Emocionalna inteligencija tokom pandemije COVID-19 doživljava ozbiljne testove. Imajte u vidu ove savete kako biste koristili svoj EQ u ulozi lidera.

Turbulentna vremena zahtevaju pribrane, emocionalno inteligentne lidere. Zašto? Zato što je upravo EQ odlika koja nam pomaže da se snalazimo kroz neizvesnost i potencijalni gubitak koji dolazi sa krizom.

Pandemija Korona virusa se pokazuje kao najveći test za emocionalnu inteligenciju ove generacije. Kako to već biva, kada dođe vreme da delamo, vreme za pripreme je odavno prošlo.

I upravo tu se nalazimo. Globalna kriza pre otkriva nego što stvara lidere i ovo se dešava veoma brzo. U trenutnom kontekstu, verovatno je da nema traženije liderske veštine nego što je emocionalna inteligencija tokom pandemije.

Emocionalna inteligencija je sposobnost da efektivno interagujemo sa drugim ljudskim bićima. Da, EQ ima nekoliko komponenti, kao što su svesnost, percepcija i regulacija, ali u suštini, reč je o tome da li možete da vodite uz empatiju, uticaj i saradnju.

Razmišljajte o emocionalnoj inteligenciji kao o svom sistemu za isporuku: Kao vaš provodnik uticaja, EQ prenosi IQ. To je način na koji predstavljate svoje znanje, veštine i iskustvo kako biste ostvarili učinak i rezultate.

Dobra vest je da je emocionalna inteligencija veština koja se može naučiti. Ali kada nastupi kriza, vreme je za akciju. Kao i sve krize, pandemija Korona virusa je izvršila pritisak na privatni i poslovni život. U tom kontekstu, najbolji lideri su oni koji se ponašaju pribrano i uz izuzetnu samokontrolu. Možete biti izuzetno nadaren i inteligentan lider, ali ako se kolebate pod stresom i popuštate u krizi, ne možete voditi nikoga.

Emocionalna inteligencija tokom pandemije: 5 saveta kako voditi baš sada

1. Izbalansirajte vaš mozak koji razmišlja sa onim koji oseća. Ne dozvolite da vaše emocije vladaju vašim ponašanjem. Kao što je rekao sportski psiholog Sten Bičam: “Ako su vaše emocije glavne, nikada nećete u potpunosti poznavati sebe i nikada nećete ostvariti svoj potencijal u okruženju gde su potrebni rezultati.”

Kriza je okruženje u kome su potrebni rezultati – pokušajte da izbegnete krajnosti. Ako se ponašate kao robot, ljudi neće znati da vam je stalo. Ako se previše rasplinete, pokazivanje emocija može delovati neiskreno. Ako ste skloni eskaliranju emocija, ne možete pomoći drugima da smire svoje emocije.

5 testova samoprocene emocionalne inteligencije za Lidere

2. Uspostavite psihološku sigurnost. Ne želite uniformno razmišljanje grupe. Niti želite toliko konflikata da ljudi ne mogu da rade zajedno. Sve je veći broj istraživanja koja potvrđuju da emocionalna inteligencija stvara psihološku sigurnost u organizaciji, što zatim povećava učinak. Gledajte na sebe kao na onog ko omogućava saradnju.

3. Ohrabrujte različitost mišljenja. Vaš zadatak je da simultano povećavate intelektualne nesuglasice dok smanjujete društvena trenja. Potrebna vam je raznolikost misli, konstruktivno neslaganje i kreativno poliranje kako biste rešavali probleme i nalazili rešenja. Ali ne možete to da postignete ako se ljudi osećaju ugroženo i ne mogu da se slože. Ako oni koje vodite veruju da njihova ranjivost neće biti zloupotrebljena, biće hrabri i jedva čekati da doprinesu.

4. Budite uzor za empatiju i uklonite rizik od ismevanja. Ismevanje je ponašanje koje izaziva strah i uzrokuje da se ljudi zatvore. Potiče instinkt za samo-cenzurisanje, koji vodi tome da se ljudi povuku u način funkcionisanja gde upravljaju ličnim rizicima. Ništa ne može da uruši produktivnost tokom krize brže od male doze ismevanja koje je upućeno baš u pogrešnom trenutku. Ako zabranite lične napade i sami dajete uzor empatije, pomoći ćete svom timu da se uključi i oslobodi svoj potencijal za inovacije.

5. Uputite poziv za izazove i budte spremni da grešite. Da li dosledno pozivate druge da izazovu status quo kako biste sve unapredili, i da li ste lično spremni da ne budete u pravu na osnovu skromnosti i mentalnog sklopa učenja koji ste razvili? Da li pokazujete fundamentalnu prijemčivost i za ljude i za ideje, kognitivnu i emocionalnu otvorenost koju drugi jasno percipiraju? Ta vrsta otvorenosti je znak izuzetne emocionalne inteligencije.

Ljudi će zaboraviti šta ste rekli, zaboraviće šta ste uradili, ali ljudi nikada neće zaboraviti kako su se pored vas osećali.

Maja Angelu

U godinama koje su pred nama, ljudi će se sećati dve stvari o pandemiji Korona virusa: kako su prošli kroz sve to i lidera koji su predvodili put. Kako će se sećati vas?

5 saveta kako da izgradite poverenje