Doba post-Korone će imati ekonomiju oblikovanu novim navikama i regulativom zasnovanom na smanjenju interakcija bliskog kontakta i strožim ograničenjima i restrikcijama u putovanjima i higijeni. Beskontaktna ekonomija će biti naša realnost još neko vreme.

Trenutni preokreti će promeniti način na koji se hranimo, radimo, kupujemo, brinemo se o svom zdravlju, socijalizujemo se i provodimo svoje slobodno vreme – neviđenom brziom promena. Osvrnućemo se na sledeće teme: Zašto će naš svet biti mnogo drugačiji kao i 10 primera očekivanih preokreta u ponašanju potrošača i prilike za biznise. Premda je upravljanje tekućom zdravstvenom krizom prvi prioritet, ovde se fokusiramo na pripremanje za srednje i dugoročne talasne efekte.

Dok ne bude vakcine ili grupnog imuniteta, polazni scenario je kontinuirani skok i pad preokreta u načinima na koje radimo i živimo tokom naredne dve godine, što će dovesti do novih navika daleko kasnije.

Beskontaktna ekonomija: Prilagodite svoj strateški odgovor

Beskontaktna ekonomija Strateska matrica WISO

Zašto će naš svet biti mnogo drugačiji

U potrazi za pozitivnom promenom

Pravila/politike će varirati gore-dole

• Ograničena okupljanja
• Restrikcije u putovanjima
• Standardi za higijenu
• Zaštita ranjivih grupa
• …

Odozgo na dole nametnuto

Stotine neprekidnih A/B eksperimenata globalno. Najbolje prakse će biti kopirane na druge regione i industrije

 

Nove navike i ponašanja će se zadržati

• Rad na daljinu
• Miks poslovno/privatno
• Pristup e-trgovini i logistici
• E-zdravlje
• …

Odozdo na gore prihvaćeno

I ljudi i organizacije će otkriti prednosti novog načina života i rada, postavljajući izazove za tradicionalne norme poslovanja i životnog stila

Beskontaktna ekonomija: Očekujte mnogo zakasnelih šokova

Drugi niz efekata za mnoge do sada neviđene šokove se još uvek odmotava.

  • 1/3 globalne populacije u nekoj formi (privremene) izolacije.
  • Masovne stope nezaposlenosti će biti praćene masovnim bankrotstvima…
  • Geopolitika: Zatvorene granice i novi zakoni podstaknuti postojećom ksenofobijom i populizmom
  •  …

Povratak u (novu) normalu neće biti lak.

Reporter mreže CNN Dejvid Kalver se vraća u Vuhan u Kini, izvorni epicentar novog korona virusa. 11 miliona stanovnika ovog grada pokušava da se vrati normalnom životu i poslovanju nakon izolacije u trajanju od 76 dana.

Beskontaktna ekonomija: Očekivani preokreti u ponašanju potrošača

Rane naznake i otvorena pitanja

Postepeni preokreti koji su se događali tokom vremena će se sada ubrzati toliko da će postati momentalna promena u ponašanju.

Preokreti će se dogoditi na mnogim frontovima

  • Makro ekonomija, npr. Ograničen pristup kapitalu
  • Regulativa npr. Novo zakonodavstvo o privatnosti
  • Tehnologija npr.sve beskontaktno
  • Industrijska dinamika npr. preokreti u lancima nabavke
  • Ljudsko ponašanje npr. Sertifikacija imuniteta

Beskontaktna ekonomija: 10 preokreta usled promena u ljudskom ponašanju

1. Sve više anksioznosti, usamljenosti i depresije

Nažalost, mnogi ljudi će se osećati više izolovano, izgubiće posao, suočiće se sa bolešću, problemima u svojim vezama, … a možda i sve ovo odjednom.

Šta očekivati:

Postojaće neverovatna potreba za terapijom i koučingom (na daljinu). Određene regije već beleže porast u potražnji kućnih ljubimaca i dresiranih životinja pomoćnika. Takođe, onlajn društvene igre i alati cvetaju. (npr. Houseparty, Discord). Obratite pažnju da mnogi alati nisu prvobitno namenjeni za nove načine korišćenja. Na priemer onlajn dejting preko Zoom.


2. Poljuljano poverenje u higijensko stanje ljudi i proizvoda

Usled virusne prirode Covid-19, potrošači i organizacije postaju sve pažljiviji po pitanju ljudi i proizvoda sa kojima dolaze u kontakt. I ljudi i organizacije očekuju formalni dokaz higijene i trenutnog zdravstvenog stanja.

Beskontaktna ekonomija isporuke

Šta očekivati:

Ovo može prouzrokovati redizajniranje pakovanja, deljenjem ličnih podataka o ličnom zdravlju i temperaturi, zatim formati maloprodaje i ugostiteljstva sa dodatnom besplatnom uslugom dostave fokusiranom na čistoću, promene u preferencama u korist naučnih proizvoda radije nego “prirodnih”, beskontaktne isporuke i dostave.


3. Produžene restrikcije putovanja, čak unutar države

Putovanja i turizam su verovatno doživeli najvći udarac od svih industrija. Potrošači doživljavaju putovanje kao rizik jer možda ne mogu da se vrate svojim kućama, ili su nesigurni da li bi bili zbrinuti u stranoj zemlji ukoliko zaraza još jednom negde izbije.

Beskontaktna ekonomija Putovanja

Šta očekivati:

Lokalni turizam će naravno procvetati. Putovanja u inostranstvo će možda biti vredna rizika jedino za duže odmore i praznike, uračunavajući i period karantina u ukupni boravak. Potencijalno kombinovanje putovanja sa radom na daljinu. Ruralne i udaljene lokacije će postati luksuzne oaze.

 


4. Optimizovane radne stanice za rad od kuće, izvan okvira tipičnih kancelarijskih poslova

Dom dobija jedno sasvim novo značenje kako pojedinci i porodice pronalaze nove načine da ostvare svoj balans potreba između poslovnog i privatnog života unutar granica sopstvenog prostora.

Šta očekivati:

Kompanije sa nedovoljno gotovine će smanjiti poslovne prostorije i infrastrukturu. Očekujte radne stanice kod kuće koje daleko prevazilaze samo ekran. Ljudi će unositi specijalnu opremu, mašine, i napredne audio-video komponente kako bi prilagodili svoj životni stil ovoj promeni. Nove polise i osiguranja će nužno uslediti.

 


5. Porast tenzija i konflikata na svim nivoima

Mnoge organizacije i ljudi funkcionišu na nivou opstanka. Pritom bi mnogi mogli da prekrše ugovore ili zakone u tom procesu.

Šta očekivati:

Trendovi Gugl pretraga već beleže porast za “Force Majeure” (superiornu snagu). Pravne bitke će se pojavljivati odasvuda. U isto vreme, pravnici se okreću digitalnom načinu rada. Ovo će pokrenuti više alata kako bi se automatizovao pravni posao za skaliranje poslovnih operacija.

 


6. Nezapamćena stopa globalne nezaposlenosti

Mnogi će biti prinuđeni da ponovo osmisle svoju karijeru, pošto prelazak kod drugog konkurenta iz iste industrije u poteškoćama uopšte nije opcija.

Šta očekivati:

Sticanje drugačijih veština na daljinu i obuke će doživeti porast. Istovremeno, mnogi bi mogli da se preorijentišu na preduzetničku stranu poslovanja kako bi pojačali svoj porodični budžet. Obe opcije će doprineti vrednim iskustvima jednom kada se ekonomija zavrti u nekom budućem momentu.

 


7. Sve se može poneti ili naručiti za dostavu

Mnogi maloprodajni biznisi i distributeri proizvoda će morati da pređu na dostavu i/ili pružanje usluga na daljinu. Uobičajeni maloprodajni objekti neće ispariti, već će evoluirati.

Beskontaktna ekonomija Dostava

Šta očekivati:

Očekujte više specijalizovana rešenja za dostavu (npr. mesta za isporuku smrznute/rashlađene hrane). Naprednije optimizacije lanaca nabavke (npr. nekoliko prodavnica spaja isporuke u isto domaćinstvo ili ulicu). Kupovina putem tehnologija virtuelne relnosti i masovne isporuke dronovima nisu još na vidiku, žao nam je. 🙂


8. Ograničen kontakt sa starijim generacijama

Dok vakcina ne postane dostupna, interakcija sa ljudima preko 65 godina će biti strogo ograničena. Ljudi će morati da iznova osmisle društvena okupljanja.

Beskontaktna ekonomija

Šta očekivati:

Premda će usvajanje digitalnih tehnologija biti ubrzano uskoro, svakodnevne normalne aktivnosti će biti te koje treba drugačije rešavati. Posebne opcije maloprodaje? Izmenjene ceremonije i rituali? (npr. venčanja sa velikim brojem zvanica). Povećanje broja zajednica za one sa posebnim potrebama određenog starosnog doba.


9. Naš identitet predstavlja više od našeg posla

Za mnoge, njihova profesija i uloga je značajan deo toga ko su. Mešanje posla i privatnog života rastura ovaj površinski sloj. Tek sada mnogi upoznaju svoje kolege na dubljem nivou, jedan po jedan prenos uživo iz njihovih dnevnih soba.

Šta očekivati:

U normalnim vremenima, moda je jedan od elemenata koji daje oblik i izražava vaš odabrani identitet. Kada ima manje fizičke interakcije, digitalno menjanje vaše video interakcije može ovo delimično da nadomesti. (Obratite pažnju kako korisnici aplikacije Twitch personalizuju svoje “sobe za prenos uživo”). Više eksperimenata sa digitalnim alter egom će se pojavljivati.


10. Vrednost sertifikovano imunih potrošača

Ako vaš biznis model počiva na pakovanju mnogo ljudi u tesan prostor, beskontaktna ekonomija ne pruža svetlo na kraju tunela (krstarenja, pozorišta, događaji, festivali…)

Šta očekivati:

Sve veću pojavu kabina za ručavanje ili interakcija u kojima ne učestvuju ljudi. (na primer, roboti konobari). Jedan od izlaza mogao bi biti novi segment potrošača sa zvaničnim zdravstenim sertifikatima koji bi dokazivali imuni status. Da li biste marketirali samo ovim ljudima? Ovo bi bila neistražena teritorija za većinu industrija; mada, to može biti dobar izgovor da pratite industriju zabave za odrasle. Decenijama su se borili sa širenjem HIVa i polnih bolesti u ovoj industriji.

Novi svetski poredak: Šest predviđanja nakon pandemije