Broj potvrđenih slučajeva se konstantno uvećava, istraživači širom sveta neumorno rade na otkrivanju novih medicinskih inovacija koje bi mogle spasiti živote.

Projekti na kojima kompanije rade se mogu podeliti u tri izdvojene grupe:

  1. Dijagnostika: Brzo i efektivno inicijalno detektovanje oboljenja
  2. Tretmani: Olakšavanje simptoma tako da ljudi koji su oboleli prolaze kroz ublažene simptome, i umanjivanje ukupne stope smrtnosti
  3. Vakcine: Prevencija prenošenja imunizacijom populacije

Današnji (1. April 2020) infografik daje detaljan pregled ko je sve u inovacionoj trci da se pobedi virus, podaci su prikupljeni putem Artis Ventures, firme za rižični kapital, koja je fokusirana na nauke o životu i investicije u tehnologiju.

Napomena: Razvoj i Istraživanja veoma brzo napreduju i situacija se menja konstantno. Današnji infografik je među najpreciznijim pregledima svih inovacija i razvoja koji navode WHO (World Health Organization) i FDA (U.S. Food and Drug Administration) zaključno sa 31. martom 2020, moguće je da će se vrlo brzo pojaviti i novi podaci.

Kompanije covid-19 vakcine tretmani testovi 1april2020 wiso.rs
Izvori: FDA, WHO, kompanijeske veb strane, vesti.

Znanje je moć

Brzina testiranja tokom pandemije je središnja tačka povezivanja informacija. Bez opsežnog testiranja je teško sa tačnošću pratiti širenje virusa a takođe i identifikovati važna merenja kao što je zaraznost i stopa smrtnosti. Smatra se da će cenovno pristupačni kompleti za testiranje koji omogućavaju brze rezultate biti ključni za zauzdavanje napredovanja pandemije.

Preuzmite PDF listu klikom na link> DijagnostickiTestovi_u_razvoju_01.apr2020_wiso.rs

Krajnji cilj kompanija kao što su Abbott i BioFire Defense jeste da naprave test koji može da proizvede tačne rezultate za svega nekoliko minuta.

Tretmani u razvoju za borbu protiv virusa

Premda većina inficiranih ljudi ima samo neznatne simptome, oboljenje može da prouzrokuje ozbiljne probleme u nekim slučajevima, te može čak biti smrtonosnog ishoda. Većina tretmana na kojima se radi se može svrstati u jednu od sledeće dve kategorije:

  1. Tretiranje respiratornih simptoma – naročito upala koje se javljaju u težim slučajevima.
  2. Sprečavanje rasta virusa – u suštini zaustavljanje umnožavanja virusa unutar ljudskog tela.

Preuzmite PDF listu klikom na link> Tretmani_u_razvoju_01.apr2020_wiso.rs

Širok dijapazon igrača je u trci da razvije tretmane koji se odnose na epidemiju COVID-19. Farmaceutske i zdravstvene kompanije su uključene, kao i univerziteti i instituti.

Jedno ime na listi koje iznenađuje je Fujifilm. Deonice japanske kompanije su nedavno jako poskočile nakon vestima o Avigan, decenijama starom leku protiv gripa. Avigan je razvijen u okviru Fujifilm kćerka kompanije koja se bavi zdravstvom. Mogao bi biti efektivan u pomoći pacijentima da se oporave. Zalihe ovog leka kojima raspolaže Vlada Japana su prema navodima dovoljne za tretiranje 2 miliona ljudi.

Vakcine u razvoju

Napredovanje koje se najverovatnije motri s najvećim interesovanjem opšteg javnog mnjenja jeste razvoj COVID-19 Vakcine.

Pravljenje bezbedne vakcine za nova oboljenja nije jednostavan zadatak. Na svu sreću, rapidni napredak se događa iz različitih razloga, uključujući nastojanja Kine da sekvencira genetički materijal od Sars-CoV-2 i podeli te informacije sa grupama istraživača širom sveta.

Još jedan faktor koji doprinosi neočekivanoj brzini razvoja jeste činjenica da su korona virusi već bili pod lupom istraživača u zdravstvenim naukama. I SARS i MERS su uzrokovani korona virusima, pa iako su te vakcine arhivirane nakon što su epidemije obuzdane, ono što je naučeno može se primeniti u borbi protiv COVID-19.

Preuzmite PDF listu klikom na link> Vakcine_u_razvoju_01.apr2020_wiso.rs

mRNA1273 – Prva koja je data kao doza ljudima u SAD. Vakcina se sastoji od sintetičkih nizova iRNK dizajniranih da izazovu imunu reakciju koja proizvodi antitela protiv SARS-CoV-2

Ad5-nCoV – Nadovezuje se na prethodni uspeh tokom Ebola virusa (vreme potrebno za izlazak na tržište – 3 godine). Vakcina koja se razvija je zasnovana na virusnim vektorima (adenovirusima) koji treba da dostave antigene da istisnu SARS-CoV-2 protein

ChAdOX1 ncov-19 – Na više od 500 osoba započinje testiranje ovog kandidata za vakcinu koji koristi nereplicirajuće viruse da isporuči RNK u ćelije.

LV-SMENP-DC – Započeto rano testiranje kandidata za vakcinu. Vakcina koristi lentiviralni vektor da isporuči Covid-19 minigene da modifikuju dendritske ćelije i aktiviraju T ćelije

BCG vakcina, Holandija – Promena svrhe BCG vakcine, izvorno za preveniranje Tuberkuloze, za namenu borbe protiv SARS-CoV-2 među zdravstvenim radnicima pod visokim rizikom od infekcije. 1000 osoba će biti uključeno u okviru 8 bolnica, od kojih će neke dobiti vakcinu a neke placebo.

BCG vakcina, Australija – BRACE ispitivanje će se sprovesti nasumičnim, multi-centričnim studijama TB vakcine među 4000 zdravstvenih radnika u Australiji.

Jedan od projekata koji najviše obećavaju kada je reč o COVID-19 vakcini jeste mRNA-1273. Ovu vakcinu razvija kompanija Moderna Therapeutics, pod ekstremno hitnim prioritetom, prelazeći pravo na testiranja na ljudima pre nego što uopšte testira na životinjama, kao što je predviđeno standardnim protokolom. Ako sve prođe kako treba sa testiranjima koja se trenutno obavljaju u Državi Vašington, SAD, kompanija se nada da će imati ranu verziju vakcine spremnu do jeseni 2020. Najranije verzije vakcine mogle bi biti dostupne grupama pod rizikom, kao što su zdravstveni radnici.

Zatim je tu i 15 tipova podjediničnih vakcina. Ovaj metod vakcinacije koristi fragment patogena, obično površinski protein, kako bi potakao i pokrenuo imunu reakciju, učenjem telesnog imunog sistema kako da se bori protiv oboljenja a da se pritom u telo ne uvode živi patogeni.

Nije jasno gde će biti podvučena završna crta

Nažalost, nema čarobnog štapića za rešavanje pandemije.

Verovatan je scenario po kome će timovi istraživača širom sveta osmišljavati rešenja koja će kumulativno pomoći da se zaustavi širenje virusa, rešavaju simptomi onih koji su zaraženi, te pomoći da se smanji ukupni broj smrtnih ishoda. Takođe, rana rešenja koja su ubrzano izbačena na tržište treba rafinirati tokom narednih meseci.

Možemo gajiti nadu da će teške lekcije koje učimo iz borbe sa aktuelnom pandemijom pomoći da zaustavimo buduća širenja u samom početku, pre nego što prerastu u nivo epidemije. Za sada, možemo dati sve od sebe da poravnamo krivu.

Za više informacija:

Vasudev Bailey PhD, Twitter: @vasudevbailey

Zoe Guttendorf, Twitter: @zoeguttendorf

5 načina da prevaziđete psihološki stres