Ukoliko vodite tim na daljinu, znate iz prve ruke koliko su česti izazovi u upravljanju virtuelnim timom. Uvek tražite nove načine da radite na motivaciji i inspiraciji zaposlenih.

Verovatno ste morali da prevaziđete mnoge izazove kako biste osigurali da se saradnja odvija optimalno među zaposlenima i iskoristili svoje resurse na najbolji mogući način. Nažalost, nije neuobičajeno da projekti dođu do polovine a onda se iznenada zaglave. Vaš tim tada slabi i povlači se, produktivnost vrtoglavo opada, rokovi se propuštaju i čini se da svak radi sam za sebe.

Još više frustrira činjenica da su retki slučajevi kojima doprinosi samo jedan faktor. U nastavku ćete sagledati koji su to najčešći izazovi u upravljanju virtuelnim timom.

Oskudna komunikacija

Virtuelnim timovima neizbežno nedostaje neformalno, svakodnevno zadirkivanje koje mnogi zaposleni na okupu shvataju zdravo za gotovo. Obzirom da je vaš tim lišen ovih neverbalnih detalja, za njih može biti gotovo nemoguće da razaznaju kada se neko od njihovih kolega oseća razdraženo ili izolovano. Virtuelni zaposleni takođe mogu provesti nekoliko dana bez kontakta, što dovodi do osećaja izolovanosti i kod zaposlenih podriva inovacije, energiju i efektivnost.

Manjak socijalne interakcije

Za ekstrovertne pojedince, rad na daljinu može biti izuzetno iscrpljujuće iskustvo. Ne samo što članovi tima nemaju prilike za svakodnevno kancelarijsko ćaskanje, oni takođe nisu u mogućnosti da ostvare prijateljstva na radnom mestu koja zaposlene drže motivisanima u teškim danima ili podižu uzbuđenje na novim projektima. Za udaljene članove tima je teško da sagledaju kako se njihov trud i ekspertiza uklapaju u širu sliku.

Nedostatak poverenja

Rad na daljinu znači da članovi tima ne mogu da vide šta ostali rade, vreme reakcije je znatno duže i ljudi retko kada rade istovremeno. Ovi faktori doprinose nedostatku poverenja koje je prisutno među mnogim virtuelnim timovima.

Kulturne razlike

Iako su nesporazumi u komunikaciji česta pojava među virtuelnim timovima, to može biti još razornije ukoliko se u timu zastupljene različite kulture. Poruka koja možda izgleda kratka i jasna članu tima sa jednog kraja sveta može izgledati neučtiva nekom drugom. Slično tome, koncizna i tipično shvaćena kao prijatna poruka u jednoj kulturi, može delovati potpuno grubo nekome iz druge kulture.

Timski duh se osipa

Zajedno smešteni zaposleni koji rade licem u lice svakoga dana imaju šanse da izgrade jedinstvo u timu i razviju timski duh. Virtuelni timovi, s druge strane, nemaju ovu šansu, budući da je teško napraviti mentalitet “svi za jednoga, jedan za sve” kada ljudi sebe doživljavaju kao pojedince koji igrom slučaja rade na istom projektu kao i ostali.

Imajući u vidu ove poteškoće i kočnice koje najčešće ugrožavaju projekte koji se izvode na daljinu, vi i članovi vašeg tima možete da se bolje pripremite za hvatanje u koštac sa ovim izazovima i ostvarite zadovoljavajuć uspeh.