Naći dobar posao je cilj o kome mnogi studenti razmišljaju još pre nego što steknu diplomu. Često je primarni razlog doći do prohoda. Ali, za sve studente je preporučljivo da kontinuirano istražuju mogućnosti zaposlenja i potražnju na tržištu. Shodno tome mogu usmeravati svoje aktivnosti i interesovanja. Još jedan od popularnih razloga jeste i sticanje radnog iskustva već tokom studija. Nameće se pitanje – Kako napisati CV? Ako ste u potrazi za poslom, između ostalog potrebna vam je odlična biografija. U nastavku pročitajte koje neophodne elemente treba da poseduje:

1. Sadržaj CV-a koji student treba da ima

CV bi pre svega trebalo da bude pregledan i vizuelno jednostavan. Tako bi sve važne informacije bile uočljive na prvi pogled. Kako napisati CV? Dakle – jasno, precizno, koncizno, a sve dodatne aktivnosti, iskustva i slično ostaviti za sam intervju. Poslodavac ne očekuje od studenta da ima „miniumum 2 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima“. Iako to obično piše u oglasima za posao, praksa je zapravo prilika za dobijanje neophodnog praktičnog iskustva.

2. Važnost odslušanih seminara

Što se seminara i kurseva tiče, oni uvek mogu biti značajni za formiranje boljeg utiska o kandidatu. Takve informacije u CV-u mogu poslodavcu poslati poruku da je reč o osobi koja je:

  • motivisana da nadogradi svoja znanja i veštine
  • spremna na dalja usavršavanja.

3. Kako napisati CV sa odgovarajućom formom i dizajnom

CV je ono što kandidatu obezbeđuje intervju, stoga je važno kako je organizovan. Drugim rečima – da ima formu koja je pregledna i uredna. Kada mislite o tome kako napisati CV, imajte na umu da je često presudno da bude:

  • sistematičan,
  • gramatički ispravan,
  • bez slovnih grešaka,
  • da je ono što u njemu piše istinito.

Što se boja tiče, one nisu odlučujuće.

4. Važnost fotografije

Fotografija u CV-ju sada predstavlja element propisa o zaštiti ličnih podataka i nije je potrebno stavljati. To je trend koji je usvojen u Americi i Evropi još ranije. Kod nas većina CV-ja ima još uvek fotografiju. Ovu praksu treba prekinuti jer fotografija može biti osnov za diskirminaciju prilikom odabira kandidata.

5. Segment interesovanja i hobija

Svakog kandidata, kao i svakog zaposlenog je neophodno upoznati u potpunosti, odnosno prisupiti mu holistički. Imajući gore navedeno na umu, bitno je znati i koja su interesovanja čoveka van posla, a ne samo koje su njegove radne sposobnosti. Sa opširnijim poznavanjem zaposlenog, njegovih interesovanja, hobija i aktivnosti, možemo ostvariti veću povezanost sa njim, bolje isplanirati njegov karijerni razvoj, itd. Sve ovo može dovesti do većeg vezivanja kandidata za kompaniju i duži ostanak u istoj.

6. Kako napisati CV optimalne dužine

Kako napisati CV ujedno podrazumeva i količinu informacija. Najprihvatljivija dužina CV-a je dve strane, bez preterano komplikovanih i opširnih objašnjenja. Zamisao je da se stekne uvid u znanja kandidata kroz koncizne opise obrazovanja i prethodnih poslova.

7. Osobine kandidata koje treba izbegavati

Prilikom navođenja osobina ličnosti važno je istaći one koje zapravo posedujete, a ne one za koje mislite da su poželjne. Kako biste postali svesniji svojih osobina, u tome vam mogu pomoći i testovi ličnosti. Za sve osobine koje pobrojite treba da budete kadri da navedete realne primere situacija u kojima je Vaša osobina došla do izražaja, u kojima ste je pokazali. Pre same prijave, pažljivo pročitajte oglas za posao. Razmislite o tome u kom stepenu se vaša ličnost poklapa sa zahtevima posla.

Nemojte samo mehanički prepisivati osobine ličnosti koje ste pronašli na internetu (npr. komunikativnost, kreativnost, timski rad, organizovanost…). Treba da budete u stanju da na primeru pokažete kroz koje ponašanje ste demonstrirali određenu osobinu. Zadatak onoga ko Vas intervjuiše je da na osnovu Vašeg demonstriranja određenih osobina proceni u kojoj meri biste se uklopili u postojeći tim. Mnogo je lakše naučiti i savladati zadatke na radnom mestu ukoliko je vaša ličnost usklađenija sa vrednostima kompanije.

8. Kako napisati CV da izbegnete najveće i najčešće greške kandidata

Umesto starog predloška sa nerelevantnim informacijama, radije se vodite nekim od mnoštva besplatno dostupnih obrazaca. Zatim, česte greške koje navode regruteri su i neadekvatna fotografija, nedovoljno informacija, neprilagođavanje CV-a poziciji za koju aplicirate.

Nenavođenje perioda rada/prakse ili neistinito navođenje izbegavajte po svaku cenu. Treba pomenuti i predugačak/prekratak CV, te neadekvatnu samoprocena nivoa poznavanja nekog stranog jezika. Nemojte navoditi strane jezike, samo da biste ih naveli. Pogotovo ako niste u stanju da na tom jeziku vodite jednostavan dijalog.

5 TED predavanja za sve koji traže posao