Mobilna tehnologija prati zarazu zahvaljujući tome što je ove kompanije ugrađuju u svoje mobilne softvere kako bi izašle u susret nadležnim organima u cilju praćenja širenja korona virusa. Ali, da li će kritična masa korisnika imati poverenja?

Apple i Google su održali zajedničku pres konferenciju kako bi predstavili svoju nedavno najavljenu saradnju na pristupu zasnovanom na praćenju telefona, a zatim i prekidanju lanca  širenja korona virusa.

Kompanije prave promene svojim mobilnim operativnim sistemima kako bi omogućile da iOS i Android uređaji koriste Bluetooth putem koga detektuju i beleže ukoliko se približe na 3 do 4 metara nekog drugog iOS ili Android uređaja (pod uslovom da je vlasnik to omogućio). Ako  koristite aplikaciju i neko koga sretnete se naknadno testira kao pozitivan na korona virus, vaš telefon će vas obavestiti o toj činjenici.

Implementacijom ove tehnologije, kompanije digitalizuju jedan stari, iscrpljujući epidemiološki proces nazvan “praćenje kontakta” u kome zdravstveni radnici prate prenošenje bolesti od nultog pacijenta do bilo koje osobe sa kojom su mogli doći u kontakt.  Linije počinju da se šire poput krošnje drveta od izvornog nosioca kako vreme prolazi i događaju se novi kontakti. Cilj je uhvatiti korak sa širenjem zaraze, zatim promeniti ponašanje najskorije inficiranih tako da ne mogu dalje da prenose. Istorijski, ovo se radilo sporim i zamornim detektivskim istraživanjima.

Novi sistem “digitalnog praćenja kontakta” koristi prednost uređaja koji su uvek sa nama kako bi pratio tok bolesti. Dve kompanije kažu da će u prvoj fazi zajedničkog projekta, koji će početi sa implementacijom sredinom maja, biti potrebno da korisnici preuzmu aplikaciju koju je razvila Agencija za javno zdravlje. Ta aplikacija će biti u mogućnosti da pristupa podacima o digitalnom praćenju kontakata koje su prikupili telefoni. U drugoj fazi, kompanije će integrisati funkcionalnost dublje u svoje operativne sisteme tako da korisnici više neće morati da preuzimaju aplikaciju kako bi pokrenuli praćenje kontakta. Dovoljno je samo da dozvole tu opciju.

Kako ova mobilna tehnologija prati zarazu?

Tokom čitavog procesa, neMA prenosA ličnih podaTAKA o identifikaciji, ni lokaciji

Zamislimo da 10 dana nakon što preuzmemo aplikaciju i počnemo praćenje (što znači da lični telefon istovremeno emituje kriptovani kod kako bi sebe identifikovao drugim telefonima i prima iste takve informacije od telefona u okolini), testiranjem se ispostavi da smo pozitivni na korona virus. Tu činjenicu bismo zatim prijavili sigurnom serveru kojim upravljaju Google i Apple. Ovaj server bi dalje obavestio telefone svih onih sa kojima smo došli u kontakt u proteklih 14 dana (ljudi mogu prenositi virus tokom 14 dana a da ne pokazuju nikakve simptome). Osoba koja dobije takvo obaveštenje bi pristupila aplikaciji dravstvene agencije koju je preuzela i pronašla uputstva šta treba da radi. To bi moglo da podrazumeva samo-izolaciju, testiranje ili odlazak na lečenje.

Zaštitnici privatnosti su izrazili zabrinutost povodom nekih drugih načina na koje bi tehnologija mogla da bude upotrebljena kako bi se pratilo širenje virusa. Predstavnici iz Apple i Google su naglasili da tokom čitavog procesa nema prenosa ličnih podataka o identifikaciji niti o lokaciji. Oni ističu da koriste svoju kontrolu nad dva mobilna operativna sistema u širokoj upotrebi kako bi prikupili i dostavili podatke organima javnog zdravstva.

Pritom, ostali su izostavljeni. Postoji bezbroj aplikacija za praćenje kontakta, a mnoge od njih su napravile nevladine organizacije. Ovaj razvoj će biti izostavljen iz programa u kome učestvuju Google i Apple. Neće moće da doprinose praćenju podataka niti će moći da ih dobiju iz API sistema.

Predstavnik Google-a je izjavio da praćenje podataka treba da bude ograničeno na organizacije kojima je po zakonu dozvoljeno se bave javnim zdravstvom. Rekao je još i kako su aplikacije nezavisnih strana imale poteškoća da daju dobre rezultate jer nisu mogle da premoste različite vrste uređaja ili operativnih sistema. Naravno, virus ne zna za takve barijere. Tako aplikacije razvijene nezavisno ne uspevaju da prate dovoljno velike grupe ljudi kako bi sprečile zarazu da se kreće kroz populaciju.Mobilna tehnologija prati zarazu

 

Ako iko može da obuhvati kritičnu masu ljudi sa pametnim telefonima, to su Google i Apple, koji kontrolišu dva najpopularnija mobilna operativna sistema na svetu. Kompanije navode jednu studiju koja kaže da praćenje kontakata može da zaustavi zamah zaraze ukoliko je pokušaj dovoljno rasprostranjen da obuhvati praćenje 50% do 60% populacije. Čak i uz manje učešće, ovo nastojanje može dovoljno usporiti napredovanje zaraze  da se izbegne preopterećenje zdravstvenih radnika, navodi se u saopštenju.

Ali, da bi ljudi dobrovoljno dozvolili takvo praćenje, biće neophodno da imaju poverenja da Apple i Google imaju najbolje namere. Uveravanje u tako nešto je po svoj prilici i bio razlog nedavne konferencije. Predstavnici kompanija su više puta ponavljali, na mnogo različitih načina, da ova inicijativa neće ugroziti privatnost učesnika, niti omogućiti da podaci koji se prate kasnije budu iskorišćeni u neke druge svrhe. Ima ljudi koji su sumnjičavi i zabrinuti za ugrožavanje privatnosti. Verovatno je da većina ljudi neće biti previše zabrinuta kakve namere ima Apple, ali je moguće da se osećaju manje sigurno ako ih prati Google.

Ekonomija pandemije: Šta se kupuje onlajn?