitetnije poslovne odluke.

Tržište maloprodaje funkcioniše na osnovu instinkta godinama unazad. Ali, danas mnogi shvataju značaj razumevanja podataka o sopstvenim strateškim poslovnim aktivnostima. Sposobnost određenog poslovanja da zasniva odluke na dokazima jeste od suštinskog značaja.

Poslovna Inteligencija i Big Data analitika su napravile revoluciju u mnoštvu industrija, gde je sektor maloprodaje imao najviše koristi. Veliki igrači poput Volmarta i Amazona koriste Poslovnu Inteligenciju i Big Data analitiku kako bi unapredili svoje maloprodajne rezultate. Ipak, ove korisne strane nisu ograničene isključivo na krupne kompanije: srednja i mala preduzeća takođe mogu ostvariti veliku vrednost integracijom sistema u svoje operacije.

Tržišna prednost koja prati mogućnost da se obradi znatan obim podataka jeste glavna privlačnost Poslovne Inteligencije i Big Data analitike.

1. Analiza prodaje

U maloprodajnoj industriji – supermarketi, robne kuće i e-trgovine – istorija transakcija i računa može proizvesti neverovatne količine podataka u zavisnosti od obima poslovanja. Ovi nizovi informacija predstavljaju ogromnu priliku za kompanije da analiziraju svoju prodaju. Ipak, vredni uvidi nisu zasnovani samo na količinama.

Uspešno integrisanje rešenja za poslovnu inteligenciju može pomoći maloprodajnim organizacijama da izvuku suštinske informacije iz gomile podataka, odgovaranjem na postavljena pitanja. Daje konačne odgovore na pitanja kao što su: koliko se proizvoda prodaje i koji tip klijenata kupuje, kao i na kom prodajnom mestu je obavljena transakcija, te tačno u koje vreme.

Ovo su značajni odgovori koji su maloprodajnom biznisu potrebni ne bi li unapredio svoj proces donošenja odluka. Trendovi na osnovu podataka pokazuju snage, slabosti i prilike za kompaniju.

Na primer, moguće je saznati u koje vreme se napravi najveća prodaja. Na ovaj način moguće je postarati se da određena prodavnica ima dovoljno robe da odgovori na potražnju. Podaci takođe ukazuju na oblasti koje ne funkcionišu najbolje, omogućavajući tako kompanijama da donose radikalne odluke kako bi ispravile probleme i identifikovale potencijalne prilike.

Imajući sve ovo u vidu, prava vrednost Poslovne Inteligencije i Big Data nije zasnovana samo na mogućnosti da se odgovori na pojedinačna pitanja. Ona dolazi iz sposobnosti da se ukrste podaci iz različitih sistema i izvora tako da zaposleni mogu imati bolji uvid na osnovu dostupnih informacija.

2. Analiza zaliha

Danas više nego ikada, Big Data i Poslovna Inteligencija unapređuju poslovanje tako što pomažu da se poslovni sistemi u maloprodajnim objektima spoje tako da se poveća operativna efikasnost i pritom ostvare veći profiti. Big Data i Poslovna Inteligencija unaprešuju poslovanje tako što omogućavaju rukovodiocima operacija da imaju detaljan pregled operacija, pa tako mogu da eliminišu bilo koja uska grla i dobiju veću efikasnost.

Pristup informacijama u realnom vremenu takođe omogućava menadžerima finansija da vode računa o tradicionalno malim profitnim marginama u širem kontekstu kako bi bili sigurni da imaju maksimalnu dobit na osnovu investicija u zalihe.

Obzirom da se svi ovi procesi odigravaju u Klaudu umesto tradicionalno na papiru i personalnim računarima, posledično se redukuju i troškovi za opremu i održavanje. Kompanije takođe mogu integrisati Klaud u postojeće sisteme uz manje troškove.

3. Analiza potrošača

Znati ko su vaši najprofitabilniji kupci predstavlja ključni koncept u maloprodajnoj Poslovnoj Inteligenciji. Analiza prodaje omogućava kompanijama da uvećaju svoje profitne margine razumevanjem ko su njihovi najlojalniji potrošači i strateškim načinima da ih zadrže. Ovo razumevanje takođe dozvoljava kompanijama da definišu unikatnu priliku putem kreiranja uvida.

Imati pristup informacijama o obrascima potrošačke potražnje u relnom vremenu daje mogućnost kompanijama da preciznije prilagode svoje zalihe u odnosu na porudžbine, što rezultira zadovoljstvom potrošača. Analiza potrošača ujedno može biti od pomoći u predviđanju sezonskih špiceva, trendova i padova. Na ovaj način maloprodajne trgovine mogu uvek iskoristiti odgovarajuće nivoe zaliha kako bi odgovorili na potražnju.

Osim toga, trošak koji je uzrokovan traženjem i sticanjem novih klijenata je daleko veći nego trošak održavanja postojećih. Stoga je mnogo realističnije za maloprodaje da obrate pažnju na ono što podaci govore o datim pojedincima.

Analiza potrošača, kupaca i korisnika, kao deo Poslovne Inteligencije i Big Data može biti upotrebljena za kreiranje i održavanje programa lojalnosti koji imaju za cilj da udovolje potrošačima. Ovaj plan će sasvim sigurno uvećati stepen zadržavanja potrošača, a takođe rezultirati proširenjem poslovanja zahvaljujući preporukama srećnih i zadovoljnih mušterija.